Mielen hyvinvointia kulttuurista ja taiteesta - Taikusydän-uutiskirje 5/2024

23.05.2024
Kulttuurivene-julisteessa kuvataan tapoja kokea taidetta ja kulttuuria sekä rohkaistaan etsimään tahoja, jotka tarjoavat kulttuuritoimintaa. Julisteen on tuottanut Terveyttä kulttuurista mielenterveysseura ry. Löydät linkin julisteeseen toukokuun Taikusydän-uutiskirjeestämme.

EU-vaalit eli europarlamenttivaalit järjestetään 9.6.2024. Ennakkoäänestysaika alkaa 29.5.2024. Kulttuuri, taide ja kulttuuriperintö ovat keskeisessä roolissa, kun Euroopan tulevaisuutta muovataan. Kulttuurilla ja taiteella on annettavaa niin demokratian, turvallisuuden, talouden kuin hyvinvoinninkin tukemiselle ja kasvulle Euroopassa.

Viime vuosina myös eurooppalaiset kulttuurihyvinvoinnin toimijat ovat yhdistäneet voimiaan ja tiivistäneet yhteistyötään niin hankkeissa, verkostoissa kuin politiikkatason toimissakin. Kulttuurihyvinvointi “Culture and Health” on sisällytetty teemana myös EU-komission kulttuurin työsuunnitelmaan vuosille 2023-2026. Teemaa käsitellään mm. EU:n OMC-työryhmässä, joka tuo yhteen jäsenmaiden asiantuntijoita vaihtamaan hyviä käytäntöjä liittyen politiikatoimien ja rahoituksen kehittämiseen.

Kulttuuri ja taide yhdistävät Eurooppaa! Ne kannattaakin nostaa rohkeasti mukaan EU-vaalikeskusteluihin ja kohtaamisiin europarlamenttin pyrkivien ehdokkaiden kanssa. Äänestä siis ehdokasta, jolle kulttuurin, taiteen ja luovan alan toimijoiden työskentelyedellytysten edistäminen ja kulttuurihyvinvoinnin tukeminen on tärkeää!

LUE UUTISKIRJE