Lapset, nuoret ja perheet

Kulttuurilähete, Tampere

Kulttuurilähete on Tampereen kaupungin kulttuuripalveluiden, kulttuurikasvatusyksikkö TAITEn, neuvoloiden ja paikallisten taidekasvattajien yhteistyössä kehittämä toimintamalli. Neuvolasta saatavalla lähetteellä pääsee maksutta TAITEn ja kulttuuripalveluiden järjestämille kulttuurikursseille. Kulttuurilähetteitä jaetaan neuvolan harkinnan mukaan perheille, joiden arvellaan hyötyvän yhteisestä tekemisestä eniten. Lue lisää…


Koulutaiteilijayhteistyö, Turku

Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala on lastenkulttuurin suunnittelijan toimesta kehittänyt ja toteuttanut koulutaiteilijatoimintaa muutamissa Turun alakouluissa vuodesta 2015 alkaen. Toimintamallissa koulutaiteilijat työskentelevät koulupäivän aikana koulujen erilaisissa oppimisympäristöissä. Taidetyöskentelyä on integroitu (taidelajista riippuen) eri kouluaineiden oppitunneille. Lue lisää…


Kiitos kaveruudelle -toimintamalli, Kuopio

Kuopiossa on työskennellyt draamakasvattaja kaupungin perusopetuksen alakoulujen 5.-6. luokissa ja 8. luokkien Teatteripolulla Kuopion kulttuuriin aktivoinnin toimesta syyslukukaudesta 2015 lähtien. Kiitos kaveruudelle -toiminnassa draamakasvattaja ohjaa luokissa vuorovaikutus- ja tunnetaitotyöpajoja sekä kouluttaa opettajia osana Kuopion opettajien täydennyskoulutusta. Toimintamalli on osa Kuopion kaupungin kiusaamisen vastaista toimintaa. Lue lisää…

Artikkeli: Nuorten ja lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja kehitetään Kuopiossa draamakasvatuksen keinoin

Kuopion kaupunki palkkasi syksyllä 2017 vakituiseen tehtävään draamakasvattajan nuorten ja lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämistehtäviin. Kehittämistyötä on tehty aiemminkin, mutta nyt tehtävän vakinaistamisen myötä voidaan varmistaa työn pitkäjänteisyys ja mahdollisuus vastata kentän tarpeisiin. Kuopio on yksi harvoista Suomen kunnista, joilla on oma draamakasvattaja. Lue lisää…


Kimmoke-ranneke, Turku

Kimmoke-ranneke tuo kulttuuria ja liikuntaa vähävaraisten turkulaisten vapaa-aikaan. Rannekkeen voivat hankkia itselleen yli 17-vuotiaat turkulaiset, jotka saavat Kelasta tiettyjä etuuksia: peruspäivärahaa, työkyvyttömyyseläkettä, työmarkkinatukea, kuntoutustukea tai perustoimeentulotukea. Lue lisää…


Hyviä käytäntöjä nuorten kanssa työskenteleville taiteilijoille

Lasten ja nuorten säätiö on koonnut verkkosivuilleen luovien projektien hyviä käytäntöjä nuorten kanssa työskenteleville taiteilijaohjaajille. Sivustolta löytyy hyviä käytäntöjä muun muassa taidetoiminnan suunnitteluun, aloittamiseen, ohjaamiseen, arviointiin sekä yhteistyön rakentamiseen. Käytäntöjä on koottu myös liittyen haastaviin tilanteisiin sekä nuorten kuulemiseen osana luovaa toimintaa. Lue lisää…


Tutustu myös näihin: