Työikäiset

Creative & Credible – Työkaluja projektien arvioinnin tueksi

Creative & Credible -sivustolle on koostettu hyödyllistä tietoa luotettavan, vakuuttavan ja eettisesti kestävän arvioinnin toteuttamisen tueksi. Sivustolta löytyy konkreettisia neuvoja kulttuurihyvinvointialan projektien arvioinnin suunnittelemisesta arvioinnin toteuttamiseen ja tulosten jalkauttamiseen. Sivustolla esitellään myös erilaisia arviointimalleja sekä erilaisia lähestymistapoja arviointiin.

Valtakunnallinen

Sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanke (SOSKU) (2015-2018)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL),Diakonia-ammattikorkeakoulu, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (ESSOTE), Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (FSHKY), Jyväskylän kaupunki, Järvenpään kaupunki, Kuntoutussäätiö, Laukaan kunta, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Jyväskylän, Järvenpään, Rovaniemen, Seinäjoen ja Vantaan kaupungit

Suomessa toimii jo reilu 200 Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimintalinjan 5 rahoittamaa osallisuutta edistävää hanketta. Alueellisia ja valtakunnallisia toimijoita koordinoi Sokra-hanke. Monessa ESR-rahoitteisista osallisuushankkeista työskennellään taide- ja kulttuuriperustaisin menetelmin. Esimerkiksi Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallisen kehittämishanke Soskun bänditoiminta Seinäjoella on osa kuntouttavaa työtä. Lue lisää…

Mikkelin SOSKU-osahankkeessa, joka tunnetaan paikallisesti Kuhan selviit -hankkeena, toteutetaan nuorten ryhmätoimintaa muun muassa teatteri-ilmaisun menetelmiä hyödyntämällä. Lue lisää…

Pirkanmaa

Vahvuutta yhteisössä (2016)
Tampereen tarinateatteri ja Pirkanmaan Sininauha ry, Pirkanmaa

Soveltavan teatterin ja tarinateatterin keinoin vahvistetaan Pirkanmaan Sininauhan asiakkaiden itsetuntoa ja itsetuntemusta sekä lisätään arjen hallinnan taitoja ja sosiaalisia taitoja. Lisäksi tuetaan Pirkanmaan Sininauhan henkilöstön asiakastyötä ja vahvistetaan yksiköiden yhteisöllisyyttä. Kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät 18-60 -vuotiaat kuntoutuksen ja työtoiminnan asiakkaat, asumispalveluyksikön asunnottomat asiakkaat, 15-17 -vuotiaat vastaanottokeskusten asukkaat sekä Pirkanmaan Sininauhan henkilöstö. Lue lisää…

Etelä-Savo

Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon (2017-2018)
Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikkeli

Etelä-Savossa käynnistyi vuoden 2017 alussa Taiteen edistämiskeskuksen rahoittama hanke Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon. Hankkeen tavoitteena on edistää ja juurruttaa kulttuurista hyvinvointityötä osaksi Etelä-Savon maakunnan ja kuntien toimintoja. Hanke on osa hallituksen prosenttiperiaatteen laajentamisen kärkihanketta, jossa vakiinnutetaan taide- ja kulttuuripalvelut osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Lue lisää…

Lue myös Etelä-Savon kulttuurimakasiini 1/2018. 

Etelä-Savon ELY-keskuksen toimittaman Kulttuurimakasiini-uutiskirjeen vuoden 2018 ensimmäinen numero on omistettu kokonaan kulttuurihyvinvoinnille. Kulttuurimakasiinin ovat koonneet yhteistyössä Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon maakuntaliitto ja Taiteen edistämiskeskus Etelä-Savo.

Uusimaa

Naura, Tanssi, hengitä (2016)
Noora Västinen & Vea Vainio, Uusimaa

Naura, Tanssi, Hengitä -pilottiprojekti on maalis-toukokuussa 2016 toteutunut Taidetta hoitolaitoksiin -hanke, joka on toteutettu Suomen Kulttuurirahaston apurahalla. Projektin ohjaajina ja toteuttajina toimivat toimintaterapeutti (AMK), tanssija Vea Vainio sekä elämäntaidonvalmentaja ja naurujoogaohjaaja Noora Västinen. Lue lisää…

***

Osallistava museo II (2018-)
Taide- ja museokeskus Sinkka, Kerava

Keravan taidemuseolla on käynnistynyt tammikuussa 2018 hanke Osallistava museo II – Hyvinvointia taiteesta. Hankkeessa kartoitetaan Taide- ja museokeskus Sinkan ja Keravan sosiaali- ja perhepalveluiden välisiä yhteistyömahdollisuuksia ja testataan asiakaslähtöisesti suunniteltuja museopalveluja.

Hankkeen kohderyhmiä ovat hoivakotien asukkaat ja kotihoidon asiakkaat, maahanmuuttajat, mielenterveyskuntoutujat sekä vammaispalvelujen asiakkaat. Hanke toteutetaan Museoviraston, Keravan kaupungin sekä Taiteen edistämiskeskuksen rahoituksella. Lue lisää…

Kainuu

KUJELMA – sosiaalisen osallisuuden ja työllisyyden kehittämishanke (2016-2018)
Suomussalmen kunta, Kainuu

KUJELMA tarjoaa työikäisille, tällä hetkellä työelämän ulkopuolella oleville henkilöille maksutonta toimintaa, jossa hyödynnetään taide- ja luontolähtöisiä menetelmiä. Toiminnan lähtökohtana on työllistymisen esteiden ja syrjäytymisen poistaminen. Lue lisää…

Kymenlaakso

Kulttuurilla osallisuutta (1.4.2019 – 31.12.2021)
Parik-säätiö, Kouvola

Parik-säätiön Kulttuurilla osallisuutta -hankkeessa tarjotaan avoimia ja maksuttomia taide- ja kulttuurityöpajoja aikuisille mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Hankkeen tavoitteena on taiteen ja kulttuurin keinoin kohdata ja tulla kohdatuksi, edistää osallisuutta ja tukea sosiaalisten taitojen vahvistumista. Lue lisää

Varsinais-Suomi & Satakunta

Kirjastosta juuret elämään -hankkeen (2012-2017) kohderyhmänä ovat vangit, joille tuodaan kirjasto- ja kulttuuripalvelujen avulla uudenlaista sisältöä elämään, tarjotaan mahdollisuus oman luovuuden löytämiseen ja toteuttamiseen sekä tunteiden ilmaisuun. Avovankiloissa ja kotiutumisvaiheessa oleville vangeille tuodaan välineitä arjessa selviytymiseen opastamalla verkkopalvelujen ja kirjaston tarjonnan käyttöä ja hyödyntämistä. Tavoitteena on että vanki osaa käyttää erilaisia yhteiskunnan tarjoamia palveluja vapautumisensa jälkeen ja tietää, mistä apua niiden käyttämiseen löytyy. Lue lisää…

Pohjois-Pohjanmaa

Lähde! Taiteesta osallisuutta (2020-2023)
Oulunkaaren kuntayhtymä ja Taidekeskus Kulttuurikauppila, Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi ja Vaala

Oulunkaaren sote-kuntayhtymän ja Iin kunnan Kulttuurikeskus Kauppilan Lähde! -Taiteesta osallisuutta -hanke tarjoaa heikoimmassa asemassa oleville henkilöille mahdollisuuden osallisuuteen ja kulttuuriseen hyvinvointiin työ- ja toimintakyvyn sekä hyvinvoinnin edistämiseksi. Työ on jatkoa Lähde- taiteesta voimaa arkeen -hankkeelle (2017-2020), jossa työskenteli yhteensä 23 taiteilijaa yhteistyössä sote-ammattilaisten kanssa tavoittaen 163 osallistujaa. Lue lisää…

***

Lähde! Taiteesta voimaa arkeen (2017-2020)
Oulunkaaren kuntayhtymä ja Taidekeskus KulttuuriKauppila, Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi, Vaala

Lähde! Taiteesta voimaa arkeen on sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavan Oulunkaaren kuntayhtymän sekä Taidekeskus KulttuuriKauppilan yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on juurruttaa taide osaksi sote-toimintaa Iin, Pudasjärven, Simon, Utajärven ja Vaalan alueella. Kolmivuotinen, ESR-rahoitteinen hanke testaa ja vakiinnuttaa toimintamalleja taiteen käytöstä sote-työn osana. Hankkeen tavoitteena on syrjäytymisen ehkäiseminen ja laaja-alaisen hyvinvoinnin edistäminen taiteen ja kulttuurin keinoin erityisesti työttömien nuorten, maahanmuuttajien, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien keskuudessa. Lue lisää…

***

Kuule mua -hanke
Nuorten ystävien Klubitalo Pönkkä, Oulu

Oulussa toimivan Nuorten ystävien Klubitalon Pönkän Kuule mua -hankkeessa Pönkän jäsenet sävelsivät, sanoittivat, esittivät ja levyttivät omat biisinsä ja tekivät omat musiikkivideonsa. Musiikillisessa taideprojektissa jokainen halukas sai oman äänensä ja tarinansa kuuluviin sanoin, sävelin ja kuvin. Klubitalojen jäseneksi voivat liittyä henkilöt, jotka tarvitsevat mielekästä tekemistä, yhteisöä ja tukea arkeen tai työllistymiseen. Hanketta rahoitti Taiteen edistämiskeskus. Lue lisää…

Pohjois-Karjala

Äänten kaupunki -projekti (2016-2017)
Pohjois-Karjalan mielenterveyden tuki ry, Joensuu

Äänten kaupunki oli ääni- ja esitystaiteilija Jaap Kleveringin kehittämä ja Pohjois-Karjalan mielenterveyden tuki ry:n hallinnoima taidelähtöinen projekti. Projektin rahoitti Joensuun kaupungin KAKE-hanke. Äänten kaupunki -projektissa rakennettiin Joensuun kaupunkiin kokemuksellista äänikarttaa yhdessä osallistujien kanssa. Äänikartta sijoitettiin myös www-ympäristöön, jossa se on kaikkien kiinnostuneiden käytettävissä. Projekti nostaa esiin äänien merkityksen työhyvinvoinnissa ja arjessa sekä luo keinoja keventää äänen taakkaa. Projektia ohjasivat ääni- ja esitystaiteilija Jaap Klevering sekä musiikkitieteen yliopistonlehtori, filosofian tohtori, äänimaisematutkija Noora Vikman. Lue lisää…

Tutustu myös: Saisiko olla kupillinen äänimaisemaa, Taidetutka (2018)

Päivitetty 29.7.2020