Petra Partanen

Väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto

 

Yhteystiedot:

petra.j.partanen@student.jyu.fi

 

Tutkinto / koulutus:

FM, kotimainen kirjallisuus, suomen kieli, viestintä

 

Ammatti / asema:

Kirjailija
Kirjallisuusterapiaohjaaja
Kirjallisuuden ja kirjoittamisen väitöskirjatutkija (Jyväskylän yliopisto)

 

Kuvaus omasta työstä / tutkimuksesta:

Kirjallisen alan monitoimijana lähestyn kirjallisuutta ja kirjoittamista työssäni niin luovana prosessina, terapeuttisena mahdollisuutena kuin tiedon tuottamisen välineenä.

Väitöskirjassani Äitien äänin — Kerronnallinen toimijuus äitien kirjallisuusterapeuttisissa vertaisryhmissä tutkin kirjallisuusterapeuttisen menetelmän mahdollisuuksia äitien kerronnallisen toimijuuden ja hyvinvoinnin vahvistamisessa. Suomessa merkittävä osa synnyttäneistä vanhemmista kokee vauvavuoden aikana masennusta ja yksinäisyyttä (THL, FinLapset 2020), ja suomalaiset vanhemmat kuuluvat maailman uupuneimpiin (Roskam ym. 2021; Aunola ym. 2020). Syitä on etsitty yksilökeskeisestä kulttuurista ja äitiyteen kohdistuvista kulttuurisista odotuksista. Väitöskirjassani tutkin, voiko äitien kirjallisuusterapeuttisissa vertaisryhmissä syntyä kerronnallista toimijuutta, joka haastaa kulttuuriset odotukset.

Tutkimuksen tavoitteena on avata kulttuurista tilaa äitien omaehtoisemman äänen mahdollisuuksille ja osallistua lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnista käytävään keskusteluun vanhemmuuden hyvinvoinnin näkökulmasta.

Kirjallisuusterapiaryhmät: Ohjaan väitöstutkimukseeni liittyvät äitien kirjallisuusterapeuttiset ryhmät Espoon perhekeskuksissa vuoden 2024 aikana. Ryhmät järjestetään yhteistyössä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen perhetyön kanssa.

Kirjailijan työssäni olen erikoistunut tarinallisiin historiikkeihin sekä lastenkirjallisuuteen.

 

Asiantuntijuusalueet / erityisosaaminen:

Kirjallisuus, kirjallisuusterapia, terapeuttinen kirjoittaminen, luova kirjoittaminen

 

Muuta:

Erityisenä kiinnostuksenkohteenani on tulevaisuudentutkimuksellisten kysymysten tarkasteleminen luovan kirjoittamisen, kirjallisuusterapian ja käytännöllisen filosofian keinoin.