Työhyvinvointi

Taiteelliset menetelmät henkilöstökehittämisen työkaluksi

Espoon kaupunki toteutti vuonna 2019-2021 Taiteelliset menetelmät henkilöstön kehittämisessä (TAIME) -hankkeen. Sen ideana oli luoda Espoon kaupunkiin uusi, testattu, vaikuttava ja kiinnostava taiteellisiin menetelmiin pohjautuva menetelmä erilaisiin henkilöstön kehittämisen tarpeisiin. Hankkeessa järjestettiin ryhmämuotoisia taidetyöpajoja henkilöstölle. Kokeilun perusteella hankkeessa käytetyllä taidemenetelmällä oli selvästi myönteiset vaikutukset uupumis- ja masennusriskissä olevien työntekijöiden voimavaroihin. Hankkeessa luotiin kolme toimintamallia: säännöllisten luovia asioita käsittelevien luentojen käyttöönotto henkilöstölle, taidepajan tilaaminen työyhteisölle toimintojen kehittämiseksi sekä taidepajat uupumisen ennaltaehkäisyssä. Toimintamallit otetaan käyttöön Espoon henkilöstökehittämisen vuosikelloon ja palvelutarjontaan muiden hyväksi koettujen menetelmien rinnalle.

Lue lisää TAIME-hankkeesta.

Päivitetty 10.1.2022.