Liisa-Maria Lilja-Viherlampi

Kulttuurihyvinvoinnin yliopettaja, koulutus- ja tutkimusvastaava, Turun ammattikorkeakoulu/Taideakatemia
Turku

 

Yhteystiedot:

Sähköposti: liisa-maria.lilja-viherlampi@turkuamk.fi
Puhelin:       040 355 0291

 

Tutkinto / koulutus:

KT, MuM
Taustana luokanopettaja, musiikinopettaja ja musiikkiterapeutti

 

Kuvaus omasta työstä / tutkimuksesta: 

Väitöstutkimukseni käsitteli musiikin ja sen parissa toimimisen terapeuttisia merkityksiä ja mahdollisuuksia musiikkikasvatuksessa. Tutkin terapeuttisuuden käsitettä ja sitä, miten musiikkikasvatuksen yhteydessä voidaan puhua terapeuttisuudesta.

Väitöksen jälkeen olen toimittanut ja kirjoittanut julkaisuja musiikkihyvinvointiin liittyen ja erityinen kiinnostuksen kohteeni on sairaala- ja hoivamusiikkityön kehittäminen mm. yhteisömuusikon erikoistumiskoulutuksessa. Osallistun myös innovaatiopedagogiikan kehittämiseen ja luovuusosaamisen jäsentämiseen Turun ammattikorkeakoulussa.

Olen kehittäjä ja kouluttaja ja työssäni ohjaan yamk-opiskelijoittemme opinnäytetöitä soveltavan taiteen ja kulttuurihyvinvoinnin (taiteen uudet kontekstit) aloilta. Johdan kulttuurihyvinvoinnin tutkimusryhmää Taideakatemiassa ja sen alla tärkeimmät kehittämisteemamme ovat kulttuurihyvinvointialan koordinointi ja yhteistyö, musiikkihyvinvointi, moniammatillinen yhteistyö ja työhyvinvointi.

Turun ammattikorkeakoulussa olen työskennellyt vuodesta 1998. Sitä ennen olen ollut sekä peruskoulun opettajana että opettajana luokanopettaja- ja lastentarhanopettajakoulutuksissa Turun yliopistossa.

 

Asiantuntijuusalueet, erityisosaaminen:

  • Kulttuurihyvinvointi
  • Musiikkiterapia
  • Musiikkihyvinvointi
  • Kehittäjäosaaminen
  • Luovuusosaaminen
  • Koulutussuunnittelu
  • Opettajankoulutus

 

Julkaisut:

 

“Minunkin sisällä soi!” Musiikin ja sen parissa toimimisen terapeuttisia merkityksiä ja mahdollisuuksia musiikkikasvatuksessa (2007) Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia: 24.

Suorituskeskeisyydestä henkilökohtaisen musiikillisuuden arvostamiseen (2007) Musiikkiterapia-lehti. Suomen musiikkiterapiayhdistys. 22(1), 46 – 56.

Ihminen ja musiikki. Musiikillisen vuorovaikutuksen ulottuvuuksia (2011) Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja : 57.

CARE MUSIC. Sairaala- ja hoivamusiikkityö ammattina. (2013) Turun ammattikorkeakoulun raportteja: 158.

Taidetoimintaa vai terapiaa? Sairaala- ja hoivamusiikkityön lähtökohtia ja kehitystyötä. UAS journal 2/2012.

Ihmisääni musiikkiterapian työvälineenä. (2013) Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja: 86
Ks. https://www.turkuamk.fi/fi/ajankohtaista/167/ihmisaani-instrumentti-musiikkiterapiaan/

Turun musiikkiterapeuttikoulutus 2009 – 2013 (Lilja-Viherlampi & Lehtovaara) (2013) Musiikkiterapia-lehti. Suomen musiikkiterapiayhdistys. 28 (1)

Taidetyöskentely kokemisen ja oivalluksen väylänä innovaatiopedagogiikassa (2016) teoksessa Komulainen ym. (toim.) Uudistuva korkeakoulu. Esimerkkejä innovaatiopedagogiikan soveltamisesta opetuksessa ja korkeakoulun toiminnassa. Turun Ammattikorkeakoulun raportteja: 235. 89 – 104.

 

Muuta:

Kulttuurihyvinvoinnin tutkimusryhmä