Norjan kansallinen kulttuurihyvinvoinnin keskus yhdistää toiminnassaan koulutuksen, tutkimuksen ja käytännön

24.10.2022
Pohjoismainen verkostotapaaminen järjestettiin Nordin yliopistolla n. 20 000 asukkaan Levangerin kaupungissa Norjassa.

Lokakuun 5.-7. päivänä Taikusydämen tiimiläiset tutustuivat Levangerissa sijaitsevaan Norjan kansalliseen kulttuurihyvinvointikeskukseen nimeltään Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg. Samalla osallistuimme myös pohjoismaisen kulttuurihyvinvointialan tutkijaverkoston tapaamiseen, jonka järjesti Turun ammattikorkeakoulun koordinoima Nordic Arts & Health Research Network -hanke. Verkostotapaamiseen osallistui kulttuurihyvinvointialan toimijoita ja tutkijoita Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Isosta-Britanniasta.

Jorunn Aurstad, Vegar Rangul, Liisa-Maria Lilja-Viherlampi, Liisa Laitinen, Anna-Mari Rosenlöf, Marit Stranden kuvassa Levangerissa.
Norjan kulttuurihyvinvointikeskuksen koordinaattori Jorunn Aurstad, Music-Based Environmental Treatning -koulutuksen porjektipäällikkö Vegar Rangul, Turun AMK:n kulttuurihyvinvoinnin yliopettaja Liisa-Maria Lilja-Viherlampi, Taikusydämen asiantuntija ja Nordic Arts & Health Research Network -hankkeen projektipäällikkö Liisa Laitinen, Taikusydämen erityisasiantuntija Anna-Mari Rosenlöf ja Norjan keskuksen johtaja Marit Stranden yhteiskuvassa Nordin yliopiston Levangerin kampuksella.

Levanger on noin 20 000 asukkaan kaupunki kahdeksan tunnin ajomatkan päässä Norjan pääkaupungista Oslosta. Levangerissa sijaitsee yksi verkostomaisesti toimivan Nordin yliopiston kampuksista. Nordin yliopiston Koulutuksen ja taiteiden tiedekunta on hallinnoinut Norjan kansallista kulttuurihyvinvoinnin keskusta vuodesta 2014 lähtien. Keskuksen rahoitus tulee Norjan terveysministeriöltä (300 000 e/vuosi). Keskuksen toiminnassa korostuu moniammatillisuus ja se yhdistää toiminnassaan tutkimusta, käytäntöä ja koulutusta mm. tarjoamalla musiikkiperustaista, laulua, musiikkia, ääniympäristöä ja liikettä hyödyntävää koulutusta sote-alan henkilökunnalle. Ennen koronaa kurssille osallistui n. 600 henkilöä vuodessa ympäri Norjaa. Koulutuksen järjestämiseen ja tutkimukseen on erillinen rahoitus terveysministeriöltä.

Karttakuva Norjasta.
Musikkbasert miljøbehandling -koulutukseen on osallistunut hoitohenkilökuntaa ympäri Norjaa. Hoitajien työpaikoille korvataan koulutuksesta aiheutuvat sijaisjärjestelykustannukset. Myös Norjassa on pulaa hoitohenkilöstöstä. Tämä vaikeuttaa koulutukseen osallistumista.

Pohjoismaisen kulttuurihyvinvoinnin tutkijaverkoston tapaamisen pääpuheenvuoron piti Arts Council Englandin (ACE) Richard Ings, joka korosti puheessaan mm. kumppanuuksien tärkeyttä kulttuurihyvinvoinnin edistämisessä. ACE:lla on merkittävä rooli toiminnan pitkäaikaisena strategisena kehittäjänä ja rahoittajana Englannissa. ACE julkaisi heinäkuussa 2022 Creative Health and Wellbeing -suunnitelman, joka perustuu kumppanuuksien, paikallisuuden ja kulttuurihyvinvoinnin ammattilaisten työn tukemiseen ja mahdollistamiseen.

Richard Ings puhumassa seminaarissa
Richard Ings kertoi innostavista esimerkeistä kulttuurihyvinvoinnin alalla Englannissa. Taideohjelmia toteutetaan mm. useissa sairaaloissa ja osana Social Prescribing (“hyvinvointilähete”)-ohjelmaa.

Lisäksi kuultiin inspiroivia esityksiä mm. kirjallisuusterapeuttisesta työskentelystä rintasyöpäpotilaiden kanssa Suomessa, hoitohenkilökunnan työtä kunnioittavasta pandemian tarinat -taideprojektista Englannista (mukana kansallinen terveyspalvelujärjestelmä NHS), psykodraamasta Norjassa, sairaalamuusikoiden työstä Suomessa, kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellisista vaikutuksista, kulttuurilähetteestä Ruotsissa ja Parkinson-tanssista Ruotsissa.

Verkostotilaisuuden viimeinen aamupäivä järjestettiin yhdessä Trøndelagin alueen kansanterveyskonferenssin kanssa, jonka avasi Norjan terveysministeri  Ingvild Kjerkol. Ministeri myönsi Norjan keskukselle lisärahoitusta ja piti tärkeänä kulttuurin, laulun ja musiikin kehittämistä ja levittämistä menetelminä terveys- ja hoivapalveluissa, sillä ne vahvistavat sekä asiakkaiden että työntekijöiden hallinnan kokemusta, iloa ja elämänlaatua – sairaudesta ja toimintahäiriöstä huolimatta.

Ihmisiä keskustelemassa ja kirjoittamassa yhdessä pöytien ääressä ja lattialla.
Verkostotapaamisen työpajassa etsittiin yhteistä näkökulmaa Creative Wellbeing -käsitteelle. Millainen on hyvinvointia LUOVA yhteiskunta?

Tutustu laajempaan kuvakoosteeseen verkostotilaisuudesta Kultur, helse og omsorg – Nasjonalt Kompetansesenterin sivuilla (englanniksi).

Nordic Arts and Health Research Network-hanketta rahoittaa Nordisk Kulturkontakt/Nordic Culture point.