Metropoliassa tulevat geronomit ja musiikkipedagogit kehittävät yhdessä luovaa toimintaa

27.09.2019

Metropolia Ammattikorkeakoulun musiikkipedagogi- ja geronomiopiskelijat kehittävät opinnoissaan taidetoimintaa, jolla tuetaan muistikuntoutujan hyvinvointia. Yhteinen, työelämän kanssa vuoropuhelussa tehty opintokokonaisuus sisältyy molempien alojen opiskelijoiden tutkintoon kuuluviin opintoihin toisena opiskeluvuonna. Osallistavaa toimintaa suunnitellaan moniammatillisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa alojen rajat ylittävää yhteistä kokonaisuutta, jossa musiikin ja vanhustyön opiskelijoista koostuvat tiimit toimivat järjestäen, suunnitellen ja tuottaen Omakotisäätiön ryhmäkotien sekä kotihoidon asiakkaiden tarpeisiin sopivaa luovaa toimintaa.

Musiikkipedagogeilla kokonaisuus on osana Varhaisiän musiikkikasvatus ja taiteen soveltava käyttö -pääaineen Taide perheen ja yhteisön tukena -projektiopintoja. Geronomeilla opintojakso kulkee puolestaan nimellä Muistityön projekti.

Opiskelijoiden moniammatillinen työskentely luovan toiminnan hyödyntämisessä sosiaali- ja terveysaloilla jo opiskeluaikana rakentaa uudenlaista ammattitaitoa. Tämä lisää tulevaisuudessa työelämään ammattilaisia, jotka osaavat käyttää luovuutta ja taidetta kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäjänä ja toimia moniammatillisessa yhteistyössä.  Moniammatillinen yhteistyö on koettu näkökulmia avartavaksi ja se on lisännyt ymmärrystä ja osaamista puolin ja toisin.

Lisätietoja:

Laura Huhtinen-Hildén, lehtori, laura.huhtinen-hilden@metropolia.fi
Minna Lamppu, tuntiopettaja, minna.lamppu@metropolia.fi

×
×
×

Lisää kommentti

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *