Annika Tammela

FT yliopistonopettaja, musiikin tutkija
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Jyväskylän yliopisto
Jyväskylä

 

Yhteystiedot:

Sähköposti: annika.s.tammela@jyu.fi
Puhelin: +358 50 467 54 58

 

Tutkinto / koulutus:

FT, musiikkikasvatus (Jyväskylän yliopisto)
Muusikko (Jyväskylän ammattiopisto)
FM, musiikkikasvatus, opettajan pedagogiset opinnot (Jyväskylän yliopisto)

 

Kuvaus omasta työstä / tutkimuksesta:

Päätyökseni toimin musiikkitieteen ja musiikkikasvatuksen yliopistonopettajana Jyväskylän yliopistossa. Tutkijana minua kiinnostavat taiteen ja kulttuurin yhteydet ihmisen hyvinvointiin; erityisesti kulttuurinen vanhustyö ja musiikkitahto. Opetan musiikkiterapian perusopintojen kokonaisuuteen kuuluvaa kurssia Musiikkipsykologia I Jyväskylän Avoimessa yliopistossa.

Väitöstutkimuksessani (2022) tarkastelin, kuinka suomalaiset ikääntyneet suhtautuvat lauluihin, joita he ovat kuulleet ja laulaneet kansakouluvuosinaan (1945-1959). Koulusta tutut laulut olivat suosittuja yhteislauluja myös koulun ulkopuolisissa tilaisuuksissa. Tuttuihin lauluihin ja yhdessä muisteluun perustuva ryhmätoiminta antaa ikääntyneille monipuolisia voimavaroja arkeen.

Toimin laulajana, muusikkona ja yhteislaulujen säestäjänä erilaisissa tilaisuuksissa. Olen työskennellyt yhteisömuusikkona hoivakodeissa mm. muistisairaiden osastolla, ja vuosina 2014-2021 ohjasin seniorien lauluryhmää Jyväskylässä.

 

Asiantuntijuusalueet, erityisosaaminen: 

  • Seniorimusiikkitoiminta
  • Kulttuurinen vanhustyö
  • Ryhmämuotoinen laulutoiminta, yhteislaulujen säestys
  • Kansakoululaulut ja vanha iskelmämusiikki
  • Kulttuurihyvinvointi
  • Musiikkitahto

 

Julkaisut:

Tammela, A. (2023). Taide, kulttuuri ja hyvinvointi: kuka maksaa viulut? In A. Tammela, P. Hämeenaho, J. Eronen, & J. Eilola (Eds.), Hyvinvointi koettuna, kuvattuna ja tulkittuna (pp. 82-98). Jyväskylän yliopisto. JYU Studies, 3.

Tammela, A. (2023). Laulamalla muistoihin: opas musiikkipohjaiseen muisteluryhmätyöskentelyyn seniorien parissa. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Tammela, A. (2022). “Kyllä nää on niin mukavia laulaa näitä vanhoja” : varhaisilta elinvuosilta tuttujen laulujen ja yhdessä laulamisen merkitys ikääntyneelle voimavarojen näkökulmastaFinnish Journal of Music Education25(2), 53-86.

Tammela Annika (2022). Lapsuuden laulut ja yhdessä muistelu ovat ikääntyneille tärkeä voimavara. Gerontologia, 36 (2), s. 220-226.

Tammela Annika (2022). Kansakoululaisen lauluaarteisto: Jälleenrakennusajalta tutut laulut ikäihmisten laulukokemuksissa ja muistoissa. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto.

Aholainen Mari, Jäntti Saara, Tammela Annika & Tanskanen Jani (2021). Miten taide vaikuttaa? Kulttuurisia näkökulmia hyvinvointiin ja terveyteen. Suomen Lääkärilehti, Vol. 76, No. 9. s. 564-568.

Tammela, Annika (2018). Ajankuva kansakoululauluissa 1940- ja 1950-luvuilla. Ikäihmisten lapsuuden musiikkimuistoja. Maisterintutkielma. Jyväskylän yliopisto.

 

Muuta:

Voit tutustua minuun ja toimintaani tarkemmin kotisivullani: https://annikatammela.webnode.com/

Kurkkaa myös profiilini Suomalaisen Musiikkikampuksen sivulla: https://www.musiikkikampus.fi/asiantuntijat/annika-tammela