Länsi-Suomi

 

Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin alueverkosto järjesti ensimmäisen kokoontumisensa Seinäjoella 25.1.2017.

Taikusydämen Länsi-Suomen alueverkosto käynnisti toimintansa tammikuussa 2017. Verkoston toiminta-alue kattaa kolme maakuntaa, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan.  Asukkaita alueella on yhteensä 445 000, joista 97 000 ruotsinkielisiä.  Alueverkosto onkin kaksikielinen.

Länsi-Suomen alueverkoston toiminnan tavoitteena on eri tavoin kehittää terveyttä ja hyvinvointia edistäviä taide- ja kulttuuripalveluja sekä kulttuurin saavutettavuutta. Verkosto jakaa tietoa, osaamista ja kokemuksia ja ylläpitää keskustelua alan keskeisistä kysymyksistä. Alkuvaiheessa verkoston erityisen huomion kohteena oli sote- ja maakuntauudistus ja sen vaikutukset terveyttä ja hyvinvointia edistävien taide- ja kulttuuripalvelujen tulevaisuuteen.

Taikusydän Länsi-Suomen alueverkosto kokoontuu muutaman kuukauden välein eri puolilla toimialuetta. Verkosto toimii myös aktiivisesti yhteistyössä muiden alueverkostojen kanssa. Yhteistyön tuloksena sekä Etelä-Pohjanmaa että Pohjanmaa olivat mukana vuonna 2018 toteutetussa kuuden maakunnan yhteisessä Kulttuurisote -hankkeessa.

Verkoston toiminnan vetämisestä vastasi helmikuun 2018 loppuun  Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja -hanke, jonka jälkeen alueverkoston toiminnan koordinoinnista on vastannut Etelä-Pohjanmaan liitto.  Maaliskuussa 2019 ovat alueverkostossa mukana seuraavat 18 jäsentä:

Lisätietoa:

Hanna Hangasluoma
kehittämissuunnittelija
Etelä-Pohjanmaan liitto
p. 040 7515 610
hanna.hangasluoma@etela-pohjanmaa.fi

 

Kulttuurihyvinvointia ilman rajoja Facebookissa

Taikusydän Länsi-Suomen alueverkostolta lausunto sote-uudistuksesta 24.4.2017

Taiteella ja kulttuurilla tiedetään olevan monenlaisia myönteisiä vaikutuksia ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Tämä on huomioitu Suomessa myös valtiovallan tasolla, ja taiteen ja kulttuurin......
Lue lisää

Päivitetty 28.3.2019.