Länsi-Suomi

Taikusydän-banneri

Verkoston taustaa ja tavoitteita

Taikusydämen Länsi-Suomen alueverkoston ensimmäinen tapaaminen oli tammikuussa 2017. Verkoston toiminta-alue kattaa kolme maakuntaa, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan. Asukkaita alueella on yhteensä 445 000, joista 97 000 ruotsinkielisiä. Alueverkosto onkin kaksikielinen.

Alueverkosto on käynnistynyt osana Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja -hankkeen aikana (Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa). Verkostolla pyrittiin takaamaan jatkumoa kulttuurihyvinvoinnin edistämiseen alueelle yhteisten kehittämishankkeiden jatkoksi.

Hankkeen jälkeen alueverkoston toiminnan koordinoinnista ovat vastanneet Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan liitot.

Verkoston tavoitteena on:

  • tehdä kulttuurihyvinvointia tunnetuksi alueella
  • edistää kulttuurihyvinvoinnin tasavertaista saatavuutta ja saavutettavuutta
  • verkostoituminen eli koota yhteen kulttuurihyvinvoinnin parissa työskenteleviä ja asiasta kiinnostuneita toimijoita.

Verkostossa mukana olevien toimijoiden kautta on saatu kulttuurihyvinvoinnille näkyvyyttä.
Verkosto on lisännyt alueellista yhteistyötä kulttuurihyvinvoinnin edistämisessä ja välittänyt kontakteja.

Verkosto jakaa tietoa, osaamista ja kokemuksia ja ylläpitää keskustelua alan keskeisistä kysymyksistä. Alkuvaiheessa verkoston erityisen huomion kohteena oli sote- ja maakuntauudistus ja sen vaikutukset terveyttä ja hyvinvointia edistävien taide- ja kulttuuripalvelujen tulevaisuuteen.

 

Verkoston toimintaa

Verkosto tapaa säännöllisesti parista kolmeen kertaa vuodessa kokoontuen yhteiseen kokoukseen joko livenä tai etänä Teamsin välityksellä. Tapaamisissa pyritään jakamaan alueen kulttuurihyvinvointiin liittyviä hyviä käytäntöjä, keskustelemaan kulttuurihyvinvoinnin edistämisestä ja haasteista sekä tutustutaan mielenkiintoisiin kohteisiin.

Verkoston lisäksi alueella on myös yhteisiä kulttuurihyvinvointia edistäviä hankkeita.
Lisäksi yhteistyötä on vuoden 2023 aikana tiivistetty Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa muun muassa kulttuurihyvinvoinnin täydennyskoulutuksen ja yhteisten hankesuunnitelmien merkeissä.

Verkosto toimii myös aktiivisesti yhteistyössä muiden alueverkostojen kanssa. Yhteistyön tuloksena sekä Etelä-Pohjanmaa että Pohjanmaa olivat mukana vuonna 2018 toteutetussa kuuden maakunnan yhteisessä Kulttuurisote-hankkeessa.

Alueverkostossa ovat mukana seuraavat 19 jäsentä:

Verkosto on kaikille avoin. Olemalla yhteydessä verkostokoordinaattoreihin saa nimensä verkoston postituslistalle sekä kutsun yhteisiin tapaamisiin.

 

Yhteystiedot:

Hanna Hangasluoma, kulttuuripäällikkö
Etelä-Pohjanmaan liitto, Seinäjoki
hanna.hangasluoma(at)etela-pohjanmaa.fi
+358 40 751 5610

Tarja Hautamäki, kulturchef/kulttuuripäällikkö
Österbottens förbund/Pohjanmaan liitto
tarja.hautamaki(at)obotnia.fi
+358 44 723 5007

Kulttuurihyvinvointia ilman rajoja Facebookissa

Päivitetty 3.10.2023.