Hoitoympäristöt ja hoidon laatu

 

  • Daykin, N., Byrne, E., Soteriou, T. & O’Connor, S. (2008). The impact of art, design and environment in mental healthcare: a systematic review of the literature. The Journal of The Royal Society for the Promotion of Health, 128(2), 85-94.Itä-Suomen Hyvinvointivoimalan Takuulla iloa! -toimintaan kohdistuvassa tutkimuksessa tarkastellaan taidepedagogien kokemuksia taideinterventioiden toteuttamisesta omaishoitajille ja heidän läheisilleen. Tutkimuksessa haastateltiin seitsemää musiikkia, tanssia ja kuvataidetta sisältävää ryhmätoimintaa ohjannutta taidepedagogia, jotka pohtivat taiteen tekemisen ja taidepedagogian lähtökohtia, omaa ammatillista kasvuaan sekä myös lisäkoulutuksen tarvetta erilaisten osallistujaryhmien kanssa työskentelyyn. Taidepedagogien kokemusten mukaan taidetoiminta voi muun muassa tukea toimijuuden lisääntymistä ikääntyneillä osallistujilla. Taidepedagogien kokemukset rohkaisevat toteuttamaan taideinterventiota laajemmin yhteisöissä ja terveydenhuollon ympäristöissä.


Ruotsissa toteutetussa tutkimuksessa kuvataan hoitajien näkökulmia laulun ja musiikin hyödyntämisestä hoitotyössä dementiaa sairastavien kanssa. Tutkimukseen osallistuneet hoitajat kuvaavat laulamisen ja musiikin olevan merkityksellisiä keinoja edistää vuorovaikutusta hoitotyön arjessa. Hoitajat tuovat tutkimuksessa esiin henkilökohtaisten musiikkimieltymysten huomioimisen merkityksen sekä korostavat herkkyyttä havainnoida millaisiin tilanteisiin laulaminen ja musiikki hoitotyössä sopivat.