Taiteesta tukea työhyvinvointiin

04.05.2017

Uudessa Taiteen edistämiskeskuksen toimittamassa materiaalikoonnissa tarkastellaan taidelähtöisiä menetelmiä työhyvinvointia edistävänä ja ennaltaehkäisevänä taidetoimintana sekä hoitokeinona taideterapian muodossa. Tekstissä luodaan katsaus kansainvälisiin ja kotimaisiin tutkimuksiin taiteen hyvinvointivaikutuksista.

Suomessa vuonna 2015 suurimmat sairauspoissaolojen syyt olivat selkäkivut, mielenterveysongelmat sekä flunssa ja hengitystiesairaudet.  Taiteella ja taidelähtöisillä menetelmillä on todennetusti hyödyllisiä terveysvaikutuksia. Näitä menetelmiä voidaan käyttää lääketieteellisen hoidon tukena työpoissaoloja aiheuttavien sairauksien ennaltaehkäisemisessä ja hoidossa. Taidelähtöisillä menetelmillä tarkoitetaan useita eri taiteenaloja ja työskentelymuotoja, joilla pyritään aikaansaamaan muutoksia toimintaan osallistuvien ajattelussa ja toiminnassa.

Taiteesta tukea työhyvinvointiin -materiaalikoonnissa käsitellään tanssin, musiikin, kuvataiteen ja luovan kirjoittamisen hyvinvointivaikutuksia. Taidelähtöisten menetelmien käyttöä työterveyden edistämisessä käsitellään fyysisen hyvinvoinnin ja psyykkisen hyvinvoinnin näkökulmista. Teksti tuo myös esille työhyvinvoinnin kannalta merkittävässä asemassa olevan sosiaalisuuden ja työyhteisön me-hengen, jota on mahdollista edistää taidelähtöisten menetelmien avulla.

Materiaalikoonnin tarkoituksena on lisätä tietoisuutta taiteen hyvinvointivaikutuksista ja edistää taidelähtöisten menetelmien käyttöä perinteisen työterveyshuollon osana ja lääketieteellisen hoidon tukena.

Aineisto on suunnattu terveys- ja sosiaalialan ammattilaisille, taidekentän toimijoille ja kaikille, joita aihepiiri kiinnostaa.

Lataa aineisto tästä: Taiteesta tukea työhyvinvointiin – yleisimmät sairauspoissaolojen syyt ja taidelähtöisen toiminnan mahdollisuudet työterveyden ylläpitämisessä

Lisätietoja:

Johanna Vuolasto, erityisasiantuntija
Taiteen edistämiskeskus
Taiteen käytön ja hyvinvoinnin kehittämisohjelman koordinaattori
p. 0295 330 870
johanna.vuolasto@taike.fi

Patrik Ikäläinen, projektityöntekijä
Taiteen edistämiskeskus
p. 0295 330 877
patrik.ikalainen@taike.fi