Kiitos kaveruudelle -toimintamalli, Kuopio

28.03.2017
Kiitos kaveruudelle -toimintamallin käsikirja on ladattavissa myös verkosta.

Kuopiossa on työskennellyt draamakasvattaja kaupungin perusopetuksen alakoulujen 5.-6. luokissa ja 8. luokkien Teatteripolulla Kuopion kulttuuriin aktivoinnin toimesta syyslukukaudesta 2015 lähtien. Kiitos kaveruudelle -toiminnassa draamakasvattaja ohjaa luokissa vuorovaikutus- ja tunnetaitotyöpajoja sekä kouluttaa opettajia osana Kuopion opettajien täydennyskoulutusta. Toimintamalli on osa Kuopion kaupungin kiusaamisen vastaista toimintaa.

Toimintamallin on kehittänyt Kuopion kaupungin kulttuurisuunnittelija (vastuualueena lapset ja nuoret) sekä kaupungin draamakasvattaja.
Draamakasvattajan ohjaamia Kiitos kaveruudelle -draamatyöpajoja toteutetaan tällä hetkellä kuopiolaisissa kouluissa kuudesluokkalaisille. Työpajoja on tarjolla rajoitetusti ja ne ovat avoinna 5.-6.-luokille lukukauden alussa.

Toiminnalla on vaikutusta!

Työpajojen avulla edistetään lasten ja nuorten vuorovaikutus-, tunne- ja kaveritaitoja ja sitä kautta ennaltaehkäistään kiusaamistilanteiden syntyä. Toimintamallista julkaistun käsikirjan harjoitusten avulla opitaan myös läsnäoloa, itseilmaisua, luottamusta ja kunnioitusta, erilaisia rooleja ja tapoja toimia ja ajatella. Näkökulma on proaktiivinen. Draama antaa mahdollisuuden luovaan leikkiin.

Omalta osaltaan draamatoiminta myös parantaa lasten ja nuorten kulttuuristen perusoikeuksien toteutumista ja tuo taiteen lähelle lasta ja nuorta. Toiminnassa taide on menetelmä, mutta myös taide itsessään tulee näkyväksi ja koettavaksi. Toimintamalli täydentää Kuopion kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman liitteenä olevaa kulttuurikasvatussuunnitelmaa ja kulttuurin ja perusopetuksen välistä yhteistyötä. Toiminta myös tukee opetussuunnitelman mukaista ilmiöpohjaista oppimista.

Vaikutukset ovat olleet palautteiden perusteella näkyviä. Omaan vuorovaikutukseen on alettu kiinnittää huomiota ja luokan ilmapiiri on parantunut. 94 % kuudesluokkalaisista on vastannut työpajojen myötä oppineensa, missä menee kiusaamisen ja “läpän” raja. Toiminta myös edistää oppilaiden näkyväksi tulemista. Opettajat ovat myös hyödyntäneet draaman menetelmiä riitatilanteiden selvittämisessä.

Toiminatamalli on suunnattu Kuopion kaupungin 5.-6. luokkien oppilaille opettajineen. Toimintamallin toteuttaminen vaatii kulttuurisuunnittelijan, draamakasvattajan, rehtoreiden ja opettajien työpanosta ja yhteistyötä. Draamakasvattaja työskentelee 75-80 % työajalla lukukausien aikana. Toiminta toteutetaan koulujen tiloissa.

Kiitos kaveruudelle -käsikirja kaikkien käytettävissä

Osana toimintamallia Kuopion kaupunki julkaisi draamakasvattaja Anni Marinin kirjoittaman Kiitos kaveruudelle – vuorovaikutus- ja tunnetaitojen ohjaajan käsikirjan 14.3.2017. Käsikirja on tarkoitettu opettajien, kolmannen sektorin työntekijöiden ja nuoriso-ohjaajien käyttöön. Käsikirjan harjoitusten avulla esimerkiksi opettajat voivat toteuttaa itsenäisesti luokassaan draamaharjoituksia.

Käsikirja sisältää yli 50 toiminnallista ja helposti lähestyttävää draamaharjoitusta ja vinkkiä tunne- ja vuorovaikutustaitojen ohjaajalle. Sisältö on luotu yhdessä kuopiolaisten 11-16 -vuotiaiden lasten ja nuorten sekä opettajien kanssa vuosina 2015-2016 osana Kiitos kaveruudelle livenä ja somessa -hanketta. Käsikirjassa kuuluu lasten ja nuorten ääni kommentteineen ja palautteineen. Harjoitukset sopivat sovellettuina myös muun ikäisille.

Lisätietoja:
Kuopion kulttuuripalvelut, lapset ja nuoret
Kiitos kaveruudelle -käsikirja

Jonna Forsman
kulttuurisuunnittelija, Kuopion kaupunki
p. 044 718 2468, jonna.forsman(at)kuopio.fi