Työikäiset

100 minuuttia taidetta

100 minuuttia taidetta -toimintamalli innostaa kaikenikäisiä ihmisiä osallistumaan taiteeseen ja kulttuuriin vähintään sadan minuutin ajan viikossa. Toimintamalli on kehitetty vuonna 2019 Taiteen edistämiskeskuksen koordinoimassa valtakunnallisessa kampanjassa. Kampajan opit on koottu yhteen julkaisuun, joka esittelee esittelee toimintamallin ja kertoo, miten se kannattaa ottaa käyttöön. Toimintamallia voi käyttää joko yksilönä tai yhdessä ryhmän tai organisaation kanssa. Menetelmäopas ohjaa toimintamallin käyttämiseen sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) tai hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) organisaation näkökulmasta.
Lue lisää…

Kimmoke-ranneke, Turku

Kimmoke-ranneke tuo kulttuuria ja liikuntaa vähävaraisten turkulaisten vapaa-aikaan. Rannekkeen voivat hankkia itselleen yli 17-vuotiaat turkulaiset, jotka saavat Kelasta tiettyjä etuuksia: peruspäivärahaa, työkyvyttömyyseläkettä, työmarkkinatukea, kuntoutustukea tai perustoimeentulotukea. Lue lisää…

Kaikukortti

Kulttuuri kuuluu kaikille varallisuudesta riippumatta. Kaikukortin tavoitteena on parantaa taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevien nuorten, aikuisten ja perheiden mahdollisuuksia osallistua kulttuurielämään ja harrastaa taiteen tekemistä. Kaikukortilla voi hankkia maksuttomia pääsylippuja esimerkiksi festivaaleille, teatteriin tai konsertteihin. Kaikukortilla voi hankkia maksutta myös kansalaisopiston kurssipaikkoja. Kaikukortti on käytössä useilla paikkakunnilla Suomessa. Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelua ylläpitää Kulttuuria kaikille -palvelu.

Lue lisää Kaikukortin valtakunnallisilta verkkosivuilta: https://kaikukortti.fi/

Omakuva N.Y.T. taideperustainen kasvuryhmämalli

Omakuva N.Y.T. -ryhmänohjausmalli on kehitetty STEA:n tuella FinFami Uusimaa ry:n MiMi- ja Space! -hankkeissa vuosina 2012-2018. Malli on tarkoitettu työvälineeksi ennaltaehkäisevään mielenterveystyöhön opiskeluhuollon, opiskeluterveydenhuollon sekä erilaisten mielenterveystyötä tai nuorten sosiaalisesti vahvistavaa työtä tekevien järjestöjen ja hankkeiden työntekijöille. Mallin mukaista työskentelyä markkinoidaan 16-29 -vuotiaille nuorille, jotka kokevat jäävänsä yksin pohtiessaan omaa tai läheisensä mielen hyvinvointia. Malli perustuu monitaiteiseen praktiikkaan sekä mentalisaatiota tukevaan ohjaajatyöparin reflektiiviseen työotteeseen.

Materiaalisivustolta löytyy Omakuva N.Y.T. Ryhmänohjaajan Luonnoskirja, jossa on taustateoriaa mentalisaatiosta ja taiteesta, ja Omakuva N.Y.T. -prosessin ohjeistus ryhmänohjaajille, sekä Ota käyttöön Omakuva N.Y.T. -opas organisaatioille, joka sisältää tietoa ja laskelmia mallin toteuttamiseen liittyen. Ryhmämallin ovat kehittäneet yhteistyössä mielenterveysalan ammattilaisten kanssa Sanni Sihvola (TansM) ja Ursula Hallas (TeM, ryhmäpsykoterapeutti). Lue lisää…

Päivitetty 29.7.2020