Taru Tähti

Tohtoriopiskelija, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Mikkeli

 

Yhteystiedot:

taru.tahti@uniarts.fi
0445044760

 

Tutkinto / koulutus:

FM, etnomusikologia

 

Ammatti / asema:

Tohtoriopiskelija, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

 

Kuvaus omasta tutkimuksesta:

Soveltavan etnomusikologian alan väitöstutkimuksessani pohditaan musiikillisen toimijuuden rakentumista vanhuspalveluissa: Kuinka vanhuspalveluiden asiakkaiden sekä hoivatyöntekijöiden ja lähiesimiesten toimijuus rakentuu musiikki- ja muussa taidelähtöisessä toiminnassa? Kuinka vanhuspalveluiden asiakkaiden ja työntekijöiden osallisuutta ja toimijuutta voidaan tukea musiikki- ja muulla taidelähtöisellä toiminnalla?

Kehittävän etnografian menetelmin toteutetulla tutkimuksella pyritään tarjoamaan uutta tietoa hoiva- ja taidealojen ammattilaisille musiikki- ja muun taidetoiminnan merkityksestä osallisuuden ja toimijuuden rakentumisessa.

 

Asiantuntijuusalueet / erityisosaaminen:

  • Taidelähtöisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen
  • Osallisuuden ja toimijuuden tukeminen taiteella ja kulttuurilla
  • Kulttuurinen vanhustyö
  • Taidelähtöinen työn kehittäminen

 

Julkaisut:

Tähti, T. 2017. Vanhustyön lähiesimies musiikillisena toimijana. Etnomusikologian vuosikirja 2017, vol. 29, 1–29. DOI: https://doi.org/10.23985/evk.60953

Tähti, T. 2017. Taidelähtöisen toiminnan arviointi – Esimerkkinä TAOTTU-koulutus. Taidetta työn kehittämiseen. Toim. Helena Horn ja Kati Vapalahti. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. XAMK kehittää 8, s. 116-119. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/127046/URNISBN9789523440159.pdf?sequence=1

Tähti, T. 2015. ”Intohimolla ja sydämellä, kuolemaan saakka”. Palvelukeskuksen asiakkaan musiikillinen toimijuus Musiikkimoottorit-projektissa. Musiikki 45(2), 5–27.

Tähti, T. 2015. Taidelähtöinen toimijuus hoivatyössä. Esimerkkinä Kulttuurikuntouttajat-koulutus. Musiikkikasvatus 18 (1), 20–41. https://sites.uniarts.fi/fi/web/fjme/-/vol-18-01-2015

Tähti, T. & Kaartokallio, H. & Pitkänen, M. 2014. Kulttuurikuntouttajat – Raportti hankkeesta ja pilottikoulutuksesta. http://www.sastamalanopisto.fi/sivu.tmpl?sivu_id=7563.

Tähti, T. 2010. Voimautumisen viisi tarvetta – Yhteisöllistä lauluimprovisaatiota kehittämässä. Musiikin suunta 2/2010, 16–25