Uusi Taikusydän-tietokortti on julkaistu - Taikusydän-uutiskirje 10/2023

15.11.2023
Kuva: Leena Hiltunen.

 

Uutiskirjeen pääkirjoitus:

Ikääntyvän väestön palvelut puhuttavat. Suomen väestö ikääntyy ja hoito- sekä hoivapalveluiden tarve kasvaa. Samaan aikaan näihin palveluihin kohdistuu valtavia säästö- ja muutospaineita. Taikusydän haluaa nostaa esiin kulttuurin, taiteen ja luovuuden potentiaalin ikääntyvässä yhteiskunnassa. Ikäihmiset ovat tärkeitä ja aktiivisia kulttuuritoiminnan tuottajia ja osallistujia. Parhaillaan lausuntokierroksella oleva Laatusuositus aktiivisen ja toimintakykyisen ikääntymisen ja kestävien palvelujen turvaamiseksi 2024–2027 nostaa esiin kulttuurihyvinvoinnin osana toimintakykyisenä ikääntymisen kokonaisuutta. Laatusuositus suosittaa tunnistamaan kunnissa, hyvinvointialueilla ja yhteiskunnallisissa verkostoissa taiteen ja kulttuurin merkityksen toimintakyvyn tukemisessa sekä kuntoutuksessa ja ottamaan kulttuurihyvinvointitoiminnan osaksi monialaista toimintaa ja hyvinvoinnin edistämistä. Tutkimustietoa aiheesta on uudessa tietokortissamme: Kulttuuri, taide ja luovuus ikääntyvässä yhteiskunnassa, josta voit lukea lisää tästä uutiskirjeestä.

Anna-Mari Rosenlöf

Lue uutiskirje.