Kulttuurihyvinvointi hallitusohjelmaan – Kulttuurihyvinvointipoolin ja Taikusydämen tavoitteet eduskuntavaaleissa 2023

06.03.2023

Laaja kansainvälisesti ja kansallisesti tunnustettu tutkimus- ja kokemustieto tukee kulttuurin ja taiteen hyödyntämistä terveysongelmien sekä sosiaalisen syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä, sairauksien hoidossa ja niiden kanssa selviytymisessä (Fancourt & Finn, WHO, 2019).

Hyvinvoinnin ja terveyden riskitekijöiden vähentäminen on investointi hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseen sekä eriarvioistumiskehityksen pysäyttämiseen. Kulttuurilla on merkitystä kokonaisturvallisuuden vahvistajana, sillä taide ja kulttuuri vahvistavat ihmisten kykyä selviytyä kohtaamistaan haasteista ja auttavat ymmärtämään toisiamme paremmin.

Kulttuurihyvinvointipooli ja Taikusydän esittävät hallitusohjelmaan kirjattavaksi seuraavia toimenpiteitä:

1. Perustetaan sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön välinen yhteistyöfoorumi tai neuvottelukunta, joka vahvistaa yhteistyötä kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi ja huomioimiseksi eri hallinnonalojen ohjelmissa, hankkeissa ja strategioissa. Osana yhteistyötä on vakiinnutettava kulttuurihyvinvoinnin valtakunnallisen yhteyspisteen toiminta.

2. Kulttuurialan toimintaedellytyksiä on vahvistettava ja turvattava nostamalla taiteen ja kulttuurin rahoitus valtion talousarviossa yhteen prosenttiin. Kulttuurin merkitystä osana kokonaisturvallisuutta on vahvistettava.

3. Hyvinvointialueita on tuettava ottamaan käyttöön kulttuurilähetemalli, jossa esimerkiksi yksinäisyydestä, lievistä mielenterveysongelmista ja kroonisista kivuista kärsiviä ohjataan ryhmämuotoiseen taide- ja kulttuuritoimintaan toimintakyvyn tukemiseksi. Tiukassa taloudellisessa asemassa oleville tarjotaan osallistumismahdollisuus kulttuuriin Kaikukortin avulla.

4. Taideterapioiden asemaa on selkiinnytettävä ja ne on vakiinnutettava osaksi terveydenhuollon hoito- ja kuntoutusmuotojen valikoimaa.

5. Taiteen roolia on vahvistettava lasten ja nuorten opetuksessa, kasvatuksessa ja hyvinvoinnin tukena. Tämä tapahtuu lisäämällä Suomen harrastamisen mallissa taideharrastusten tarjontaa, kehittämällä taiteen perusopetuksen saavutettavuutta ja hyvinvointinäkökulmia sekä lisäämällä lasten ja nuorten hyvinvointia tukevaa taidetoimintaa kouluissa.

Kulttuurihyvinvointipoolin ja Taikusydämen esittämät tavoitteet sosiaalisen median viestinnässä

Tästä linkistä pääset lataamaan Kulttuurihyvinvointipoolin ja Taikusydämen yhteistyössä laatimat sosiaalisen median kampanjakuvat (linkki avautuu GoogleDrive-kansioon). Kuvia voit käyttää vapaasti Instagramissa, Twitterissä sekä Facebookissa kertomaan kulttuurihyvinvoinnin edistämiselle tärkeistä vaali- ja hallitusohjelmatavoitteista. Mikäli et saa aineistoja ladattua itsellesi, ole yhteydessä: anna-mari.rosenlof(at)turkuamk.fi.