Toimintamalli: Taideapteekista kulttuuria ikäihmisille Jyväskylässä

26.03.2018

 

Taideapteekki on Jyväskylän kaupungin kulttuuripalveluiden ja vanhuspalveluiden yhteistyössä tuottama ikääntyneille suunnatun kulttuuritarjonnan järjestämis- ja tuottamismalli. Taideapteekin kautta jyväskyläläiset ja vähän kauempaakin tulevat taiteilijat ohjaavat työpajoja ja esiintyvät ikääntyvien päiväkeskuksissa ja ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä Jyväskylässä. Taiteilijat saavat itse hinnoitella omat ohjelmanumeronsa kulttuuripalveluiden kokoamaa ohjelmapankkia varten. Vanhuspalveluiden asiakkaat valitsevat ohjelmapankista mieleistään ohjelmaa ohjaajan johdolla.

Taideapteekin ohjelmasta painetaan kaksi kertaa vuodessa esite, johon on koottu myös muiden Jyväskylän kaupungin taidelaitosten erityisesti ikäihmisille suunnattua ohjelmaa. Päiväkeskuksissa järjestettävät Taideapteekin tilaisuudet ovat maksuttomia, kaikille avoimia tilaisuuksia. Taideapteekin ansiosta kulttuuria voidaan tarjota ikäihmisille tasapuolisesti kaikkialla Jyväskylässä. Taideapteekki-malli on kehitetty Jyväskylän kulttuuripalveluissa vuonna 2009.

Taideapteekin ohjelmanumerot tuovat ammattitasoista ohjelmaa kuhunkin päiväkeskukseen pari kertaa lukukaudessa.  Ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä tapahtuva ohjelma ilahduttaa asukkaiden ohella myös omaisia ja työntekijöitä. Taideapteekista alkanut yhteistyö on johtanut siihen, että nykyisin sote- ja kulttuuripuoli tekevät yhteisyötä esimerkiksi Vanhustenviikon ja Armas-festivaalin järjestelyissä. Taideapteekki työllistää myös paikallisia taiteilijoita.

Taideapteekin toimintaa koordinoi Kulttuuripalveluiden kulttuurituottaja, jonka toiminnan painopisteenä on ikäihmiset. Taideapteekki on suunnattu ensisijaisesti ikäihmisille, mutta Taideapteekin ohjelmanumeroihin päiväkeskuksiin ovat tervetulleita ketkä tahansa.  Taideapteekin kokonaiskustannukset ovat 60 000 euroa, josta osa tulee sote- ja osa kulttuuripuolelta.

 

Lisätietoja:
Terho Valkonen, kulttuurituottaja
terho.valkonen@jkl.fi
p. 014 266 4045

Lisätietoja:

Taideapteekin verkkosivut
Taideapteekki-toimintamallin kuvaus Rakenteita ratkomassa -julkaisussa (s. 54-58)