Taikusydän-alueverkosto Satakuntaan!

14.02.2018

Miten kulttuuritoimijat ja erityisesti kulttuurihyvinvoinnista kiinnostuneet toimijat kokevat maakuntauudistuksen? Vyyhde näyttää ja tuntuu sekavalta. Satakunnassa asiaa jäsennetään perustamalla Taikusydän-alueverkosto. Alueverkostoja on jo seitsemän ympäri Suomea, ja malli tuntuu toimivalta.

Keväällä 2017 Satakunnassa pidettiin kaksi kulttuuriin ja hyvinvointiin keskittynyttä tapaamista osana Tuottamalla kuntoon -hanketta. Tapaamisissa tavoiteltiin yhteistä näkemystä siitä, miten uudessa maakuntaympäristössä toimitaan. Tärkeänä pontena oli myös toimeentulon turvaaminen ja uusien työllistymismahdollisuuksien luominen kulttuurialan ammattilaisille.

Kevään tapaamisiin osallistui runsaasti alan toimijoita. Tapaamisissa tutustuttiin ja lisättiin yhteistä ymmärrystä. Ajatus Taikusydän- alueverkostosta iti. Korviin kantautui myös toisten alueiden hyviä esimerkkejä.

Torstaina 1.2.2018 oli H-hetki. Taikusydän jalkautui Satakunnan Ammattikorkeakoululle (SAMK) ja yhdessä tuumin aloimme suunnitella, miten verkostomme toteutamme. Mukana oli ydinjoukko kulttuuritoimijoita kuntapuolelta, kolmannelta sektorilta ja yrityspuolelta, vahvistettuna asiaan vihkiytyneillä sote-alan ammattilaisilla ja koulutussektorin edustajilla.  Vastuuta Taikusydän-alueverkoston pyörittämisestä lupasivat ottaa SAMK ja Porin kaupungin kulttuuriyksikkö. Tämä tieto lisäsi kaikkien muidenkin intoa olla mukana – kotipesä oli löytynyt.

Ihan valmiiksi maailmaa ei vielä saatu, mutta selkeä lähtölaukaus ja tahtotila Taikusydämen Satakunnan alueverkoston käynnistämiselle. Seuraavat palaverit sovittiin, ja palaverien välillä kysellään vielä lisää avainorganisaatioita ja -toimijoita mukaan.

Teksti: Kati Fager, Satakunnan tuottajaverkosto ja Jaana Simula, Porin sivistystoimialan kulttuuriyksikön päällikkö


Taikusydän Satakunnan alueverkoston seuraavat tapaamiset:

Keskiviikkona 7.3.2018 klo 9-11, Satakunnan Syöpäyhdistys (Yrjönkatu 2, 2.krs.)
– suunnitellaan Taikusydän-alueverkoston osuutta viikon 17 Porin pop-up-taidetapahtumassa

Torstaina 5.4.2018 klo 10-12, Satakunnan sairaanhoitopiiri (SATKS:n N2 neuvotteluhuone, auditorion vieressä).
– Taikusydän Satakunnan alueverkoston palaveri

Otathan yhteyttä, jos Taikusydän-toiminta Satakunnassa kiinnostaa!

Kati Fager
kati.fager(at)gmail.com
p. 040 5769 010