Kymmenen kysymystä kulttuurihyvinvoinnista kuntavaaliehdokkaille

01.03.2021

Taikusydän on koonnut kymmen kysymystä kuntavaaliehdokkaille pohdittavaksi kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi kunnissa. Kysymyksiä voi hyödyntää myös erilaisissa kuntavaalipaneeleissa.

  1. Saavatko kotona asuvat ikäihmiset kunnassani kohdennettuja kulttuuri- ja kirjastopalveluita toimintakyvyn tukemiseksi?
  2. Tuottavatko kuntani toimialat ja järjestöt yhteistyössä kulttuuritoimintaa kuntalaisten osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi?
  3. Tuetaanko kunnassani järjestöavustuksilla, testamenttivaroilla ja hankeyhteistyöllä yksinäisyyttä ehkäisevää kulttuurihyvinvointitoimintaa?
  4. Onko kunnassani taiteen ammattilaisille ja harrastajille tarjolla riittävästi sopivia tiloja taiteen tekemiseen ja harrastamiseen?
  5. Nähdäänkö kunnassani taiteen ja kulttuurin ammattilaiset asiantuntijoina ja elinkeinotoiminnan monipuolistajina, eikä vain harrastelijoina ja kutsumuksellisina talkootyöläisinä?
  6. Näkyvätkö kulttuuritoiminta, tapahtumat ja kulttuurimatkailu myönteisesti kuntani kuntakuvassa ja paikallisessa me-hengessä?
  7. Onko kunnassani riittävästi kulttuuritoimintaa, joka vahvistaa asukkaiden yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja mahdollisuuksia vaikuttaa sekä tuo erilaiset kuntalaiset yhteen?
  8. Tarjoaako kuntani riittävästi ja yhdenvertaisesti harrastusmahdollisuuksia lapsille ja nuorille varallisuudesta riippumatta yksinäisyyden ehkäisemiseksi ja itseilmaisun tukemiseksi?
  9. Onko kunnassani käytössä kulttuurikasvatussuunnitelma osana perusopetusta?
  10. Onko kunnassani kulttuuriohjelma tai -strategia? Onko kulttuurihyvinvointi ja siihen liittyvät toimenpiteet kirjattu osaksi kuntani hyvinvointikertomusta?

Lataa kysymykset kuvina itsellesi täältä: 10_kysymysta_kulttuurihyvinvointi_kuntavaaliehdokkaille_2021 (Powerpoint-esitys)

Tutustu myös:
Lyhdyn kuntavaaliaineistoon
KULTA ry:n kuntavaaliaineistoon.
Taikusydämen ja Kulttuurihyvinvointipoolin kuntavaalitavoitteet ja kampanjamateriaalit löytyvät täältä.