Taru Koivisto

Musiikin tohtori, Taideyliopisto
Espoo

 

Yhteystiedot:

Sähköposti: taru.koivisto@uniarts.fi
Puhelin: +358405634566

Tutkinto / koulutus:

Musiikin tohtori, Taideyliopisto (2022)
Hyvinvointialan yrittäjän ammattitutkinto, Valmennuskeskus Public / Omnia (2018)
Laaja-alainen musiikkiterapeutti, Eino Roiha Instituutti (2008)
Musiikin maisteri, musiikkikasvatus, Sibelius-Akatemia (2004)

 

Kuvaus omasta työstä / tutkimuksesta:

Olen tutkijatohtori Taideyliopiston Tutkimusinstituutissa sekä taiteen ja taidekasvatuksen tutkimukseen keskittyvässä CERADA-tutkimusverkostossa. Toimin musiikkiterapian vastuukouluttajana Taideyliopiston avoimen kampuksen Näköaloja taideterapioihin -opintojaksolla ja vastuuopettajana Global music -aineryhmän Cultural diversity and music research- opintojaksolla.

Väitöstutkimukseni käsitteli musiikkialan ammattilaisten laajenevaa ammatillisuutta suomalaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä. Tutkin ja kehitin erityisesti hyvinvointilähtöistä ajattelua sekä tilanteisen etiikan ja moniammatillisen rajatyön ymmärrystä sosiaali- ja terveydenhuollon ympäristöissä. Osatutkimukset toteutettiin vastasyntyneiden teho-osastolla, ikääntyneiden hoitoon ja kuntoutukseen erikoistuneen sairaalan infektio- ja ortopedisella osastolla sekä saattohoitokontekstissa. Väitöstutkimus oli osa ArtsEqual-hankkeen Arts in health, welfare, and care -tutkimusryhmän työtä.

Ennen työtäni Taideyliopistossa olen työskennellyt kulttuurisesti moninaisissa yhteyksissä ja eri-ikäisten ihmisten kanssa eli “vauvasta vaariin” musiikki- ja taidekasvatuksen kentällä. Koulujen, musiikkikoulujen ja musiikkiopistojen lisäksi työskentely on tapahtunut esimerkiksi hoivaympäristöissä, tuetuissa asumispalveluissa, kehitysvammapalveluissa, vastaanottokeskuksissa, ensikodeissa ja viimeisimpänä Hämeenlinnan uudessa vankilassa. Musiikkiterapiapalveluja olen tuottanut mm. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille ja Kelalle. Tämän lisäksi olen toiminut järjestökentällä erilaisissa kehittämis- ja projektitehtävissä sekä yksityisiä varhaiskasvatuspalveluja tuottavan yrityksen toimitusjohtajana.

 

Julkaisut:

Koivisto, T.-A. (2023). Musiikkialan ammattilaisten moninainen työnkuva sosiaali- ja terveydenhuollon ympäristöissä. Teoksessa M.-L. Juntunen & H. Partti (toim.), Musiikkikasvatus muutoksessa (s. 529–548). Taideyliopisto. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-329-321-2

Kippo, S., Koivisto, T.-A.,… & Martikainen, J. (2023). Kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellinen arviointi: Arviointimenetelmien jatkokehitystarpeet Suomessa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2023:26. Valtioneuvoston kanslia. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-361-6

Koivisto, T.-A. & Saukko, P. (2023). Etämusiikkiterapia. Kartoittava kirjallisuuskatsaus. Kela, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 27. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023022027754

Koivisto, T.-A. (2022). The (un)settled space of healthcare musicians: hybrid music professionalism in the Finnish healthcare system. [Doctoral dissertation. Sibelius Academy of the University of the Arts Helsinki]. Studia Musica 89. Taju Repository Uniarts Helsinki. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-329-264-2

Koivisto, T.-A. & Laes, T. (2022). Music professionalism promoting gerotranscendence: An instrumental case study of healthcare musicians in an eldercare hospital. International Journal of Music Education, 40(4), 642–654. https://doi.org/10.1177/02557614221087340

Koivisto, T.-A. (2022). Healthcare musicians and musico-emotional work: An in-depth case study within the context of end-of-life care. Approaches: An interdisciplinary journal of music therapy. https://approaches.gr/koivisto-a20220124/

Laukkanen, A., Jaakonaho, L., Fast, H. & Koivisto, T.-A. (2021). Negotiating boundaries: reflections on the ethics of arts-based and artistic research in care contexts. Arts & Health, 1–14. https://doi.org/10.1080/17533015.2021.1999279

Koivisto, T.-A. & Tähti, T. (2020). Professional entanglements: A qualitative systematic review of healthcare musicians’ work in somatic hospital wards. Nordic Journal of Music Therapy, 28(5), 416–426. https://doi.org/10.1080/08098131.2020.1768580

Koivisto, T.-A., Lehikoinen, K., Lapio, P., Lilja-Viherlampi, L.-M. & Salanterä, S. (2020). Kulttuuri ja taide sairaalassa ja muissa terveyspalveluissa. ArtsEqual Policy Brief 1/2020. Helsinki: ArtsEqual.

Koivisto, T.-A. & Lilja-Viherlampi, L. M. (2019). Sairaala- ja hoivamusiikkityön käsitteistöä ja tietoperustaa jäsentämässä. Teoksessa Lilja-Viherlampi, L. M. (toim.), Musiikkihyvinvointia! Muusikkona sairaala- ja hoivaympäristöissä (pp. 9–42). Turun ammattikorkeakoulun julkaisuja. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019112544093

 

Muuta: 

Tutkijan kotisivu: http://taru12koivisto.wixsite.com/researcher

Taideyliopiston profiili: https://www.uniarts.fi/henkilot/taru-koivisto/