Kulttuurihyvinvointia kunnissa ja kansainvälisesti - Taikusydämen uutiskirje 9/2022

25.10.2022
Käsitetyöpajassa työstettiin tärkeitä ja haastavia käsitteitä kulttuurihyvinvointialaan liittyen. Materiaaleja hyödynnetään Taikusydämen käsitteet-verkkosivun uudistamisessa.

Uutiskirjeen pääkirjoitus:  

Järjestimme syyskuun 21. päivä kulttuurihyvinvointialan käsitteistöä kehittävän työpajan, johon osallistui 35 eri alojen ammattilaista, tutkijaa ja kokemusasiantuntijaa sekä etänä että paikan päällä Turussa. Erityisesti saavutettavuus, osallisuus, kulttuurihyvinvointi sekä kulttuurihyvinvointipalvelut herättivät käsitteinä runsaasti keskustelua osallistujissa.

Kulttuurihyvinvointialan käsitteistöä tai arkikielessä pikemminkin sanastoa onkin tärkeä rakentaa monialaisessa dialogissa, sillä kulttuurihyvinvointialan tiedonmuodostusta ja keskustelua hallitsee edelleen Suomessa suurelta osin taide- ja kulttuurikenttä. Viime vuosina puhuntaan on tullut mukaan yhä enemmän hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä osallisuuden sanoittamista. On tärkeä miettiä, kenen kulttuurista ja hyvinvoinnista puhutaan ja kuka näitä käsitteitä määrittelee. Arkikielessä käsitteet kutsuvat meitä keskusteluun ja niiden määritelmät testataankin konkreettisesti käytännössä. Voisiko kulttuurihyvinvointi olla uudissanana se yhdyspinta, joka mahdollistaa keskustelun kulttuurin ja hyvinvoinnin sekä erilaisten näkökulmien välillä?

Anna-Mari Rosenlöf

Lue koko uutiskirje.