Avoin verkkokurssi Kulttuurihyvinvoinnin perusteet tarjoaa tietopaketin kulttuurihyvinvoinnista

13.12.2022
Kulttuurihyvinvoinnin perusteet -opintojakson aineistot ovat kaikkien vapaasti tutustuttavissa Digicampus-oppimisalustalla. Kuva: Adobe Stock.

Miten lukeminen voi edistää hyvinvointia? Millaisia rooleja taiteen ja kulttuurin ammattilaisilla voi olla nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden tukemisessa? Mitä sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa voidaan tehdä, jotta taiteen ja kulttuurin mahdollisuudet saataisiin käyttöön sekä henkilöstön että asiakkaiden hyvinvoinnin tukemisessa? Miten kunnat voivat seurata ja kehittää kulttuurihyvinvointia edistävää toimintaansa?

Kulttuurihyvinvoinnin perusteet -opintojaksolla (3 op) perehdytään kulttuurihyvinvointialan historiaan ja kehitykseen sekä keskeisiin käsitteisiin ja monitieteiseen tutkimukseen. Opintojen aikana tutustutaan kulttuurihyvinvointiin monitahoisena ilmiönä ja näkökulmana sekä kulttuurin merkitykseen osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Verkkokurssilla avataan mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen sisältöjen ja menetelmien soveltamiseen saavutettavasti eri ammattialoilla osana muuttuvaa palvelujärjestelmää.

Opintojakso sopii erityisesti taide-, kulttuuri- ja kasvatusalalla työskenteleville sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin välisistä yhteyksistä. Opintojakso tarjoaa perustietopaketin kulttuurihyvinvoinnista myös muille kiinnostuneille ja lisätietoa kaipaaville, kuten päättäjille sekä erilaisissa suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille.

Opintojakso on tehty yhteistyössä Kulttuurihyvinvoinnin valtakunnallisen yhteyspisteen Taikusydämen, Turun AMK:n Taideakatemian, Turun yliopiston Sote-akatemian ja Kulttuurikampus Turun kanssa.

Opintojakso toteutetaan monitieteisenä MOOC (Massive Open Online Course)-verkkokurssina ja sen aineistot ovat kaikkien vapaasti tutustuttavissa Digicampus-oppimisalustalla kirjautumalla alustalle. Jos haluat saada kurssin suorittamisesta opintopisteitä, ilmoittaudu kurssille Turun ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n tai Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen kautta. Kurssi on tarjolla myös Turun yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille. Kurssin laajuus on kolme opintopistettä.

Opintojakso toteutetaan itsenäisesti suoritettavana verkko-opintojaksona Digicampuksen oppimisympäristössä. Kurssin oppimisympäristö avautui 31.1.2023. Opintojakso suoritetaan itselle sopivina aikoina opinto-oikeuden voimassaoloaikana.

Tutustu kurssiin ja ilmoittaudu Turun AMK:n avoimen AMK:n kautta.

Lue lisää ilmoittautumisesta Turun yliopiston avoimen yliopiston kautta.