Hyvinvointia työttömille kulttuurin keinoin

05.05.2022
Kulttuurista saa sisältöä arkeen. Kuva: Kirsi Järvinen.

Kun Minä olen! -hyvinvointia kulttuurin keinoin -hankkeen ohjaajana kysyin ryhmäläisiltäni, mitä kulttuurihyvinvoinnilla tarkoitetaan, sain vastaukseksi: ”Sisältöä, oivalluksia, luovuutta, suvaitsevaisuutta sekä tasa-arvoa – mahdollisuuden antamista kaiken kokemiselle.”  Kulttuurin kokemisessa onkin tärkeää olla ennakkoluuloton ja välillä haastaa itsensä mukavuusalueensa ulkopuolelle. Kulttuuri ja taide inspiroi sekä innostaa. Kulttuurin avulla on mahdollisuus paeta arjesta ja kokea tunteiden kirjo, laidasta laitaan. Se antaa vapauden elää hetkessä, olla oma itsensä ja ehkäpä oppia itsestään jotain uutta.

Pitkäaikaistyöttömyydellä on usein kauaskantoisia seurauksia, paitsi toimeentulon, myös heikentyneen terveyden ja hyvinvoinnin osalta. Mitä pidempään henkilö on työttömänä, sitä vaikeampi hänen on löytää mielekästä sisältöä elämäänsä ja jo päivittäiset askareet vievät voimia. Satakunnan Sydänpiiri ry:n teettämästä kyselystä (vastaajien lukumäärä 203) ilmeni selkeästi työttömien väsymys, turhautuminen ja aikaansaamattomuuden tunteet.

Kulttuurilla ja taiteella on tutkitusti vahva yhteys fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisessä (WHO:n kulttuurihyvinvointiraportti 2019, Taikusydän). Satakunnan Sydänpiiri ry:n kyselyn vastauksista selvisi, että yli puolet työttömistä vastaajista hyödynsi kulttuuripalveluita harvoin. Noin 40% vastaajista kertoi joutuneensa tinkimään arjessaan kulttuurista. Tähän syynä on varmasti se, että taloudellinen tilanne ei salli osallistumista maksullisiin kulttuuripalveluihin, mutta myös se, että jos arjessa jaksamisessa on haasteita, kynnys lähteä kulttuurin pariin on korkea. On ehkä vaikea aloittaa uutta harrastusta tai olla luova. Asioihin on vaikea tarttua ja päivät soljuvat samankaltaisina eteenpäin.

Kyselyn mukaan työttömillä on kuitenkin tarve ja halu kohottaa elämänlaatuaan taiteen ja kulttuurin keinoin. Tähän tarpeeseen Satakunnan Sydänpiiri ry haluaa vastata Minä olen! -hyvinvointia kulttuurin keinoin -hankkeellaan (2021-2023, rahoittajana STEA), joka on suunnattu noin 30-55 -vuotiaille työttömille. Hankkeen tarkoituksena on lisätä osallisuutta sekä hyvinvointia kulttuurin keinoin sekä muuttaa asenteita työttömyyttä kohtaan myönteisimmiksi. Tulla nähdyksi ja kuulluksi.

Sormivärein maalatut kädet
Väreistä iloa elämään. Kuva: Kirsi Järvinen.

Hanke järjestää työttömien Minä olen! -ryhmiä, joista on saatu ensimmäiset palautteet. Saadun palautteen mukaan toiminnan sisältö on vastannut osallistujien toiveita sekä tarpeita ja se vaikutti positiivisesti osallistujien elämänlaatuun sekä hyvinvointiin. Positiivisesti toiminta vaikutti muun muassa seuraaviin osa-alueisiin: arjessa jaksaminen, mielialan paraneminen, itseilmaisu-keinojen lisääntyminen, omien vahvuuksien löytyminen/lisääntyminen, itsetuntemuksen lisääntyminen sekä nähdyksi ja kuulluksi tuleminen.

Ryhmillä on käytössään tarinapäiväkirjat, joihin he kirjaavat ja kuvittavat personoidusti viikkotehtäviä muun muassa itsetuntemukseen, omiin voimavaroihin ja kulttuuriin liittyen. Ohjelmassa on matalan kynnyksen taidetyöpajoja ja tutustumista eri kulttuurimuotoihin sekä -kohteisiin.

Jokaisella meistä on oikeus taiteeseen ja kulttuuriin osana hyvää, onnellista elämää. Vaikka hankkeemme kohderyhmän tavoittamisessa ja osallistumisessa on omat haasteensa, uskomme vahvasti tekemiseemme ja toivomme, että kulttuuria tarjotaan enenevässä määrin hyvinvointia tukevissa toiminnoissa työttömille. Hankkeen tuotoksina valmistamme tehtäväkortit kohderyhmälle sekä ohjaajan oppaan käytettäväksi esimerkiksi kuntouttavassa työtoiminnassa, joiden avulla voimauttava kulttuurin kokeminen ja tekeminen tulee osaksi työttömän arkea.

Työttömiä ei missään nimessä saisi kohdella työtä vieroksuvana massana, vaan kohdata yhdenvertaisina yksilöinä. Ajattelevina, tuntevina ja luovina ihmisinä. Jokaisella työttömällä on oma tarinansa kerrottavanaan – kuuntelethan sen!

Kirjoittaja:

Kirsi Järvinen
projektisuunnittelija
Minä olen! -hyvinvointia kulttuurin keinoin-hanke
Satakunnan Sydänpiiri ry