Kartoitus taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksiin liittyvistä opetussisällöistä

28.03.2017

Taikusydän tekee kartoitusta Suomessa eri koulutusasteilla toteutettavista opinnoista, joiden sisältönä ovat taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset. Kartoituksesta tuotetaan yhteenveto, joka lähetetään kartoitukseen vastanneille sekä julkaistaan Taikusydämen verkkosivuilla kevään 2017 aikana. Kartoitusta käytetään myös valtakunnallisessa asiantuntijatyössä.

Vastaa kyselyyn 13.4.2017 mennessä oheisesta linkistä:
https://www.webropolsurveys.com/S/1B7827C31D7B2E85.par

Lisätietoja:

Marja Susi
Lehtori
Turun AMK/Taideakatemia
+358 40 3550294