Kerttu Lehto

Väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto
Erityisasiantuntija, Turun Ammattikorkeakoulu
Turku

 

Yhteystiedot:

Sähköposti: kerttu.lehto@turkuamk.fi
Puhelin: +358 50 598 5531

 

Tutkinto / koulutus:

Filosofian maisteri, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen maisteriohjelma (FM)
Yhteisöpedagogi (AMK)

 

Kuvaus omasta työstä / tutkimuksesta:

Olen yhteisöpedagogi, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen maisteri, sekä informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median väitöskirjatutkija. Väitöskirjani aihe on roolipelit ja hyvinvointi. Väitöskirjatutkimus sijoittuu roolipelitutkimuksen, sekä kulttuurin ja hyvinvoinnin tutkimuksen välimaastoon, asettaen roolipelit ja erityisesti Nordic Larpin kulttuurihyvinvoinnin kontekstiin. Tutkimusotteeni on pragmaattinen, kehittävä, käytännönläheinen ja menetelmälähtöinen; ammattikorkeakoulutaustani näkyy siinä selvästi.

Matkani roolipelien parissa on alkanut liki 20 vuotta sitten: olen ensin harrastanut, sitten alkanut tutkia ja kehittää roolipelaamista menetelmänä nuorisotyössä, muistelutyössä ja lopulta mielenterveystyössä. Olen myös toiminut useita vuosia tapahtumantuotantoyrittäjänä, keskittyen tarjoamaan larppeja ja tarinankerrontaa viihteellisiin ja tavoitteellisiin (ryhmätoiminnan eri vaiheet, koulutukselliset ja kasvatukselliset, hyvinvointia tukevat) tarkoituksiin.

Kiinnostus roolipelien ja etenkin larppien menetelmällistä kehittämistä kohtaan on ohjannut urakehitystäni. Ensin yhteisöpedagogina erikoistuin taide- ja pelilähtöisiin osallistaviin menetelmiin. Maisteriopinnoissani kehitin kulttuuriperinnön ja muistitiedon elävöittämistä larpin keinoin. Nyt väitöskirjatutkimukseni kautta olen päässyt yhdistämään minulle tärkeän mielenterveystyön larppien ja roolipelien menetelmälliseen kehittämiseen.

Päivätyönäni toimin Turun Ammattikorkeakoulussa kulttuuri- ja hyvinvointialan EU- hankkeiden (Creative Europe ja EU4Health) valmistelijana ja koordinaattorina.

 

Asiantuntijuusalueet, erityisosaaminen:

Roolipelit ja hyvinvointi, Nordic larp, Eu-rahoitusosaaminen, fasilitointi, osallistavat ja luovat menetelmät, menetelmäkehittäminen

 

Julkaisut:

Hyväksytty julkaisuun: Lehto, Kerttu 2024. Nordic Larp and well-being. Case: SÄRÖT. International Journal of Role-Playing, (15).

Lehto, Kerttu 2021. Role-playing games and well-being. International Journal of Role-Playing, (11), 72-93. https://doi.org/10.33063/ijrp.vi11.284

Lehto, Kerttu 2020. #säröpuhe. Julkaisussa: Esa Vienamo (toim.) 2020. Taidetutka. http://taidetutka.fi/2020/saropuhe/

Lehto, Kerttu 2019. Katsaus: Kadonneen muiston metsästys. Larp muistelutyön menetelmänä. Julkaisussa: Jonne Arjoranta (toim.) 2019. PELITUTKIMUKSEN VUOSIKIRJA 2019. http://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja2019/kadonneen-muiston-metsastys-larp-muistelutyon-menetelmana

Lehto, Kerttu 2019. Larp ja kulttuurinen toimijuus. Teoksessa: Marjo Kolehmainen (toim.) 2019. Mitä saisi olla? Kulttuuria Miesten vuorolla. Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, xx. https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2019/12/mita-saisi-olla-kulttuuria-miesten-vuorolla-kohehmainen-marjo-2019.pdf

Luostarinen, Nina; Sirkkilä, Hannu & Lehto, Kerttu 2018. Paikanpiiriin astumisia – Keholliset ja taideperustaiset menetelmät kulttuurihistorialliseen paikkaan kiinnittymisen keinoina (Kuusiston piispanlinnan raunioilla). Teoksessa: Nina Luostarinen (toim.) 2018. TAITEEN VALAISEMIA PAIKKOJA– tapausesimerkkejä taiteenkäytöstä kulttuuriperintökohteilla. Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu. https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2018/12/Taiteen-valaisemia-paikkoja-tapausesimerkkeja-taiteen-kaytosta-kulttuuriperintokohteilla-Nina-Luostarinen-Humanistinen-ammattikorkeakoulu-2018.pdf

Lehto, Kerttu 2019. Muistatko vielä sen päivän. Larp muistelutyön menetelmänä. Menetelmäopas. Helsinki: Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry.

Lehto, Kerttu 2016. #Näkökulmaa. Pelikortit. Lights on! -hanke.

Lehto, Kerttu 2016. #Näkökulmaa -Vallan tarinoita. Pelikortit. Lights on! -hanke.

Lehto Kerttu & Lehto, Aarni 2021. SÄRÖT. Taidenäyttely. Turku: Galleria Barker.

Lehto, Kerttu 2017. Wikken kulmalla ja muita runoja. Tampere: Mediapinta.

Lehto, Kerttu 2019. Muistan vielä sen päivän. Larp muistelutyön menetelmänä. Pro gradu: Turun Yliopisto. Maisemantutkimus. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019051615833

Lehto, Kerttu 2016. #Näkökulmaa. Larp nuorisotyön menetelmänä. Opinnäytetyö: Humanistinen Ammattikorkeakoulu. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201604295496

 

Muuta:

https://www.linkedin.com/in/kerttulehto/
https://orcid.org/0000-0002-1564-8139