Työikäiset

Opinnäytetyöt

Hernelahti, Jenni (2017): ”Itsensä löytämistä ja käännekohta elämässä” : Työttömien nuorten teatteripajan vaikutuksia osallistujiin. Yhteisöpedagogi YAMK -opinnäytetyö. HUMAK.
#nuoret #työttömyys #teatteri