Saara Jäntti

Tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto
Jyväskylä

 

Yhteystiedot:

Sähköposti: saara.j.jantti@jyu.fi
Puhelin: 040 8053180

 

Tutkinto / koulutus:

FT

 

Kuvaus omasta työstä / tutkimuksesta:

Työskentelen tutkijatohtorina Kieli- ja viestintätieteiden laitoksella Jyväskylän yliopistossa. Tutkijanpolkuni on kulkenut englanninkielisen omaelämäkerrallisen kirjallisuuden tutkimuksesta suomalaisiin asumispalveluihin.

Tutkimukseni ovat pääasiallisesti käsitelleet kodin ja mielen tilojen merkityksiä ja kulttuurisuutta. Niiden yhteyksiä olen valottanut mm. psykiatrisesti hoidettujen naisten omaelämäkerrallisessa kirjallisuudessa, mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa sekä suomalaisten mielisairaalamuistoissa. Työskentelyäni monitieteisissä ja -taiteisissa hankkeissa ovat rahoittaneet Koneen säätiö (Kuulumisen kulttuurisuus: kiinnittymisen affektiivisuus ja materiaalisuus (2015–2017) ja Muistoihin kaivertuneet tilat. Valotuksia muistoihin mielisairaalasta (2017–2020)) sekä Suomen Akatemia, jonka rahoituksen turvin toteutin tutkijatohtorihankkeeni “Jotta olisi: Paikka maailmassa. Etnografinen tutkimus suomalaisten mielenterveyskuntoutujien kotiaiheisesta draamaprojektista” (SA275111, 2014-2017). Tämän tutkimuksen tuloksia sovellettiin käytäntöön THEATRE-hankkeessa (Teatteri toipumisen välineenä. Mielenterveyskuntoutujat teatterin tekijöinä sosiaalipsykiatrisen kuntoutuksen ja asumispalvelujen kehittämisen kentillä; SA304125, 2016-2018) Siinä tutkittiin mielenterveyskuntoutujien ja muistosairaiden kodille antamia merkityksiä soveltavan teatterin keinoin ja teatterin mahdollisuuksia toimia osana kuntoutusta ja kuntouttavaa työtä.

 

Asiantuntijuusalueet, erityisosaaminen: 

Kulttuurinen mielenterveystutkimus, kirjallisuudentutkimus, etnografia ja soveltava teatteri, diskurssintutkimus, sukupuolentutkimus

 

Julkaisut:

Jäntti,S., Heimonen, K., Kuuva, S. and Mäkilä, A. (2019 toim.) Hulluus ja kulttuurinen mielenterveystutkimus. Nykykulttuurin julkaisusarja.

Jäntti, S. (2019) Kodittomuuksia nuorten mielenterveyskuntoutujien draamaryhmässä. Teoksessa Hulluus ja kulttuurinen mielenterveystutkimus. Nykykulttuurin julkaisusarja

Jäntti,S., Heimonen, K., Kuuva, S. and Mäkilä, A. (2019) Hulluus kulttuurisena kysymyksenä. Teoksessa Jäntti,S., Heimonen, K., Kuuva, S. and Mäkilä, A. (toim.) Hulluus ja kulttuurinen mielenterveystutkimus. Nykykulttuurin julkaisusarja.

Jäntti, S. (2019). Kodin merkitysten rakentuminen Koti! Paikka maailmassa -esityksessä. In K. Hiltunen, & N. Sääskilahti (Eds.), Kuulumisen reittejä taiteessa (pp. 275-300). Eetos-julkaisuja, 21. Turku: Eetos ry.

Jäntti, S., Laakkonen, R., Mikkola, T., Perhomaa, J., Salminen, J., Tanner, J., . . . Rajanti, C. (2018). Kotiteatteriprojekti esittää: Hahmotelmia kodiksi. Tutkiva sosiaalityö, 2018, 73-84. Retrieved from http://talentia.e-julkaisu.com/2018/tutkivasosiaalityo/#page=73 Open access

Jäntti, S. (2018, 8). Muistoihin kaivertuneet tilat: tutkimushanke mielisairaalamuistoista. Poutapilvi, pp. 29-32. Retrieved from http://www.skitsofreniayhdistys.com/lehti.html Open access

Kotiteatteriprojekti. Teatteri toipumisen välineenä -hankkeen loppuraportti (2018) Saara Jäntti ja Janne Loisa (toim.)

Jäntti, S. (2017) Children and Childhoods in Women’s Madness Narratives. In J. Ahlbeck, P. Lappalainen, K. Launis, & K. Tuohela (Eds.), Childhood, Literature and Science : Fragile Subjects (pp. 213-224). Abingdon: Routledge. https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/56109

Jäntti, S. (2017). Home and mental ill-health: twenty dimensions. In J. Saavedra, A. Español, S. Arias-Sánchez, & M. C. García (Eds.), Creative Practices for Improving Health and Social Inclusion (pp. 173-183). Seville: University of Seville. http://hdl.handle.net/11441/65469

Jäntti, S. (2017) Reading, interventions. States of interpersonal and intrapersonal violence in Bessie Head’s A Question of Power. In M. Husso, T. Virkki, M. Notko, H. Hirvonen, & J. Eilola (Eds.), Interpersonal Violence. Differences and Connections (pp. 213-226). Routledge.

Jäntti, S. (2014). Koti ja hulluus, koditon hulluus. Niin & näin, 21 (4), 77-79.

Jäntti, S. (2012) Bringing Madness Home. Janet Frame’s Faces in the Water, Bessie Head’s A Question of Power and Lauren Slater’s Prozac Diary. University of Jyväskylä: Jyväskylä Studies in Humanities.

Jäntti, S. (2010) Review Essay: Telling and Retelling Stories of Women, Madness and Feminism. NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 18 (3), 210-216.

Jäntti, S. (2006) Diagnoosin paikka. Naisten kertomuksia psykiatrian potilaiksi tulemisesta. Teoksessa Katri Komulainen, Hannu Räty, Jussi Silvonen (toim.), Hulluudesta itsehallintaan. Uuden historian näkökulmia psyykkisiin ilmiöihin ja ammattikäytäntöihin. Joensuu: Joensuun yliopistopaino, 248–272.

 

Muuta:

https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/kivi/henkilosto/henkilosto/jantti-saara

Muistoihin kaivertuneet tilat

THEATRE-kotiteatteriprojekti

Kotiteatteriprojektista on tehty myös 20 minuuttia kestävä dokumentti. Kotiteatteriprojekti eli näin tehtiin Hahmotelmia kodiksi – dokumentin katseluoikeudet voi pyytää minulta.