Anna Pakarinen

Väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto

 

Yhteystiedot:

anna.m.pakarinen@student.jyu.fi

 

Tutkinto / koulutus:

Filosofian maisteri, kirjallisuus

 

Kuvaus omasta työstä / tutkimuksesta:

Tutkin artikkelijulkaisuina toteutuvassa väitöskirjassani (2021– ) suomalaisen populaarikulttuurin suurimpiin ilmiöihin kuuluvan rap-artisti Cheekin poetiikkaa: sanoituksille ominaisia ilmaisukeinoja, niille perustuvia tulkintoja ja niiden suhdetta kulttuurihyvinvointiin ja mielenterveyden kulttuurisiin diskursseihin. Rakennan tutkimuksessani myös resilienssin poetiikan käsitettä. Tutkimukseni kulttuurihyvinvoinnin kontekstissa resilienssi tarkoittaa laajasti mielen voimavaroja haasteiden kohtaamisessa. Samalla tutkimukseni koskettaa kirjallisuustieteelle perustavia kielen affektiivisuuden ja performatiivisuuden teemoja. Tutkimukseni metodeja ovat kognitiivista poetiikkaa soveltava sanoitusten analyysi ja Jare Tiihosen kanssa toteutetut dialogiset teemahaastattelut.

 

Asiantuntijuusalueet / erityisosaaminen:

rap, runous, poetiikka, resilienssi, populaarikulttuuri, kulttuurihyvinvointi, mielenterveyden kulttuuriset diskurssit

 

Julkaisut:

Pakarinen, Anna (2023) ”Mä kaipaan takas sun luo, sinne missä mun hyvä on”: Taiteenlajiin kohdistuva rakkaus rap-artisti Cheekin musiikkivideoissa. Lähikuva – audiovisuaalisen kulttuurin tieteellinen julkaisu 36(2), 26–42. https://doi.org/10.23994/lk.136793

 

Muuta:

https://www.instagram.com/pakarinen.anna/