Karoliina Maanmieli

 

Kirjoittamisen ja kirjallisuuden tuntiopettaja, kirjallisuusterapiakouluttaja, Jyväskylän yliopisto
Jyväskylä

 

Yhteystiedot:

Sähköposti: karoliina.kahmi@gmail.com
Puhelin: 050 345 4537

 

Tutkinto / koulutus:

Opettajan pedagogiset opinnot 2021
Filosofian tohtori, kirjoittaminen 2015
Lähihoitaja, mielenterveys, kriisi ja päihdetyö 2004
Kirjallisuusterapiaohjaaja 2008

 

Kuvaus omasta työstä / tutkimuksesta:

Olen Jyväskylän yliopiston Musiikin, taiteen ja kulttuurintutkimuksen laitoksen kirjoittamisen ja kirjallisuuden opettaja sekä kirjallisuusterapiakouluttaja. Aiemmin olen tutkinut suomalaisten mielisairaalamuistoja Koneen säätiön rahoittamassa Muistoihin kaivertuneet tilat -hankkeessa. Vuosien 2020-2021 ajan toimin projektikoordinaattorina viiden maan yhteisessä Heroines – Eramus + -hankkeessa, jossa järjestettiin omaelämäkerrallisen kirjoittamisen ryhmiä mielenterveyspalveluita käyttäville haja-asutusalueilla asuville naisille. Toimin vastuukouluttajana Mikkelin, Jyväskylän ja Kymenlaakson kesäyliopistojen kirjallisuusterapiakoulutuksissa.

 

Asiantuntijuusalueet, erityisosaaminen: 

  • Kirjallisuusterapia
  • Omaelämäkerrallinen kirjoittaminen
  • Terapeuttinen kirjoittaminen
  • Kokemusperustainen tutkimus
  • Luovien terapioiden integraatio

 

Julkaisut:

Jäntti, S., Heimonen, K., Kuuva, S., Maanmieli, K. & Rissanen, A. (2022) Kokemuksia   mielisairaalasta. Muistoihin kaivertuneet tilat. SKS.

Maanmieli, K. (2022) Yhteisöllinen lukeminen. Runous ja metaforat psykoosin sanoittajina mielenterveystyössä. Teoksessa Ihanus, J. & Kosonen, P. (toim.) Hoitava lukeminen. Teoreettisia ja käytännöllisiä näkökulmia lukemistyöhön. Vastapaino.

Maanmieli, K. (2022) På väg mot ett traumamedvetet biblioterapeutisk arbetssät. Biblioterapi/ Kirjallisuusterapia 1(30), 16–17

Maanmieli, K. (2022) Muistoja mielisairaalasta ja luovasta hulluudesta. Teoksessa Hietala, O. & Kopakkala, A. (toim.) Psykoosista kuntoutumisen kokemuksia ja mahdollisuuksia. Basam Books.

Haverinen, K. & Maanmieli, K. (2022). Terapeuttisen kirjoittamisen verkkoryhmät – mahdollisuudet, haasteet ja yhteisöllisyys. Teoksessa Ihanus, J. (toim.) Terapeuttinen kirjoittaminen. Basam Books.

Maanmieli, K. (2022) Luontokirjoittaminen ja kirjallisuusterapia. Teoksessa Ihanus, J. (toim.) Terapeuttinen kirjoittaminen. Basam Books.

Maanmieli, K. (2022) Sairausnarratiivit ja kirjallisuusterapia. Teoksessa Ihanus, J. (toim.) Terapeuttinen kirjoittaminen. Basam Books.

Maanmieli, K. & Sarvela, K. (2022) Yhteinen mieli. Traumatietoutta mielenterveystyöhön. Basam Books.

Maanmieli, K. (2022). Kirjallisuusterapia auttaa muokkaamaan perhekäsityksiä eron jälkeen. Kirjallisuusterapia, 30(1), 37-38.

Maanmieli, K. (2022). Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry mukana kansainvälisessä Heroines-kehittämishankkeessa. Kirjallisuusterapia, 30(1), 39-40.

Maanmieli, K., Gauffin, T. & Suutarinen, N. (2021) Skitsofrenia – onko diagnoosi totta? Basam Books.

Jäntti, S., Heimonen, K., Kuuva, S., Maanmieli, K. & Rissanen, A. (2021) Engraved in the Body. Finnish People’s Memories of Mental Hospital. In Borcsa, M. & Willig, C. (Eds) Qualitative Research Methods in Mental Health: Innovative and Collaborative Approaches, 219-249. Springer.

Holopainen, J., Maanmieli, K., & Kortesoja, S. (2021). Kohti traumainformoidun kirjallisuusterapian käytäntöä. Scriptum: Creative Writing Research Journal, 8(2), 1–44.

Maanmieli, K., & Ihanus, J. (2021). Therapeutic metaphors and personal meanings in group poetry therapy for people with schizophrenia. Journal of Poetry Therapy, 34(4), 213–222.

Maanmieli, K. (2020). Kirjoittaminen, lukeminen ja kirjallisuusterapia traumatyöskentelyssä. Kirjassa K. Sarvela, & E. Auvinen (toim.), Yhteinen kieli: traumatietoisuutta ihmisten kohtaamiseen (124–137). Basam Books.

Maanmieli, K. (2019). Häpeä ja stigma suomalaisten mielisairaaloiden potilaiden muistoissa. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, 56(3).

Maanmieli, K. (2019): Hulluuden ja luovuuden risteämiä suomalaisten mielisairaaloiden potilaiden muistoissa. Scriptum Creative Writing Research Journal 6 (2).

Maanmieli, K. (2018): Suomalaiset käenpesät. Väkivallan metaforat ja traumakokemuksen kuvaus mielisairaalamuistoissa. Psykoterapia, 37 (1).

Maanmieli, K: Luovat terapiat ja empaattisen kohtaamisen kaipuu suomalaisten mielisairaalamuistoissa. Kirjallisuusterapia 2018 26 (1).

Maanmieli, K. & Maanmieli, J (2017). Psykoosi – sosiaalinen destruktionismi. Psykoterapia, 36 (1).