Itä-Suomen Hyvinvointivoimalan kumppanuussopimus voimaan 1.1.2018 

14.02.2018

Pohjois-Savossa on tehty pioneerityötä kulttuuristen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä. Yhdeksän pohjoissavolaisen organisaation yhteisen Itä-Suomen Hyvinvointivoimala (VOIMALA) -yhteistyöverkoston kumppanuussopimus astui voimaan 1.1.2018. Mukaan sopimukseen lähtivät Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Itä-Suomen yliopisto, Savon koulutuskuntayhtymä, Kuopion konservatorio, Savonia-ammattikorkeakoulu, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Kuopion yksikkö, Ingmanedu Kulttuurialan ammattiopisto sekä Kuopion Invalidit ry:n Tukipilari. Yhteistyöverkostoa johtaa ja hallinnoi Kuopion konservatorio.

– Haluamme edistää taide- ja kulttuurilähtöisten menetelmien ottamista osaksi sosiaali- ja terveyspalveluja, etenkin niiden asiakkaiden parissa, joiden kulttuuriset perusoikeudet ovat muutenkin vaarassa jäädä toteutumatta, Voimalan Kehitysjohtaja Eeva Mäkinen Kuopion konservatoriosta kuvaa.

Musapaja ja bänditoimintaa

Kulttuuritoiminnan tiedetään lisäävän onnistumisen kokemuksia ja elämän mielekkyyttä, vaikuttavan positiivisesti terveyteen sekä lisäävän elinikää.

Voimala-verkoston onnistumisia on muun muassa KYSin lasten veri- ja syöpätautien osastolla vuonna 2013 aloitettu musapajatoiminta.

Musiikkipedagogi Kuopion konservatoriosta käy viikoittain osastolla. Hän vetää pajaa yhdessä osaston psykologin kanssa. Leikkiaulassa yhteismusisointiin voivat osallistua kaikki huoneistaan pääsevät lapset vanhempineen. Huoneissaan oleville järjestetään yksilöllinen musapaja.

– Musapajatoiminta on pystytty käynnistämään Kimmo Timosen hyväntekeväisyystuottojen avulla ja vakiinnuttamaan myöhemmin pysyväksi toiminnaksi. Kokemukset musapajatoiminnasta ovat olleet hyvin myönteisiä, KYSin johtajaylilääkäri Jorma Penttinen kuvaa.

Nuorten psykiatrian osastojen bändipajat ovat toinen esimerkki uusista kulttuurin ja hyvinvoinnin palveluista Pohjois-Savossa. Pisimmillään 1,5 tuntia kestävissä harjoituksissa nuoret valitsevat itse soittimensa ja opettelevat joka kerta uuden biisin. Toimintaan työpareina osallistuville psykiatrisille sairaanhoitajille bändipajatoiminta on samalla täydennyskoulutusta.

Uusia ammatteja syntyy

Kehitysjohtaja Eeva Mäkinen arvioi, että pitkällä tähtäimellä taide- ja kulttuurimenetelmien hyödyntäminen eri ammateissa johtaa uudenlaisten työnkuvien ja ammattien syntymiseen. Oman harrastuneisuuden ottaminen hyötykäyttöön voi puolestaan lisätä henkilöstön työssä viihtymistä ja jopa pidentää työuria.

– Yksi verkoston keskeinen tavoite ja ylpeydenaihe on koulutusalat ja -asteet ylittävä yhteistyö, jossa olemme jo päässeet hyvään alkuun.

Kumppanuussopimuksen kautta sitoutuminen VOIMALA-verkostoyhteistyöhön vahvistaa ja laajentaa aiempaa enemmän toimijoiden moniammatillista osaamista. Toimijat tuottavat yhdessä verkoston kautta terveyttä, hyvinvointia ja sosiaalista osallisuutta edistäviä palvelukokonaisuuksia sekä uudenlaista liiketoimintaa. Samaan aikaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä koulutuksen ja työelämän välinen yhteistyö syvenee. VOIMALA-verkostolla pyritään myös edistämään kulttuurin asemaa maakunta- ja soteuudistuksessa.

Itä-Suomen Hyvinvointivoimala (VOIMALA)

  • Voimala on vuodesta 2009 toiminut yhteistyöverkosto, joka kehittää kulttuuria hyödyntäviä hyvinvointipalveluja ja siihen liittyvää moniammatillista osaamista ja uutta liiketoimintaa.
  • Kokemusta ja osaamista on hankittu Kuopion konservatorion ja Kuopion kaupungin yhdessä toteuttamissa seitsemässä TAKUULLA-hankkeessa vuodesta 2012 lähtien.
  • Voimala vahvistaa Pohjois-Savossa tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä.
  • Hyvinvointivoimalan tavoitteena on verkostoyhteistyön laajeneminen ja vakiintuminen Itä-Suomen alueella pysyväksi yhteistyömuodoksi vuoteen 2020 mennessä.
  • Voimalaa hallinnoi Kuopion konservatorio ja sen johtaja on konservatorion rehtori Esko Kauppinen. Eeva Mäkinen toimii kehitysjohtajana.

Lisätiedot:
Kehitysjohtaja Eeva Mäkinen
p. 045 1360 202, eeva.makinen@kuopionkonservatorio.fi
Takuulla-hankkeet ja Hyvinvointivoimala, Kuopion konservatorio
http://www.hyvinvointivoimala.fi/