Lapset, nuoret ja perheet

Kulttuurilähete, Tampere

Kulttuurilähete on Tampereen kaupungin kulttuuripalveluiden, kulttuurikasvatusyksikkö TAITEn, neuvoloiden ja paikallisten taidekasvattajien yhteistyössä kehittämä toimintamalli. Neuvolasta saatavalla lähetteellä pääsee maksutta TAITEn ja kulttuuripalveluiden järjestämille kulttuurikursseille. Kulttuurilähetteitä jaetaan neuvolan harkinnan mukaan perheille, joiden arvellaan hyötyvän yhteisestä tekemisestä eniten. Lue lisää…


Koulutaiteilijayhteistyö, Turku

Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala on lastenkulttuurin suunnittelijan toimesta kehittänyt ja toteuttanut koulutaiteilijatoimintaa muutamissa Turun alakouluissa vuodesta 2015 alkaen. Toimintamallissa koulutaiteilijat työskentelevät koulupäivän aikana koulujen erilaisissa oppimisympäristöissä. Taidetyöskentelyä on integroitu (taidelajista riippuen) eri kouluaineiden oppitunneille. Lue lisää…


Kiitos kaveruudelle -toimintamalli, Kuopio

Kuopiossa on työskennellyt draamakasvattaja kaupungin perusopetuksen alakoulujen 5.-6. luokissa ja 8. luokkien Teatteripolulla Kuopion kulttuuriin aktivoinnin toimesta syyslukukaudesta 2015 lähtien. Kiitos kaveruudelle -toiminnassa draamakasvattaja ohjaa luokissa vuorovaikutus- ja tunnetaitotyöpajoja sekä kouluttaa opettajia osana Kuopion opettajien täydennyskoulutusta. Toimintamalli on osa Kuopion kaupungin kiusaamisen vastaista toimintaa. Lue lisää…


Kimmoke-ranneke, Turku

Kimmoke-ranneke tuo kulttuuria ja liikuntaa vähävaraisten turkulaisten vapaa-aikaan. Rannekkeen voivat hankkia itselleen yli 17-vuotiaat turkulaiset, jotka saavat Kelasta tiettyjä etuuksia: peruspäivärahaa, työkyvyttömyyseläkettä, työmarkkinatukea, kuntoutustukea tai perustoimeentulotukea. Lue lisää…