Laura Huhtinen-Hildén

Musiikkikasvatuksen lehtori, tutkija, projektipäällikkö, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Helsinki

 

Yhteystiedot:

Sähköposti: laura.huhtinen-hilden@metropolia.fi
Puhelin: + 358 50 401 3469

 

Tutkinto / koulutus:

FT, MuM, musiikkiterapeutti, työnohjaaja

 

Kuvaus omasta työstä / tutkimuksesta:

Toimin pääainevastaavana, tutkijana ja musiikkikasvatuksen lehtorina Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Vastuualueeseeni kuuluu oppijalähtöisen musiikkipedagogiikan, varhaisiän musiikkikasvatuksen sekä taiteen
soveltavan käytön opetus-, tutkimus- ja kehittämistehtäviä (esim. Kulttuurisilta
EAKR-hankkeen johtajana 2008–2011).

Väitöstutkimukseni käsitteli musiikin opettajaksi oppimista ja ammatti-identiteetin rakentumista sekä opettajakoulutuksen kehittämistä. Tutkijana olen kiinnostunut taiteen soveltavasta käytöstä ja luovan ryhmätoiminnan mahdollisuuksista sosiaali- ja terveysalojen konteksteissa. Olen toiminut vastaavana tutkijana Kohti luovaa arkea – kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisessä toimintakulttuurissa 2015-2017 sekä valtakunnalliseen sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanke SOSKUUn kuuluvassa Elämäni sävelet- tutkimushankkeessa 2015->. Tutkimusjulkaisujen lisäksi olen julkaissut opetusmateriaalia sekä toimin aktiivisesti kouluttajana ja asiantuntijana myös kansainvälisissä yhteyksissä.

 

Asiantuntijuusalueet / erityisosaaminen: 

  • Kulttuurinen vanhustyö, siihen liittyvä tutkimus ja käytännön menetelmiin ohjaava koulutus
  • Luovan ryhmätoiminnan ohjaamisen pedagogiikka ja sen tutkimus
  • Luova ryhmätoiminta osallisuuden tukena – tutkimus ja käytännön koulutus (sosiaaliala, sosiaalinen kuntoutus)
  • Taiteen soveltava käyttö sosiaali- ja terveysalojen konteksteissa

 

Julkaisut: 

Huhtinen-Hildén. L. 2014. Perspectives on professional use of arts and arts-based methods in elderly care. Arts & Health: An International Journal for Research, Policy and Practice, DOI: 10.1080/17533015.2014.880726.

Huhtinen-Hildén, L., Puustelli-Pitkänen, A., Strandman, P. & Ala-Nikkola, E. 2017. Kohti luovaa arkea- kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisyyden edistäjänä. Tutkimusraportti. Helsinki: Metropolia Ammattikorkeakoulu. http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/TK/Julkaisut/pdf/2017_Huhtinen_Hilden_ym_kohti_luovaa_arkea_TAITO10.pdf

Huhtinen-Hildén, L. & Pitt, J. Forthcoming. Taking a Learner-centred Approach to Music Education – Pedagogical Pathways. London: Routledge.