Länsi-Suomi

 

Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin alueverkosto järjesti ensimmäisen kokoontumisensa Seinäjoella 25.1.2017.

Taikusydämen Länsi-Suomen alueverkosto käynnisti toimintansa tammikuussa 2017. Verkoston toiminta-alue kattaa kolme maakuntaa, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan.  Asukkaita alueella on yhteensä 445 000, joista 97 000 ruotsinkielisiä.  Alueverkosto onkin kaksikielinen.

Länsi-Suomen alueverkoston toiminnan tavoitteena on eri tavoin kehittää terveyttä ja hyvinvointia edistäviä taide- ja kulttuuripalveluja sekä kulttuurin saavutettavuutta. Verkosto jakaa tietoa, osaamista ja kokemuksia ja ylläpitää keskustelua alan keskeisistä kysymyksistä. Alkuvaiheessa on verkoston erityisen huomion kohteena ollut sote- ja maakuntauudistus ja sen vaikutukset terveyttä ja hyvinvointia edistävien taide- ja kulttuuripalvelujen tulevaisuuteen.

Taikusydän Länsi-Suomen alueverkosto on kokoontunut muutaman kuukauden välein eri puolilla toimialuetta. Verkosto on myös toiminut aktiivisesti yhteistyössä muiden alueverkostojen kanssa. Yhteistyön tuloksena sekä Etelä-Pohjanmaa että Pohjanmaa ovat mukana 2018 käynnistyneessä kuuden maakunnan yhteisessä Kulttuurisote -hankkeessa.

Länsi-Suomen alueverkoston toiminnan koordinoinnista vastaa vuoden 2018 loppuun saakka Etelä-Pohjanmaan liitto.  Maaliskuussa 2018 ovat alueverkostossa mukana seuraavat 16 jäsentä:

Lisätietoa:

Esa Vienamo
projektipäällikkö
p. 0400 883317
esa.vienamo@etela-pohjanmaa.fi

Verkoston toiminnan vetämisestä vastasi helmikuun 2018 loppuun  Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja -hanke, jonka jälkeen verkostoa koordinoi Etelä-Pohjanmaan liitto vuoden 2018 loppuun saakka.

Kulttuurihyvinvointia ilman rajoja Facebookissa

Taikusydän Länsi-Suomen alueverkostolta lausunto sote-uudistuksesta 24.4.2017

Taiteella ja kulttuurilla tiedetään olevan monenlaisia myönteisiä vaikutuksia ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Tämä on huomioitu Suomessa myös valtiovallan tasolla, ja taiteen ja kulttuurin......
Lue lisää

Päivitetty 17.8.2019.