Sari Laitinen

Musiikkiterapeutti, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Espoo

 

Yhteystiedot:

Sähköposti: sari.laitinen@luvn.fi
Puhelin:       +358503952205

 

Tutkinto / koulutus:

Filosofian lisensiaatti, musiikkiterapia

Ammatillinen opettaja

 

Ammatti / asema:

Musiikkiterapeutti

 

Kuvaus omasta työstä / tutkimuksesta:

Teen musiikkiterapiaa Espoon sairaalassa neurologisten potilaiden kuntoutumiseksi. Koulutan sote-henkilöstöä musiikin ja taiteen hyvinvointivaikutuksista. Aktiivinen tutkimusyhteistyö Helsingin yliopiston Music, Ageing and Rehabilitation tuottaa vaikuttavuustutkimuksia.

 

Asiantuntijuusalueet, erityisosaaminen:

Neurologinen musiikkiterapia
Kulttuurihyvinvoinnin edistäminen sote-alalla
Hankesuunnittelu, koordinointi ja toteutus

 

Julkaisut:

Laitinen, S. 2008. Musiikin kuuntelun järjestyminen sairaalassa aivoverenkiertohäiriöistä kuntoutuvien tukena. osallistava toimintatutkimus. Jyväskylän yliopisto, Musiikin laitos. Lisensiaatintutkimus.
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/18783/URN_NBN_fi_jyu-200807155604.pdf?sequence=1

Särkämö, T., Tervaniemi, M., Laitinen, S., Forsblom, A., Soinila, S., Mikkonen M., Autti T., Silvennoinen, H., Erkkilä, J & Laine, M. 2008. Music listening enhances cognitive recovery and mood after middle cerebral artery stroke. https://doi.org/10.10937brain/awn013
https://academic.oup.com/brain/article/131/3/866/318687

Särkämö, T., Laitinen, S., Numminen, A., Tervaniemi, M. Kurki, M. & Rantanen, P. 2011.
Muistaakseni laulan: musiikin käyttö muistisairaiden mielialan, elämänlaadun ja kognitiivisen toimintakyvyn tukemisessa. Miina Sillanpään Säätiön julkaisuja A:10.
http://www.miinasillanpaa.fi/wp-content/uploads/2015/01/Muistaakseni_laulan-tutkimusraportti.pdf

Laitinen, S., Lillandt, J., Numminen, A. & Kurki, M. 2011. Muistaakseni laulan -musiikkituokioiden järjestäminen. Ohjaajan opas. Miina Sillanpään Säätiön julkaisuja B:35.
http://www.miinasillanpaa.fi/wp-content/uploads/2015/01/Muistaakseni_laulan_-musiikkituokioiden_jarjestaminen_ohjaajan_opas.pdf

 

Artikkeleita Music, Ageing and Rehabilitation team:

Publications | Music, ageing and rehabilitation team | University of Helsinki

Siponkoski, S-T., Pitkäniemi, A., Laitinen, S., Särkämö, E-R., Pentikäinen, E., Eloranta, H., Tuomiranta, L., Melkas, S., Schlaug, G., Sihvonen, A., & Särkämö, T. (2023). Efficacy of a multicomponent singing intervention on communication and psychosocial functioning in chronic aphasia: A randomized controlled crossover trial. Brain communications5(1), [fcac337]. https://doi.org/10.1093/braincomms/fcac337