Opas kulttuurihyvinvointitoiminnan arviointiin

21.09.2020

Arviointi on yksi keskeinen osa kulttuurihyvinvointitoiminnan kehittämistyötä ja toiminnan vakiinnuttamista. Projektien ja toiminnan arvioiminen on kuitenkin usein haastavaa ja aikaa vievää, ja ohjeistusta erilaisiin konteksteihin sijoittuvan kulttuurihyvinvointitoiminnan arviointiin on saatavilla niukasti. Arviointia suunnitellessa voi olla vaikea hahmottaa mihin arvioinnissa tulisi keskittyä. Mitä arviointia suunnitellessa pitää ottaa huomioon? Entä miten arviointi käytännössä toteutetaan?

Erityisesti pohjoismaiseen kontekstiin soveltuvassa kulttuurihyvinvointitoiminnan arviointioppaassa käydään käytännönläheisesti läpi arviointiprosessin toteuttamista vaihe vaiheelta, arvioinnin suunnittelusta tulosten raportoimiseen ja hyödyntämiseen tulevan toiminnan suunnittelussa. Oppaassa esitellään erilaisia arviointimenetelmiä sekä validoituja mittareita, joita voi hyödyntää arviointityössä. Oppaassa pohditaan myös arviointityöhön liittyviä eettisiä näkökulmia.

Jotta arviointiopas palvelisi mahdollisimman hyvin kulttuurihyvinvointikentän moninaisia toimijoita, tausta-aineistoa opasta varten kerättiin toteuttamalla kyselytutkimus Tanskassa, Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Kyselytutkimuksen tarkoituksena oli lisätä ymmärrystä ja saada yleiskuva siitä, millaisia kokemuksia ja tarpeita pohjoismaisilla kulttuurihyvinvointialan toimijoilla on arvioinnin suhteen. Kyselyyn vastasi yhteensä 124 pohjoismaista kulttuurihyvinvointialan toimijaa.

Arviointioppaan on laatinut FT, kulttuurihyvinvointistrategi (Region Skåne), vieraileva tutkija (Aalborg Universitet) Anita Jensen. Arviointioppaan suomenkielisen version on tanskankielisen alkuperäisteoksen pohjalta toimittanut Taikusydän. Arviointiopas on tarkoitettu kaikille kulttuurihyvinvointitoiminnan parissa työskenteleville.

 

Arviointioppaan voit ladata maksutta käyttöösi tästä.

Arviointioppaan ruotsinkielisen version voit ladata tästä.