Pilvi Kuitu

Väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto
Toiminnanjohtaja Kulttuurikeskus PiiPoo
Tampere

 

Yhteystiedot:
Sähköposti: pilvi.kuitu@tuni.fi

 

Tutkinto / koulutus:
Medianomi (YAMK)

 

Kuvaus omasta työstä / tutkimuksesta:

Kuitu tutkii ja kehittää kulttuurin, hyvinvoinnin ja osallisuuden, kulttuurisen toimijuuden ja yhteiskunnallisen osallistumisen välisiä yhteyksiä ja niihin liittyviä rakenteita ja palveluja. Hän tekee yhteistyötä alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten järjestöjen, yhteistyökumppaneiden, verkostojen, kaupunkien, yhteisöjen ja yleisöjen kanssa.

Kuitu on johtanut ja toiminut asiantuntijana useissa alueellisia ja valtakunnallisia eri ikä- ja väestöryhmille suunnattuja kulttuurihyvinvointitavoitteisia hankkeita, mm. Lasten runovallankumous ja Kirsi Kunnas 100 -juhlavuosi 2022-2025, TOSI-taidetta osallisuutta ja sosiaalisia innovaatioita 2020-2023, Taidetta lähelle Pirkanmaa 2020-2022, Saavutettava taideharrastus SATA2 2018-2020, ISOT – itsenä olemisen tärkeydestä 2016-2017, Taide in Action 2016-2017.

Kuitu kouluttaa kansallisesti ja kansainvälisesti ammattilaisia ymmärtämään ja tukemaan aitoa osallisuutta ja kulttuurista toimijuutta sekä integroimaan taiteen hyvinvoinnin edistämiseen sekä terveydenhuolto- ja koulutuspalveluihin.

Kuitu on Pirkanmaan alueellisen kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijaryhmän KULTUN sekä alueellisen hyvinvointikertomus ja suunnitelman ohjausryhmän jäsen ja yksi kolmesta Pirkanmaan kulttuurihyvinvointisuunnitelman kirjoittaja. Kuitu on Pirkanmaan Taikusydän -alueverkoston toinen koordinaattori.

Kulttuurihyvinvointi kaventamassa hyvinvointi- ja terveyseroja – toimeenpano ja tavoitteiden toteutuminen Pirkanmaan hyvinvointialueella

Kuidun laadullinen väitöskirjatutkimus tutkii kulttuurihyvinvoinnin sijoittumista hyvinvointialueen rakenteisiin eri tasoilla ensimmäisen valtuustokauden aikana ja alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteutumista ja toimeenpanoa Pirkanmaalla. Tutkimus tuottaa uutta tietoa kulttuurihyvinvoinnin merkityksestä suunnitelmallisessa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Tutkimus toteutetaan Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan terveystieteiden yksikössä kansanterveyden oppiaineessa.

 

Asiantuntijuusalueet / erityisosaaminen:

Kulttuurihyvinvointipalvelut, osallisuus ja kulttuurinen toimijuus, projektiosaaminen ja hankkeistaminen, monitaiteisuus, yhteisötaide, lastenkulttuuri, luova ikääntyminen, toimialarajat ylittävä yhteistyö, hyvinvointialueet, yhdyspinnat.

 

Julkaisut:

Kuitu, P. (2021). Rohkeasti minä – taide ja luovuus itseilmaisun ja osallisuuden ympäristönä. Artikkeli julkaisussa Kohti lapsen näköistä osallisuutta.

Kuitu, P. (2019). Kulttuuri ja taide kasvattavat ihmisten yhteiskuntaa. Päätoimittajan kirjoitus. Taidetutka 6/2019.

Kuitu, P. (2013). Sosiaalisen sirkuksen toiminnan vaikutukset vanhusten hoivaympäristössä: ”Sirkuksessa unohdan aina, että on sairautta”. Opinnäytetyö YAMK.

 

Muuta:

https://orcid.org/0009-0007-8856-2604