Anne Tarvainen

Tutkija, Tampereen yliopisto
Orimattila

 

Yhteystiedot:

Sähköposti:  tarvainen.anne@gmail.com
Puhelin:       044 577 7074

 

Tutkinto / koulutus:

Filosofian tohtori, etnomusikologia

 

Kuvaus omasta tutkimuksesta: 

Olen lauluntutkija, laulaja ja äänikouluttaja. Väitöskirjani (2012) käsitteli laulajan ääntä ja ilmaisua. Kehitin siinä kehotietoista ja empaattista lähestymistapaa laulajan ilmaisun aistimiseen käyttäen esimerkkinä islantilaislaulaja Björkin ääntä. Tällä hetkellä (2018-2020) teen tutkimusta kuurojen, laulutaidottomien ja ääniongelmaisten laulajien esteettisestä kehotietoisuudesta. Tuon tutkimuksessani esille laulamisen merkityksen ihmistä elävöittävänä ja sosiaalista yhteisyyttä luovana toimintana.

Olen toiminut laulunopettajana sekä kouluttajana erilaisilla äänenhuoltoon, kehotietoisuuteen, rentouttavaan äänenkäyttöön ja ääni-improvisaatioon perehdyttävillä kursseilla 2000-luvun alusta saakka. Vuonna 2017 kehitin läsnäolon ja kehotietoisuuden harjoittamiseen keskittyvän Voicefulness® -menetelmän, jota opetan eri puolilla Suomea. Omaa musiikkiani teen taitelijanimellä Aava Uusikuu.

 

Asiantuntijuusalueet, erityisosaaminen:

Lauluntutkimus, ihmisääni, kehotietoisuus, soomaestetiikka, voicefulness

 

Tutkimusjulkaisut:

Tarvainen, Anne. 2019. Music, Sound, and Voice in Somaesthetics: Overview of the Literature. Journal of Somaesthetics 5 (2), 8-23. https://somaesthetics.aau.dk/index.php/JOS/article/view/3602

Tarvainen, Anne. 2018. Democratizing Singing: Somaesthetic Reflections on Vocality, Deaf Voices, and Listening. Pragmatism Today 9 (1), 91-108. http://www.pragmatismtoday.eu/summer2018/Democratizing-Singing-Somaesthetic-Reflections-on-Vocality-Deaf-Voices-and-Listening-Anne-Tarvainen.pdf

Tarvainen, Anne. 2018. Singing, Listening, Proprioceiving: Some Reflections on Vocal Somaesthetics. Teoksessa Shusterman Richard (toim.) Aesthetic Experience and Somaesthetics (Studies in Somaesthetics 1). Leiden & Boston: Brill, 120-142. https://www.academia.edu/36435319/Singing_Listening_Proprioceiving_Some_Reflections_on_Vocal_Somaesthetics

Tarvainen, Anne. 2016. Vokaalinen soomaestetiikka: Kehotietoisuuden esteettiset mahdollisuudet ihmisen äänenkäytössä ja kuuntelemisessa. Etnomusikologian vuosikirja 28, 1-39. http://www.annetarvainen.fi/dokumentit/vokaalinen-soomaestetiikka-2016.pdf

Tarvainen, Anne. 2016. Kehotietoisuus ja laulajan ilmaisu. Laulupedagogi, 27-32. https://www.academia.edu/35552598/Kehotietoisuus_ja_laulajan_ilmaisu

Muita julkaisuja: http://annetarvainen.fi/luettavaa.html

 

 

Muuta:

www.annetarvainen.fi
www.voicefulness.fi