Työikäiset

Kimmoke-ranneke, Turku

Kimmoke-ranneke tuo kulttuuria ja liikuntaa vähävaraisten turkulaisten vapaa-aikaan. Rannekkeen voivat hankkia itselleen yli 17-vuotiaat turkulaiset, jotka saavat Kelasta tiettyjä etuuksia: peruspäivärahaa, työkyvyttömyyseläkettä, työmarkkinatukea, kuntoutustukea tai perustoimeentulotukea. Lue lisää…

Kaikukortti (useita paikkakuntia)

Kulttuuri kuuluu kaikille varallisuudesta riippumatta. Kaikukortin tavoitteena on parantaa taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevien nuorten, aikuisten ja perheiden mahdollisuuksia osallistua kulttuurielämään ja harrastaa taiteen tekemistä. Kaikukortilla voi hankkia maksuttomia pääsylippuja esimerkiksi festivaaleille, teatteriin tai konsertteihin! Kaikukortilla voi hankkia maksutta myös kansalaisopiston kurssipaikkoja. Kaikukortti on käytössä Espoossa ja Kainuussa. Lisäksi Lappeenranta kokeilee Kaikukorttia ajalla 6/2017-12/2018,  Savonlinna ajalla 2-12/2018, Karkkila ajalla 5-12/2018 ja Oulu ajalla 25.6.2018-31.12.2019. Lue lisää…

Omakuva N.Y.T. taideperustainen kasvuryhmämalli

Omakuva N.Y.T. -ryhmänohjausmalli on kehitetty STEA:n tuella FinFami Uusimaa ry:n MiMi- ja Space! -hankkeissa vuosina 2012-2018. Malli on tarkoitettu työvälineeksi ennaltaehkäisevään mielenterveystyöhön opiskeluhuollon, opiskeluterveydenhuollon sekä erilaisten mielenterveystyötä tai nuorten sosiaalisesti vahvistavaa työtä tekevien järjestöjen ja hankkeiden työntekijöille. Mallin mukaista työskentelyä markkinoidaan 16-29 -vuotiaille nuorille, jotka kokevat jäävänsä yksin pohtiessaan omaa tai läheisensä mielen hyvinvointia. Malli perustuu monitaiteiseen praktiikkaan sekä mentalisaatiota tukevaan ohjaajatyöparin reflektiiviseen työotteeseen.

Materiaalisivustolta löytyy Omakuva N.Y.T. Ryhmänohjaajan Luonnoskirja, jossa on taustateoriaa mentalisaatiosta ja taiteesta, ja Omakuva N.Y.T. -prosessin ohjeistus ryhmänohjaajille, sekä Ota käyttöön Omakuva N.Y.T. -opas organisaatioille, joka sisältää tietoa ja laskelmia mallin toteuttamiseen liittyen. Ryhmämallin ovat kehittäneet yhteistyössä mielenterveysalan ammattilaisten kanssa Sanni Sihvola (TansM) ja Ursula Hallas (TeM, ryhmäpsykoterapeutti). Lue lisää…