Rahoitusta ikäihmisten kulttuurihyvinvointiin ja uusia kulttuurilähetekokeiluita - Taikusydän-uutiskirje 4/2024

24.04.2024
Sairaala- ja hoivamuusikoiden osaajakoulutuksen loppuseminaarissa Turun AMK:ssa esiteltiin ja saatiin uusia kokemuksia ja tutkimustietoa musiikin merkityksistä hyvinvoinnille. Kuva: Anna-Mari Rosenlöf.

Kulttuurilähete, kulttuuriresepti vai taideresepti? Rakkaalla lapsella (eli uudella kokeiltavalla toimintamallilla) on monta nimeä! Kyseessä on yksinkertaisimmillaan palvelu- ja asiakasohjauksen sekä taide- ja kulttuuritoiminnan tuottajien yhteinen työkalu, jossa taide- ja kulttuuritoiminnan ulkopuolelle jäävät tai siitä erityisesti hyötyvät, muun muassa lievistä mielenterveyden haasteista ja kroonisesta kivusta sekä yksinäisyydestä kärsivät pääsevät osallistumaan joko ryhmämuotoiseen taide- ja kulttuuritoimintaan ja/tai vierailuille kulttuurikohteisiin.

Kyseessä on monialainen toimintamalli, joka vaatii monitoimijaista yhteistyötä kuntien, järjestöjen ja hyvinvointialueiden välillä. Tässä uutiskirjeessä voit tutustua muun muassa Itämeren alueen taidereseptimalliin sekä lukea, miten mallia on lähdetty toteuttamaan Kymenlaaksossa ja Satakunnassa. Onpa malli mainittu Terveyden edistämisen määrärahahaussakin ikääntyneiden hyvinvoinnin lisääjänä sekä tästä uutiskirjeestä löytyvässä LUMI-hankkeessa osana hyvinvointireseptiä. Olisiko tässä ainesta uudeksi valtakunnalliseksi, laajalle leviäväksi toimintamalliksi.

LUE UUTISKIRJE