Toimintamalli: Unelmasta totta - toteutumattomat haaveet todeksi

06.05.2022

“En saanut koskaan olla koulun näytelmässä enkeli, koska minulla oli musta tukka.”


Yllä oleva ikäihmiseltä kuultu kommentti sai Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen Kortteleihin kulttuuria -hankkeen (2018-2021) työntekijät pohtimaan, miten muille pieneltä tuntuvia, mutta kokijalleen merkittäviä asioita on voinut jäädä elämässä toteutumatta.  Ikäihmiset ovat eläneet ajassa, missä omista unelmista on voinut joutua luopumaan vain selvitäkseen arjesta. Ikääntyessä toimintakyvyn heikkeneminen tai muu resurssien puute ovat voineet olla esteenä oman haaveen toteutumiselle. Tästä pohdinnasta syntyi Unelmasta totta -kampanja, jonka kautta toteutumattomia haaveita toteutettiin. Kampanjasta muotoutui myöhemmin toimintamalli, joka on nyt vapaasti kenen tahansa käytettävissä.

Unelmista totta on yhteistyömalli, jossa tehdään ikäihmisten toteutumattomia unelmia todeksi. Unelman jakamisen kautta ikääntynyt tulee kohdatuksi ja kuulluksi ja samalla myös ympäröivän yhteisön tuntemus häntä kohtaan syvenee. Unelmasta totta -toiminnassa ikäihminen jakaa oman toteutumattoman unelmansa ja se toteutetaan järjestäjätahon avustamana. Unelman toteuttamissuunnitelma tehdään yhdessä ikäihmisen kanssa ja häntä kuunnellen. Toimintamallin toteuttamiseksi tarvitaan taustaorganisaatio, joka koordinoi Unelmasta totta -toimintaa. Taustaorganisaatio voi olla esimerkiksi järjestötoimija. Unelma määrittelee, minkälaisia resursseja sen toteuttamiseen tarvitaan. Toteutuksessa tarvittaviin resursseihin haetaan yhteistyökumppaneita ennakkoluulottomasti niin yrityksiltä, yhdistyksiltä kuin kuntasektorilta.

Lue lisää Unelmista totta -toimintamallin taustoista ja toteutuneista unelmista Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen sivuilta.

Toimintamallin tarkemman kuvauksen löydät Innokylästä.

“Olisi hienoa nähdä vielä hevosia. Hevosella olen äestänyt ja hakenut metsästä puitakin.”

Selman unelmasta tuli totta, kun hän kävi Manunkylän Ratsutallilla tapaamassa kaunista suomenhevosta Hetaa. Heta rouskutti tyytyväisenä Selman hänelle tuomia omenoita. Selma kertoi pitäneensä aina hevosista ja jakoi meille muistoja nuoruudestaan, jolloin oli päässyt hevosen kanssa peltotöihin. Selman ja Hetan kohtaaminen oli kaikille läsnäolijoille liikuttava hetki. Selma kiitteli jälkikäteen ihanasta retkestä tallille.

Vanha nainen silittää hevosen päätä tallissa.