Mari Pienimäki

Tutkija, Tampereen yliopisto
Tampere

 

Yhteystiedot:

Sähköposti: mari.pienimaki@tuni.fi

Tutkinto / koulutus:

Dosentti (FT)

 

Kuvaus omasta työstä / tutkimuksesta:

Tutkimustani ilmentää työskentely useiden tieteenalojen risteyksessä. Liikun ketterästi  erityisesti nuoriso-, media-, kuvan- ja kasvatuksen tutkimuksen välimaastossa. Viimeisin (2020-2023) laaja NYT!-tutkimushankkeeni koskettaa myös ympäristökasvatusta/yhteiskunnallista ympäristötutkimusta. Tieteellinen koulutukseni pohjaa Jyväskylän yliopiston taidekasvatuksen ja nykykulttuuri tutkimuksen opintoihin.

Tutkimusintressini kohdistuu mm.  osallistumisen, toimijuuden, vaikuttamisen, voimautumisen/valtautumisen, demokratian, inkluusion ja (digi)hyvinvoinnin kysymyksiin sekä toisaalta erityisiin kasvatuksen menetelmiin ja medialukutaitoon/kriittiseen ajatteluun. Suurin osa tutkimuksestani kohdistuu haavoittuvaisiin nuoriin (mm. tipahtamisvaarassa olevat, alaikäiset, pakolaiset). Menetelmäosaamiseni rajautuu lähinnä laadullisiin metodeihin, kuten toiminta-, kysely- ja haastattelututkimuksiin. Olen kiinnostunut myös luovista tutkimusmenetelmistä ja -asetelmista.

 

Asiantuntijuusalueet, erityisosaaminen:

  • Mediakasvatus, erityisesti inklusiivinen mediakasvatus ja medialukutaito/monilukutaito
  • Kuvanlukutaito/valokuvien tulkinta, kuvajournalismi, kuvataide
  • Pedagogiikka, kuten monilukutaito, taide- ja seikkailukasvatus
  • Marginaaliryhmien osallistuminen mediassa ja sen ulkopuolella

 

Julkaisut:

Viimeisimpiä tieteellisiä artikkeleita (ref.):

Pienimäki, Mari; Marttila, Maarit & Colliander, Marjukka (2021) “Vegenakkeja ja pyöräilyä” – kyselytutkimus kaupungissa asuvien nuorten ympäristökansalaisuudesta. Nuorisotutkimus 39: 2, 27–45.

Pienimäki, Mari (2020) “Participatory Photography Supporting the Social Inclusion of Migrant Youth”. Youth Studies.

Pienimäki, Mari & Kotilainen, Sirkku (2020) “Media Education for the Inclusion of Vulnerable Youth”. Teoksessa: Hoechsmann, Michael; Carr, Paul R. & Thésée, Gina (toim.) Education for Democracy 2.0: Global Voices for Critical Media Literacy. Boston & Rotterdam: Sense Publishers, 64-82.

Pienimäki, Mari (2019) “Improving the Wellbeing of At-Risk Youth through Media Participation”. Media Practice and Education, 20:4, 364–377.

Pienimäki, Mari (2018) “Facilitating Creative Media Production through the Pedagogy of Multiliteracies: A Case Study with Vulnerable Young People”. The International Journal of New Media, Technology and the Arts, 13:3, 9–20.

Ks. päivitetyt julkaisutiedot: https://researchportal.tuni.fi/en/persons/mari-pienim%C3%A4ki