Sari Kuuva

Tutkija, Jyväskylän yliopisto
Jyväskylä

 

Yhteystiedot:

Sähköposti: sari.a.kuuva@jyu.fi

 

Tutkinto / koulutus:

FT, taidehistoria ja kognitiotiede

 

Kuvaus omasta työstä / tutkimuksesta:

Olen taidehistorioitsija ja visuaalisen kulttuurin tutkija. Tutkimusteemojani ovat olleet taiteen kokeminen, kuvataiteen symbolit sekä tunneilmaisun ja tunnekokemuksen suhde. Viime vuosina olen tutkinut mielisairaalataidetta (Suomen Kulttuurirahasto, Ehrnroothin säätiö ja Gyllenbergin säätiö) ja suomalaisten mielisairaalamuistoja “Muistoihin kaivertuneet tilat” -hankkeessa (Koneen säätiö).

 

Asiantuntijuusalueet, erityisosaaminen:

Taiteen ja visuaalisen kulttuurin kokeminen, Tunneilmaisu ja tunnekokemus, Hyvinvointi, Kulttuurinen mielenterveystutkimus, Mielisairaalataide, Symbolin käsite, Taiteen ja taidehistorian suhde psykologiaan ja uskontoon, Edvard Munchin taide

 

Julkaisut:

Kuuva, Sari (2022). ”Leikkiä ja liikettä mielisairaalaympäristöissä. Turvallisuus ja pelko mielisairaaloiden henkilökunnan lasten muistoissa”. Teoksessa, Jäntti, Saara ym. (toim.), Kokemuksia mielisairaalasta. Muistoihin kaivertuneet tilat. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 287–331. www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202210254996

Jäntti, Saara, Heimonen, Kirsi, Kuuva, Sari, Maanmieli, Karoliina & Rissanen, Anu (2022). ”Mielisairaalamuistot nykykulttuurissa”. Teoksessa, Jäntti, Saara ym. (toim.), Kokemuksia mielisairaalasta. Muistoihin kaivertuneet tilat. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 11–31.  http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202210254992

Jäntti, Saara, Heimonen, Kirsi, Kuuva, Sari, Maanmieli, Karoliina & Rissanen, Anu (2022). ”Tulkintojen tiheikössä – Tilojen ja ihmisten kaikuja mielisairaalamuistoissa”. Teoksessa, Jäntti, Saara ym. (toim.), Kokemuksia mielisairaalasta. Muistoihin kaivertuneet tilat. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 389–404. www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202210254998

Kuuva, Sari (2021). ”Religious and Spiritual Motifs in the Art of the Patients of Nikkilä Hospital”. Approaching Religion, Vol. 11, No. 1, 135-155. https://journal.fi/ar/article/view/98057

Jäntti, Saara, Heimonen, Kirsi, Kuuva, Sari, Maanmieli, Karoliina & Rissanen, Anu (2021). ”Engraved in the body. Ways of reading Finnish people’s memories of mental hospitals”. In, Carla Willig & Maria Borsca, Qualitative Research Methods. Innovative and Collaborative Approaches. Springer, 219-250. www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202209054477

Heimonen, Kirsi & Kuuva, Sari (2020). ”A corridor that moves: Corporeal encounters with materiality in a mental hospital”. In, Monika Ankele & Benoît Majerus (Eds.), Material Cultures of Psychiatry. Open Access Publications. https://www.transcript-publishing.com/978-3-8376-4788-4/material-cultures-of-psychiatry/?number=978-3-8394-4788-8

Kuuva, Sari (2020). ”Liike, kehollisuus ja empatia Andalusian Semana Santa –kulkueissa”. Teoksessa, Tuuli Lähdesmäki, Hanna Pirinen & Annika Waenerberg (toim.), Kulttuuriperinnön muuttuvat merkitykset. Heikki Hangan juhlakirja, Helsinki: Taidehistorian seura, 170-183.

Kuuva, Sari (2019). ”Hulluuden säikeitä Edvard Munchin elämässä ja tuotannossa”. Teoksessa Kirsi Heimonen, Saara Jäntti, Sari Kuuva ja Annastiina Mäkilä (toim.) Hulluus ja kulttuurinen mielenterveystutkimus. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 125, 49-82. file://fileservices.ad.jyu.fi/homes/sarkuuva/Downloads/kuuvahulluudensaikeita.pdf

Jäntti, Saara, Heimonen, Kirsi, Kuuva, Sari ja Mäkilä, Annastiina (2019). ”Hulluus kulttuurisena kysymyksenä”. Teoksessa Saara Jäntti, Kirsi Heimonen, Sari Kuuva ja Annastiina Mäkilä (toim.) Hulluus ja kulttuurinen mielenterveystutkimus. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 125, 9-45. file://fileservices.ad.jyu.fi/homes/sarkuuva/Downloads/santtiheimonenkuuvamakilahulluuskulttuurisena.pdf 

Jäntti, Saara, Heimonen, Kirsi, Kuuva, Sari ja Mäkilä, Annastiina (toim.) (2019). Hulluus ja kulttuurinen mielenterveystutkimus. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 125.

Kuuva, Sari (2018). Ruumiillinen tieto sairaalaympäristöissä: Valokuvia suomalaisista mielisairaalahistoriikeista. Ennen ja nyt. Historian tietosanomat, 2018/4. http://www.ennenjanyt.net/2018/12/ruumiillinen-tieto-sairaalaymparistoissa-valokuvia-suomalaisista-mielisairaalahistoriikeista/

Kuuva, Sari. (2018). ”Mielisairaalan varjoista. Nostalgia ja melankolia mielisairaala-alueella asuneiden lapsuusmuistoissa”. J@rgonia, 16/31, http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201805302901

Kuuva, Sari. (2017). ”Maallistuneet Madonnat ja 1800-luvun lopun käsityksiä materiallisuudesta”. Ennen ja Nyt, 2017/4. http://www.ennenjanyt.net/2017/12/maallistuneet-madonnat-ja-1800-luvun-lopun-kasityksia-materiaalisuudesta/

Kuuva, Sari. (2017). ”Mimesis and Mediation in Semana Santa Processions in Granada”. In: Minna Opas & Anna Haapalainen (Eds.), Christianity and the Limits of Materiality. London, Oxford, New York, New Delhi, Sydney: Bloomsbury, 230-248.

Kuuva, Sari (2016). ”Semana Santa -kulkueet Granadassa: Eletystä uskonnosta elämystalouteen”. Teoksessa Sanna Karkulehto, Tuuli Lähdesmäki ja Juhana Venäläinen (Toim.), Elämykset kulttuurina ja kulttuuri elämyksinä. Kulttuurintutkimuksen näkökulmia elämystalouteen. Jyväskylä: Nykykulttuurin tutkimuskeskus, Jyväskylän yliopisto, 197-230.

Kuuva, Sari (2016). ”Metabolism of Adam and Eve. Damien Hirst meets Edvard Munch. Approaching Religion, Vol. 6. No 2., 125-135. http://ojs.abo.fi/index.php/ar/article/view/1456/1797  file://fileservices.ad.jyu.fi/homes/sarkuuva/Downloads/kuuvasemanasanta%20(2).pdf

Kuuva, Sari (2016). “Munch ja madonnan evoluutio”. Tahiti: Taidehistoria tieteenä. 3/2016. http://tahiti.fi/03-2016/tieteelliset-artikkelit/munch-ja-madonnan-evoluutio/

Kuuva, Sari (2016).”Metabolism of Visual Symbols: Case Madonna”. The International Journal of the Image, Vol. 7, issue 2, 9-14.

Kuuva, Sari (2016). ”Åsgårdstrand kuvissa ja mielikuvissa”. Tahiti: taidehistoria tieteenä. 1/2016. http://tahiti.fi/01-2016/tieteelliset-artikkelit/asgardstrand-kuvissa-ja-mielikuvissa/

Kuuva, Sari, Kähkönen, Satu ja Lähdesmäki, Tuuli (toim.). Kulttuuriympäristöä tutkimassa -teemanumero 1-2, Tahiti: Taidehistoria tieteenä 4/2015 ja 1/2016.

Kuuva, Sari, & Maksimainen, Johanna (2014). “Between Indifference, Devotion and Sexual Arousal: Emotional Experience of Art Audience Reflected through Appraisal Theory.” In: Proceedings of 23nd Biennial Congress of International Association of Empirical Aesthetics (IAEA).

Saariluoma, Pertti, Jokinen, Jussi, Kuuva, Sari, & Leikas, Jaana (2013). User Experience as Mental Contents. Crafting the Future. European Academy of Design Conference.

Kuuva, Sari, (2011). “Pathosformel: hulmuavat hiukset taiteen tunneilmaisussa”. Teoksessa: Annika Waenerberg & Satu Kähkönen (toim.) Taidetta tutkimaan: menetelmiä ja näkökulmia. Jyväskylä: Kampus Kustannus, 233-256.

Kuuva, Sari (2010). Symbol, Munch and Creativity: Metabolism of Visual Symbols. Doctoral dissertation. Jyväskylä Studies in Humanities 139. Jyväskylä: University of Jyväskylä. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-3865-9.

Kuuva, Sari, (2010). “Emotional Creativity in Art – Case Scream”. In: Vakkari, Johanna et al. (Eds.) Mind and Matter elected papers of Nordic 2009 Conference. Helsinki: Society of Art History in Finland), 170-184.

Saariluoma, Pertti, Kujala, Tuomo, Kuuva, Sari ym. (2010). Ihminen ja teknologia. Hyvän vuorovaikutuksen suunnittelu. Helsinki: Teknologiainfo Teknova.

Lehtinen, Ville, Hänninen, Riikka., Toivonen, Ville, Oulasvirta, Antti, Kuuva, Sari, & Saariluoma, Pertti (2009). “Developing a rapid questionnaire-based metric for experience of form”. Proceedings of ECCE2009. New York: ACM Press.

Saariluoma, Pertti, Kuuva, Sari, Laitinen, Tiina, Parkkisenniemi, Jari, & Rimppi, Anna, (2009). Ontology of Emotional Interaction. In: Graham Grant (ed.), Proceedings of the Eight European Academy of Design International Conference, The Robert Gordon University, Scotland, 1-3- April 2009. Aberdeen, Scotland: Gray’s School of Art, The Robert Gordon University, 393-398.

Kuuva, Sari, (2007). Content-Based Approach to Experiencing Visual Art. Doctoral dissertation. Jyväskylä Studies in Computing 76, Jyväskylä: University of Jyväskylä. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-2850-6

Kuuva, Sari, (2006). ”Kuvasta kuviteltuun. Visuaalisen taidekokemuksen eksplisiittisestä ja implisiittisestä sisällöstä”. Synteesi, 3/2006, 22-41.

Kuuva, Sari (2000). Sikaenergiaa. Juba Tuomolan sarjakuva Viivi ja Wagner sukupuolierojen murtajana. Kulttuurintutkimus, no 17, 2/2000, 15-24.

 

Muuta:

https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/mutku/henkilokunta/laitoksen-henkilokunta/kuuva-sari