Lapset, nuoret ja perheet

Opaskirjat, menetelmäoppaat ja materiaalipankit

 • Hallas, Ursula & Sihvola, Sanni (2018): Omakuva N.Y.T. Ryhmänohjaajan Luonnoskirja,  Omakuva N.Y.T. -prosessin ohjeistus ryhmänohjaajille, sekä Ota käyttöön Omakuva N.Y.T. -opas organisaatioille löytyvät tästä linkistä: https://www.finfamiuusimaa.fi/omakuvanyt/ 
  Asiasanat: nuoret, mielenterveys, ryhmä, mentalisaatio, taideryhmä


 


Opas sisältää ilmaisuun, vuorovaikutukseen ja erilaisiin ryhmätilanteisiin sopivia ideoita luovaan toimintaan sovellettavaksi eri-ikäisten osallistujien kanssa sosiaali-, terveys-, ja kasvatusalojen ympäristöissä. Ideoissa hyödynnetään tarinoita, kuvia, musiikkia, liikkumista, leikkiä, sanoja, mielikuvia, kekseliäisyyttä, kuuntelua ja ryhmän yhteisen innostuksen löytämistä. Julkaisun on tuottanut Metropolia AMK osana valtakunnallista sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanke SOSKUa.

Avaimia omaan polkuun -opas kuvaa taiteen paikkaa osana ilman koulutus- ja työpaikkaa olevien nuorten palveluja. Taidetoiminnassa nuori vahvistaa sosiaalisia taitojaan, itsetuntoaan sekä rohkeuttaan toimia. Näillä taidoilla nuoren on helpompi löytää oma paikka polulla kohti opintoja tai työelämää. Opas on tuotettu osana Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Tenho-toimintaa. Lasten ja nuorten säätiön Tenhossa vuosina 2015–2018 yli 700 nuorta vahvisti elämäntaitojaan elokuvan, sirkuksen ja teatterin työpajoissa kuudella paikkakunnalla eri puolilla Suomea.


Käsikirja on tarkoitettu opettajien, kolmannen sektorin työntekijöiden ja nuoriso-ohjaajien käyttöön. Käsikirjan harjoitusten avulla esimerkiksi opettajat voivat toteuttaa itsenäisesti luokassaan draamaharjoituksia. Käsikirja sisältää yli 50 toiminnallista ja helposti lähestyttävää draamaharjoitusta ja vinkkiä tunne- ja vuorovaikutustaitojen ohjaajalle. Sisältö on luotu yhdessä kuopiolaisten 11-16 -vuotiaiden lasten ja nuorten sekä opettajien kanssa vuosina 2015-2016 osana Kiitos kaveruudelle livenä ja somessa -hanketta. Käsikirjassa kuuluu lasten ja nuorten ääni kommentteineen ja palautteineen. Harjoitukset sopivat sovellettuina myös muun ikäisille.

 • Videokoulutus taideavustajana toimimisesta (2019), SATA2, Saavutettava taideharrastus -hanke (videokoulutuksen kesto 1 h 40 min, tekstitys: suomi)
  Asiasanat: koulutus, taideavustaja, taideharrastus, taidekasvatus, ohjaaja, erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret, lapset, nuoret, lastenkulttuuri, saavutettavuus
SATA2, Saavutettava taideharrastus 2 -hankkeen tuottama taideavustajakoulutus on julkaistu Tampereen kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden YouTube-kanavalla (kanavan nimi: Kulttuuri Tampere). Videomuotoisessa koulutuksessa selviää mm. mitä tarkoitetaan inkluusiolla ja osallisuudella. Millainen on hyvä ohjaaja tai taideavustaja? Mitä erityistä tukea tarvitsevan lapsen vanhempi toivoo avustajalta? Miten taide on muuttanut erityistä tukea tarvitsevien nuorten elämää?  Huom! Videota katsottaessa kannattaa kuvanlaatu vaihtaa YouTubessa HD-asetukselle. Katso koulutus tästä: https://youtu.be/rZtyGjaze0M.

Opinnäytetyöt


Sanna Kattelus-Mäkitalo selvitti opinnäytetyössään Stadin ammattiopiston kuraattoreille ohjatun luovan prosessin avulla heidän käytössä olevia luovia ja taidelähtöisiä menetelmiä sekä tutki näiden menetelmien soveltuvuutta ryhmien kanssa tehtävässä yhteisöllisessä opiskeluhuoltotyössä. Opinnäytetyön perusteella luovien ja taidelähtöisten menetelmien avulla voidaan saavuttaa yhteisöllisen, ryhmien kanssa tehtävän opiskeluhuoltotyön tavoitteita. Tämä edellyttää kykyä tunnistaa oppilaitoksen erityispiirteet ja opiskelijoiden tarpeet.

Opinnäytetyö ja kehittämishanke käsittelee sairaalaklovnien työmuotoa, toimenpideklovneriaa, ja sen vaatimaa moniammatillista yhteistyötä sairaalan hoitohenkilökunnan kanssa. Toimenpideklovneriassa klovni tukee lasta toimenpiteen eri vaiheissa klovnerian ja leikin keinoin. Tavoitteena on vähentää lapsen pelkoa ja stressiä sekä sujuvoittaa toimenpidetilanteita. Kehittämishankkeessaan Laine oli mukana juurruttamassa tätä Helsingissä kehitettyä toimintamuotoa Tampereen yliopistolliseen keskussairaalaan kevään 2018 aikana.

Muut julkaisut

 • Anttila, E; Jaakonaho, L; Juntunen, M-L; Martin, M; Nikkanen, H.M; Saastamoinen, R. & Turpeinen, I. (2017): Peruskoulu: Suomen suurin kulttuurikeskus. ArtsEqual Policy Brief 2/2017.
  Asiasanat: toimenpidesuositus, koulu, taidekasvatus, ArtsEqual
Tutkimusten mukaan taide- ja kulttuurikasvatus vahvistaa lasten ja nuorten kulttuurista pääomaa ja valmiuksia toimia aktiivisesti yhteiskunnassa. ArtsEqual-tutkijat ehdottavat toimenpidesuosituksessaan, että peruskoulu voisi olla Suomen suurin kulttuurikeskus, jossa laadukas ja monipuolinen taide- ja kulttuurikasvatus on kaikkien oppilaiden saatavilla. Taidekasvatus vahvistaa koululaistaitoja, identiteettityötä, itsetunnon rakentumista ja ennen kaikkea toisen kohtaamista. Taiteella ja taidekasvatuksella on kokonaisvaltaisia hyvinvointivaikutuksia: oppimisvalmiuksien vahvistumisen lisäksi muun muassa käyttäytymisen ongelmien on havaittu vähenevän.

 • Anttila, E; Jaakonaho, L; Kantomaa, M; Siljamäki, M; Turpeinen, I. (2019): Tanssi liikuttaa. Arts Equal Policy Brief 1/2019.
  Asiasanat: tanssi, lapset, nuoret, oppiminen, toimenpidesuositus, ArtsEqual, koulu, peruskoulu
Tanssi on kulttuuria ja taidetta. Samalla se on kokonaisvaltaista, fyysistä toimintaa. Tanssi voi tukea jokaisen peruskoulun oppilaan oppimista, fyysistä aktiivisuutta, kulttuurista osallisuutta ja valmiutta ilmaista itseään monipuolisesti. Liikuntasuoritusten arviointi, vertailu ja kilpailullisuus tuottavat monelle kielteisiä kokemuksia. Moni suorituskeskeisen liikunnan vastenmielisenä kokeva lapsi ja nuori nauttii vapaammasta liikkumisesta kuten tanssista, todetaan ArtsEqual-tutkimushankkeen uusimmassa toimenpidesuosituksessa ”Tanssi liikuttaa”.


 • I morgen er aldrig en ny dag. Tomorrow is never a new day. Huomenna ei koskaan ole uusi päivä. Antologia lapsiköyhyydestä Pohjoismaissa. Ordskælv. 2016.
  Lue lisää…

Päivitetty 2.8.2019