Lapset, nuoret ja perheet

Creative & Credible – Työkaluja projektien arvioinnin tueksi

Creative & Credible -sivustolle on koostettu hyödyllistä tietoa luotettavan, vakuuttavan ja eettisesti kestävän arvioinnin toteuttamisen tueksi. Sivustolta löytyy konkreettisia neuvoja kulttuurihyvinvointialan projektien arvioinnin suunnittelemisesta arvioinnin toteuttamiseen ja tulosten jalkauttamiseen. Sivustolla esitellään myös erilaisia arviointimalleja sekä erilaisia lähestymistapoja arviointiin.

Etelä-Savo

Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon (2017-2018)
Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikkeli

Etelä-Savossa käynnistyi vuoden 2017 alussa Taiteen edistämiskeskuksen rahoittama hanke Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon. Hankkeen tavoitteena on edistää ja juurruttaa kulttuurista hyvinvointityötä osaksi Etelä-Savon maakunnan ja kuntien toimintoja. Hanke on osa hallituksen prosenttiperiaatteen laajentamisen kärkihanketta, jossa vakiinnutetaan taide- ja kulttuuripalvelut osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Lue lisää…

Lue myös Etelä-Savon kulttuurimakasiini 1/2018. 

Etelä-Savon ELY-keskuksen toimittaman Kulttuurimakasiini-uutiskirjeen vuoden 2018 ensimmäinen numero on omistettu kokonaan kulttuurihyvinvoinnille. Kulttuurimakasiinin ovat koonneet yhteistyössä Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon maakuntaliitto ja Taiteen edistämiskeskus Etelä-Savo.

***

Höntsä – silta eteenpäin (2018-2020)
Metropolia Ammattikorkeakoulu, Suomen Nuorisoseurat ry, Urheiluopisto Kisakeskus, Suomen NMKY:n Urheiluliitto ry, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy.

Höntsä-hankkeessa kehitetään valtakunnallinen Höntsä-toimintamalli, joka perustuu iloa tuottavaan, osaamisesta riippumattomaan, kaikille avoimeen matalan kynnyksen kulttuuri- ja liikuntahöntsä-toimintaan. Toiminta on suunnattu 16–25-vuotiaille nuorille. Hanke toimii pääkaupunkiseudulla, Oulussa ja Pieksämäellä kolmen osahankkeen voimin. Lue lisää…

Uusimaa

427 ASKELTA – näyttämöteos ADHD:sta  (2016)
Mamia Company ja ADHD-liitto, Helsinki

Mamia Company ja ADHD-liitto työstävät yhdessä teatteriryhmä Yyberfokuksen kanssa näyttämöteoksen 427 Askelta ADHD-tietoisuusviikolle lokakuussa 2016. Yyberfokus-ryhmä on tarkoitettu ADHD:n kanssa eläville nuorille ja aikuisille sekä heidän läheisilleen. Lue lisää…

***

Space! Tilaa nuorten ehkäisevään mielenterveystyöhön (2016-2018)
FinFami Uusimaa ry, Helsinki

Space! -projektin tavoitteena on kehittää matalan kynnyksen palvelua nuorille, joiden perheenjäsen, ystävä tai läheinen on sairastunut psyykkisesti. Kehitettävässä palvelussa nuorille tarjotaan omaisyhdistysten ja taiteilijoiden yhdessä järjestämää osallistavaa taiteellista ryhmätoimintaa. Toiminnan keskiössä on sosiaalinen vahvistaminen ja nuorten yksilöllisten tarpeiden ja osaamisen huomioiminen. Projekti painottuu edistämään nuorten omaisten hyvinvointia ja vertaisuutta sekä vahvistamaan osallisuutta. Palvelu suunnataan 16–29 -vuotiaille opiskelijoille. Lue lisää…

***

Näyttelijä peilinä lastensuojelussa (2015-2016)
Q-teatteri ja Espoon lastensuojelu, Espoo

Näyttelijä peilinä lastensuojelussa on Q-teatterin yleisötyön ja Espoon lastensuojelun yhteistyöhanke, jossa näyttelijän ammattitaitoa ja tarinateatteria sekä siitä johdettuja tekniikoita on käytetty hyödyksi lastensuojelun asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa. Hankkeen tavoitteena on ollut tarkastella monipuolisesti näyttelijäntyön ja teatterillisten menetelmien soveltamista lastensuojelun tarpeisiin. Lue lisää…

***

Artikkeli: Nuori löytää suunnan Sirkus Magentan ja Ohjaamon työparimallissa

Lasten ja nuorten säätiön Tenho-hankkeessa helsinkiläisnuoret ovat osallistuneet Sirkus Magentan ja Helsingin Ohjaamon yhteistyössä järjestämiin sirkustyöpajoihin, joissa nuoret ovat kokeilleet uusia asioita eri sirkuslajien, kuten jongleerauksen tai akrobatian parissa. Ohjaamon kanssa toteutetuissa työpajoissa on tehty hyvää yhteistyötä kunnan ja taiteilijaorganisaation välillä. Lue lisää…

***

Höntsä – silta eteenpäin (2018-2020)
Metropolia Ammattikorkeakoulu, Suomen Nuorisoseurat ry, Urheiluopisto Kisakeskus, Suomen NMKY:n Urheiluliitto ry, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy.

Höntsä-hankkeessa kehitetään valtakunnallinen Höntsä-toimintamalli, joka perustuu iloa tuottavaan, osaamisesta riippumattomaan, kaikille avoimeen matalan kynnyksen kulttuuri- ja liikuntahöntsä-toimintaan. Toiminta on suunnattu 16–25-vuotiaille nuorille. Hanke toimii pääkaupunkiseudulla, Oulussa ja Pieksämäellä kolmen osahankkeen voimin. Lue lisää…

Pirkanmaa

Vahvuutta yhteisössä (2016)
Tampereen tarinateatteri ja Pirkanmaan Sininauha ry, Pirkanmaa

Soveltavan teatterin ja tarinateatterin keinoin vahvistetaan Pirkanmaan Sininauhan asiakkaiden itsetuntoa ja itsetuntemusta sekä lisätään arjen hallinnan taitoja ja sosiaalisia taitoja. Lisäksi tuetaan Pirkanmaan Sininauhan henkilöstön asiakastyötä ja vahvistetaan yksiköiden yhteisöllisyyttä. Kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät 18-60 -vuotiaat kuntoutuksen ja työtoiminnan asiakkaat, asumispalveluyksikön asunnottomat asiakkaat, 15-17 -vuotiaat vastaanottokeskusten asukkaat sekä Pirkanmaan Sininauhan henkilöstö. Lue lisää…

Kanta-Häme

Space! Tilaa nuorten ehkäisevään mielenterveystyöhön (2016-2018)
FinFami Uusimaa ry, Helsinki

Space! -projektin tavoitteena on kehittää matalan kynnyksen palvelua nuorille, joiden perheenjäsen, ystävä tai läheinen on sairastunut psyykkisesti. Kehitettävässä palvelussa nuorille tarjotaan omaisyhdistysten ja taiteilijoiden yhdessä järjestämää osallistavaa taiteellista ryhmätoimintaa. Toiminnan keskiössä on sosiaalinen vahvistaminen ja nuorten yksilöllisten tarpeiden ja osaamisen huomioiminen. Projekti painottuu edistämään nuorten omaisten hyvinvointia ja vertaisuutta sekä vahvistamaan osallisuutta. Palvelu suunnataan 16–29 -vuotiaille opiskelijoille. Lue lisää…

Päijät-Häme

Space! Tilaa nuorten ehkäisevään mielenterveystyöhön (2016-2018)
FinFami Uusimaa ry, Helsinki

Space! -projektin tavoitteena on kehittää matalan kynnyksen palvelua nuorille, joiden perheenjäsen, ystävä tai läheinen on sairastunut psyykkisesti. Kehitettävässä palvelussa nuorille tarjotaan omaisyhdistysten ja taiteilijoiden yhdessä järjestämää osallistavaa taiteellista ryhmätoimintaa. Toiminnan keskiössä on sosiaalinen vahvistaminen ja nuorten yksilöllisten tarpeiden ja osaamisen huomioiminen. Projekti painottuu edistämään nuorten omaisten hyvinvointia ja vertaisuutta sekä vahvistamaan osallisuutta. Palvelu suunnataan 16–29 -vuotiaille opiskelijoille. Lue lisää…

Varsinais-Suomi

Space! Tilaa nuorten ehkäisevään mielenterveystyöhön (2016-2018)
FinFami Uusimaa ry, Helsinki

Space! -projektin tavoitteena on kehittää matalan kynnyksen palvelua nuorille, joiden perheenjäsen, ystävä tai läheinen on sairastunut psyykkisesti. Kehitettävässä palvelussa nuorille tarjotaan omaisyhdistysten ja taiteilijoiden yhdessä järjestämää osallistavaa taiteellista ryhmätoimintaa. Toiminnan keskiössä on sosiaalinen vahvistaminen ja nuorten yksilöllisten tarpeiden ja osaamisen huomioiminen. Projekti painottuu edistämään nuorten omaisten hyvinvointia ja vertaisuutta sekä vahvistamaan osallisuutta. Palvelu suunnataan 16–29 -vuotiaille opiskelijoille. Lue lisää…

***

Sata omenapuuta – moninuorinen Suomi (2016-2018)
Turun ammattikorkeakoulu, Turku, Raisio, Uusikaupunki

Vuoden 2016 alussa käynnistynyt Sata omenapuuta -hanke keskittyy kehittämään kolmansien maiden pakolaisnuorten kotoutumista ja osallisuutta sekä pyrkii tukemaan kahdensuuntaista integraatiota käyttäen liikunnan, kulttuurin ja yhteiskuntavaikuttamisen keinoja. Hankkeessa kehitetään koulutuksen, työyhteisövalmennuksen ja asiantuntijatyöskentelyn avulla kuntien sekä järjestöjen ammattilaisten osaamista kulttuurisensitiivisillä osa-alueilla. Lue lisää…

***

Kohtaamisia nukketeatterin keinoin (2017)
Roosa Halme & Marja Susi, Turku, Paimio

Nukketeatteritaiteilija ja säveltäjä Roosa Halme sekä nukketeatteritaiteilija ja psykologi Marja Susi työskentelivät syksyllä 2017 Turun ensi- ja turvakotiyhdistyksen avopalveluyksikkö Oliviassa, Turun Lähimmäispalveluyhdistyksen hoivakoti Kotikunnaksessa sekä Paimion kehitysvamma-alan tuki- ja kuntoutusyksikössä Suomen Kulttuurirahaston Taidetta hoitolaitoksiin -apurahan turvin. Kehittämisprosessissa he tutkivat ja kokeilivat erilaisia nukketeatteritekniikoita vuorovaikutuksen ja kohtaamisen tukena. Lue lisää…

Pohjois-Karjala

Space! Tilaa nuorten ehkäisevään mielenterveystyöhön (2016-2018)
FinFami Uusimaa ry, Helsinki

Space! -projektin tavoitteena on kehittää matalan kynnyksen palvelua nuorille, joiden perheenjäsen, ystävä tai läheinen on sairastunut psyykkisesti. Kehitettävässä palvelussa nuorille tarjotaan omaisyhdistysten ja taiteilijoiden yhdessä järjestämää osallistavaa taiteellista ryhmätoimintaa. Toiminnan keskiössä on sosiaalinen vahvistaminen ja nuorten yksilöllisten tarpeiden ja osaamisen huomioiminen. Projekti painottuu edistämään nuorten omaisten hyvinvointia ja vertaisuutta sekä vahvistamaan osallisuutta. Palvelu suunnataan 16–29 -vuotiaille opiskelijoille. Lue lisää…

***

Polkuja teatteriin (2018-2020)
Joensuun kaupunginteatteri, Joensuu

Joensuun kaupunginteatterin Polkuja teatteriin -hanke on kanta- ja uussuomalaisille nuorille ja nuorille aikuisille suunnattu yhteisötaidehanke. Tavoitteena on vahvistaa nuorten identiteettiä sekä heidän osallisuuden kokemustaan suhteessa omaan asuinkuntaansa, yhteisöönsä ja tulevaisuuteensa taiteen tekemisen kautta. Hanketta rahoittaa Opetushallitus. Lue lisää…

Valtakunnallinen

Tenho – elämäntaitoja nuorille taiteen keinoin (2015-2018)
Lasten ja nuorten säätiö, Helsinki

Lasten ja nuorten säätiön toteuttamassa Tenho-hankkeessa ilman koulutus- tai työpaikkaa olevat nuoret tekevät taidetta eri puolilla Suomea: pääkaupunkiseudulla, Oulussa, Kainuussa, Pirkanmaalla ja Varkaudessa. Tenhon kohderyhmänä on ilman koulutus- ja työpaikkaa olevat nuoret, sekä nuoret jotka eivät vaikeiden elämäntilanteiden vuoksi pysty opiskelemaan tai työskentelemään kokopäiväisesti. Lue lisää…

***

Saavutettava taideharrastus 2 (SATA2) (2018-2019)
Pirkanmaan lastenkulttuurikeskukset (Tampereen kaupunki ja Kulttuurikeskus PiiPoo), Taiteen perusopetusliitto, Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, Kulttuuria kaikille -palvelu sekä Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö (VAMLAS)

SATA2 on valtakunnallinen hanke, jonka tavoitteena on parantaa erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kulttuuri- ja taidetoiminnan saavutettavuutta. Hankkeen kohderyhminä ovat lastenkulttuurikeskukset, taiteen perusopetusta tarjoavat oppilaitokset sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmat, huoltajat ja tukea tarvitsevat lapset ja nuoret. Hanketta tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Lue lisää: www.lastenkulttuuri.fi/sata2

Pohjois-Pohjanmaa

Lähde! Taiteesta voimaa arkeen (2017-2020)
Oulunkaaren kuntayhtymä ja Taidekeskus KulttuuriKauppila, Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi, Vaala

Lähde! Taiteesta voimaa arkeen on sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavan Oulunkaaren kuntayhtymän sekä Taidekeskus KulttuuriKauppilan yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on juurruttaa taide osaksi sote-toimintaa Iin, Pudasjärven, Simon, Utajärven ja Vaalan alueella. Kolmivuotinen, ESR-rahoitteinen hanke testaa ja vakiinnuttaa toimintamalleja taiteen käytöstä sote-työn osana. Hankkeen tavoitteena on syrjäytymisen ehkäiseminen ja laaja-alaisen hyvinvoinnin edistäminen taiteen ja kulttuurin keinoin erityisesti työttömien nuorten, maahanmuuttajien, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien keskuudessa. Lue lisää…

***

Höntsä – silta eteenpäin (2018-2020)
Metropolia Ammattikorkeakoulu, Suomen Nuorisoseurat ry, Urheiluopisto Kisakeskus, Suomen NMKY:n Urheiluliitto ry, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy.

Höntsä-hankkeessa kehitetään valtakunnallinen Höntsä-toimintamalli, joka perustuu iloa tuottavaan, osaamisesta riippumattomaan, kaikille avoimeen matalan kynnyksen kulttuuri- ja liikuntahöntsä-toimintaan. Toiminta on suunnattu 16–25-vuotiaille nuorille. Hanke toimii pääkaupunkiseudulla, Oulussa ja Pieksämäellä kolmen osahankkeen voimin. Lue lisää…

Pohjois-Savo

Musiikkiitoiminta autismin kirjon henkilöiden kuntoutuksessa (2018)
Itä-Suomen Hyvinvointivoimala, Kuopio

Millaista musiikkitoimintaa voidaan tarjota osana kuntoutusta ympärivuorokautista asumispalvelua tarvitseville autismin kirjon henkilöille? Itä-Suomen Hyvinvointivoimalan pilottikokeilussa Sipulin palvelukodin henkilökunta ja musiikkipedagogi Mari Hiltunen kehittivät musiikin käyttöä autismin kirjon henkilöiden kuntoutuksessa ja harrastustoiminnassa Kuopiossa. Lue lisää…

Päivitetty 19.8.2019