Soveltava taide NYT 21.4.2017 - seminaarin puhujaesittelyt

18.04.2017

Tutustu seminaarin puhujiin ja fasilitaattoreihin! Lisää tietoa tapahtumasta löydät täältä.

 

Kuvataiteilija ja ammattimainen taiteilija-kehittäjä Eili Ikonen työskentelee Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymässä organisaatiotaiteilijana Vuoksi -hankkeessa, jossa taidetta ja taiteen käyttöä ankkuroidaan Sote-sektorille valtion %-periaatteen laajentamisen kärkihankerahoituksella. PHHYKY:ssä tämä tarkoittaa yhteisöntaiteilijakonseptin vakiinnuttamista osaksi sosiaali- ja terveysalan palveluja. Ikonen on vastannut  Lahdessa toimineen Tukeva porras -hankkeen suunnittelusta ja koordinoinnista 2013-2015, jossa yhteisöntaiteilijakonsepti mallinnettiin. Ikonen työskentelee strategisena muotoilijana ja taiteilija-kehittäjänä myös yrityksille. Seminaarissa Ikonen on mukana aamupäivän keskustelussa ja fasilitoi yhdessä Anna Jussilaisen kanssa iltapäivän keskustelufoorumia soveltavan taiteen laadun arvioimisesta.

 

Anna Jussilainen työskentelee kehittämispäällikkönä Lasten ja nuorten säätiössä, jonka toiminnassa nuoret vahvistavat elämäntaitojaan luovilla ja toiminnallisilla menetelmillä. Hän on toiminut laajasti taiteen soveltavan käytön kentällä niin tekijänä, kouluttajana kuin kehittäjänäkin. Seminaarissa Anna fasilitoi yhdessä Eili Ikosen kanssa iltapäivän keskustelufoorumia soveltavan taiteen laadun arvioimisesta.

 

Toni Keski-Liikala on Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton (TEME) alaisen Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat ry:n (STST) hallituksen jäsen, jonka myötä hän on käsitellyt erityisesti soveltavan tanssin ja sirkuksen ammattilaisten roolia ja asemaa Suomessa. STST:ssä Keski-Liikala on ollut laatimassa ja kokoamassa Tanssi ja sirkus erilaisissa ympäristöissä -ohjeistusta sekä palkkasuosituksia soveltavan tanssin ja sirkuksen ammattilaisia varten. Tämän lisäksi hän on tanssitaiteilija ja tanssin ammatillinen opettaja. Seminaarissa Toni Keski-Liikala on TEME:n edustajana fasilitoimassa Pilvi Kuidun kanssa iltapäivän soveltavan taiteen hintaan keskittyvää keskustelufoorumia.

 

Pilvi Kuitu on perustamansa esteettömän Kulttuurikeskus PiiPoon toiminnanjohtaja sekä Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton varapuheenjohtaja. Kuitu kehittää työssään soveltavan ja yhteisötaiteen sekä taidekasvatuksen toimintamalleja ja toimintaa kaikenlaisille ja eri-ikäisille ihmisille. Inklusiivisuus, osallistujalähtöisyys sekä halu tuottaa taidetta ja taidetoimintaa myös erityistä tukea tarvitsevien ryhmien saataville on Kuidun työskentelyn keskeisiä lähtökohtia. Kulttuuri-, opetus-, sosiaali- ja terveysalojen yhteistyö ja kumppanuuksiin perustuva hanke- ja kehittämistyö ja sekä taidetoiminnan tuottaminen erilaisiin toimintaympäristöihin ovat Kuidun erityisosaamista. Kuitu uskoo taiteen yksilöitä ja yhteisöjä eheyttävään voimaan, tavoitteellisuuteen, yhdessä tekemiseen ja onnellisuuteen. Seminaarissa Pilvi Kuitu fasilitoi Toni Keski-Liikalan kanssa iltapäivän soveltavan taiteen hintaan keskittyvää keskustelufoorumia.

 

Liisa Laitinen työskentelee projektisuunnittelijana Turun AMK:n Taideakatemian koordinoimassa Taikusydän -hankkeessa sekä vastaa valtakunnallisen taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin tutkimuksen tutkijaverkoston koordinoimisesta Turun yliopiston Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikössä. Seminaarissa Laitinen avaa kirjoittamansa tutkimuskatsauksen pohjalta näkökulmia taiteen ja hyvinvoinnin väliseen tutkimukseen.

 

Sussa Lavonen on dramaturgi, näytelmäkirjailija, ohjaaja ja teatteritaiteen ansioitunut pedagogi. Lavonen on toiminut koulutuspäällikkönä, tutkintovastaavana sekä dramaturgian lehtorina yli kymmenen vuotta Metropolia AMK:n esittävän taiteen koulutusohjelmassa. Taiteilija-kehittäjänä hän on toiminut dramaturgian välineistöllä vetäjänä mm. HUS:n psykiatrisessa tulosyksikössä maahanmuuttajien haasteisiin perehtyneessä tiimissä ylilääkäreiden, neurologin, sosiaalityöntekijöiden ja tulkin moniammatillisessa ryhmässä. Lavonen on ansioitunut organisaatioiden rakennemuutosten luovassa ratkaisukeskeisyydessä välineenään dramaturgia. Lavosen eritysasiantuntijuus liittyy organisaatioiden johtamiseen ja rakenteiden moniammatilliseen tuntemukseen.  Seminaarissa Lavonen fasilitoi yhdessä Krista Petäjäjärven kanssa iltapäivän välittäjärakenteisiin keskittyvää keskustelufoorumia.

 

Krista Petäjäjärvi on soveltavan taiteen asiantuntija, performanssitaiteilija ja läänintaiteilija. Petäjäjärvi on tehnyt pitkään alalla töitä ruohonjuuritason toimijana, kehittäen kenttää yhdistystasolla ja kouluttaen eri alan taiteilijoita soveltamaan taidetta uusiin konteksteihin. Tällä hetkellä hän valmistelee Taiteen edistämiskeskuksessa taiteen välittäjärakenteiden lyhytohjelmaa. Seminaarissa välittäjärakenteet ovat yhteiskehittelyn aiheena iltapäivän keskustelufoorumissa.

 

Pauli Rautiainen on Helsingissä asuva perus- ja ihmisoikeustutkija, joka hoitaa tällä hetkellä Itä-Suomen yliopistossa kunta- ja sote-uudistukseen liittyviin kysymyksiin kohdennettua oikeustieteen lahjoitusprofessuuria. Hän kuuluu Arts Equal -hankkeen politiikkasuosituksia työstävään Visions-ryhmään. Aiemmin hän on työskennellyt mm. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporessa ja Taiteen keskustoimikunnan tutkimusyksikössä. Seminaarissa Rautiainen on mukana aamupäivän keskustelussa ”Tulevaisuuden näkymiä kuntien ja maakuntien sote- ja kulttuuriyhteistyöhön: Työllistääkö tulevaisuuden sote tai kunta taiteilijan?”

 

Anna-Mari Rosenlöf työskentelee projektipäällikkönä Taikusydän-hankkeessa. Hän on toiminut taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksiin liittyvissä projekteissa vuodesta 2012 lähtien. Rosenlöf on kiinnostunut taiteen mahdollisuuksista aikaansaada muutos ja ravisuttaa kaavamaisia ajattelumalleja. Seminaarissa Rosenlöf fasilitoi iltapäivän etiikka-aiheista kohtaamisfoorumia yhdessä Marja Suden kanssa.

 

Kati Sirén on yhteisölähtöiseen ajatteluun ja osallistuvaan toimintaan erikoistunut teatteri-ilmaisun ohjaaja. Taiteellisen työskentelyn ja kehittämisen kohteita ovat ihmisyys ja ilmiöt sekä yhteiskunnan ja taidelaitosten rakenteet. Kati Sirén pitää seminaarin avauspuheenvuoron otsikolla: “Sanat, sijat ja suunta – Puhetta soveltavan teatterin paikasta ja asemasta.”

 

Marja Susi on nukketeatterin lehtori Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiassa. Hän opettaa teatterin soveltavia menetelmiä ja on työskennellyt useiden vuosien ajan taide-, sosiaali- ja terveysalan sisältöjä yhdistelevissä hankkeissa. Seminaarissa Susi fasilitoi iltapäivän etiikka-aiheista kohtaamisfoorumia yhdessä Anna-Mari Rosenlöfin kanssa.

 

Henri Terho on Taiteen edistämiskeskuksen erityisasiantuntija. Hän toimii valtion visuaalisten taiteiden toimikunnan sekä Varsinais-Suomen taidetoimikunnan esittelijänä ja on erikoistunut julkisen taiteen hankintaprosessien kehittämiseen. Seminaarissa Terho on mukana aamupäivän keskustelussa ”Tulevaisuuden näkymiä kuntien ja maakuntien sote- ja kulttuuriyhteistyöhön: Työllistääkö tulevaisuuden sote tai kunta taiteilijan?”

Tutustu seminaarin ohjelmaan täällä.