Työikäiset

Pirkanmaa

Vahvuutta yhteisössä (2016)
Tampereen tarinateatteri ja Pirkanmaan Sininauha ry, Pirkanmaa

Soveltavan teatterin ja tarinateatterin keinoin vahvistetaan Pirkanmaan Sininauhan asiakkaiden itsetuntoa ja itsetuntemusta sekä lisätään arjen hallinnan taitoja ja sosiaalisia taitoja. Lisäksi tuetaan Pirkanmaan Sininauhan henkilöstön asiakastyötä ja vahvistetaan yksiköiden yhteisöllisyyttä. Kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät 18-60 -vuotiaat kuntoutuksen ja työtoiminnan asiakkaat, asumispalveluyksikön asunnottomat asiakkaat, 15-17 -vuotiaat vastaanottokeskusten asukkaat sekä Pirkanmaan Sininauhan henkilöstö. Lue lisää…

Uusimaa

Naura, Tanssi, hengitä (2016)
Noora Västinen & Vea Vainio, Uusimaa

Naura, Tanssi, Hengitä -pilottiprojekti on maalis-toukokuussa 2016 toteutunut Taidetta hoitolaitoksiin -hanke, joka on toteutettu Suomen Kulttuurirahaston apurahalla. Projektin ohjaajina ja toteuttajina toimivat toimintaterapeutti (AMK), tanssija Vea Vainio sekä elämäntaidonvalmentaja ja naurujoogaohjaaja Noora Västinen. Lue lisää…

Kainuu

KUJELMA – sosiaalisen osallisuuden ja työllisyyden kehittämishanke (2016-2018)
Suomussalmen kunta, Kainuu

KUJELMA tarjoaa työikäisille, tällä hetkellä työelämän ulkopuolella oleville henkilöille maksutonta toimintaa, jossa hyödynnetään taide- ja luontolähtöisiä menetelmiä. Toiminnan lähtökohtana on työllistymisen esteiden ja syrjäytymisen poistaminen. Lue lisää…

Varsinais-Suomi & Satakunta

Kirjastosta juuret elämään -hankkeen (2012-2017) kohderyhmänä ovat vangit, joille tuodaan kirjasto- ja kulttuuripalvelujen avulla uudenlaista sisältöä elämään, tarjotaan mahdollisuus oman luovuuden löytämiseen ja toteuttamiseen sekä tunteiden ilmaisuun. Avovankiloissa ja kotiutumisvaiheessa oleville vangeille tuodaan välineitä arjessa selviytymiseen opastamalla verkkopalvelujen ja kirjaston tarjonnan käyttöä ja hyödyntämistä. Tavoitteena on että vanki osaa käyttää erilaisia yhteiskunnan tarjoamia palveluja vapautumisensa jälkeen ja tietää, mistä apua niiden käyttämiseen löytyy. Lue lisää…