Marjukka Colliander

Väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto
Tampere

 

Yhteystiedot:

Sähköposti: marjukka.colliander@uta.fi
Puhelin:       045 8982 155

 

Tutkinto / koulutus:

FM, musiikintutkimus

 

Kuvaus omasta tutkimuksesta: 

Tutkin kulttuurihankkeiden toteutusta laitosympäristöissä. Tutkimuksen kohteena ovat olleet vankila, sairaala, suljettu mielenterveys-yksikkö, palvelukeskukset ja ikäihmisten hoitolaitokset. Tutkimuksen aineisto on kerätty erilaisista hankkeista, kuten sirkus-työpaja vangeille, kokkikerho ikämiehille, voimaa laulusta -hanke dialyysipotilaille ja Tampere-talon striimatut livekonsertit eri laitosympäristöihin.

Väitöskirjassani tarkastelen ruohonjuuritason toimintaa kulttuurihankkeiden toteutuksessa, kulttuurin ja hoivan rajapintoja.

Avainsanat: Etnografia, Hoiva, Hoitolaitos, Kulttuuri, Kulttuurihyvinvointi, Osallisuus, Neksusanalyysi, Saavutettavuus, Taide

Tutkimuksen lyhyt kuvaus

 

Asiantuntijuusalueet, erityisosaaminen:

Tutkimus:

  • Musiikintutkimus
  • Etnografinen tutkimus
  • Neksusanalyysi

Muu asiantuntijuus:

  • Kulttuurin/taiteen ja hoivan kohtaamisen mahdollisuudet ja hankauspisteet
  • Kulttuurihankkeiden suunnittelu ja toteutus laitosympäristöihin

 

Tutkimusjulkaisut:

Laukkanen, Anu, Marjukka Colliander & Anne Teikari 2017. “Tarvitseva, ulkopuolella, vailla. Kulttuurin saavutettavuuden tulkintoja kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalan henkilöstön puheessa”. Kulttuuripolitiikan vuosikirja 2017.

Colliander, Marjukka. 2017. Kulttuuri ja taide hoivalaitoksessa – Laitosarjen ja kulttuuritoiminnan ideaalien kohtaamisia. Sosiologia 54 (3).

Yhteisjulkaisu: Rautiainen-Keskustalo, Tarja & Raudaskoski, Sanna & Colliander, Marjukka & Pimiä, Annina & Rantanen, Anna & Teikari, Anne. 2014. Moniaineksinen etäkonsertti. Neksusanalyysi musiikillisen toiminnan tutkimusmetodina. Musiikki-lehti. 1-2/2014

Colliander Marjukka 2014. Kulttuuri ja hoiva kohtaavat. Etäkohteiden henkilökunnan toimijuus Etäevent-konserttien pilotoinnissa. Tampereen yliopistopaino. Pro gradu opinnäytetyö.

 

Muut julkaisut:

Colliander, Marjukka. 2017. Kohtaamisen laatu ja merkitys osallisuuden rakentumisessa laitosmaailmassa. Sotesta ja kulttuurista sotekuksi. TEIJO –hankeen 2015 – 2016 esiselvitys, s. 24-28.

 

Muuta:

Ajankohtainen blogikirjoitus tutkimushankkeesta: http://www.sosiologia.fi/blog/