Osa 1: Johdatus kulttuurihyvinvointiin

Tervetuloa suorittamaan kulttuurihyvinvoinnin lyhytkoulutusta! Koulutuksen suorittamiseksi tarvitset kirjoitusvälineet ja paperia, (värikyniä), rauhallisen tilan tai kuulokkeet sekä noin kolme tuntia aikaa. Koulutuksen voit suorittaa osa kerrallaan oman tahtisi mukaan.

Koulutukseen liittyviä harjoituksia varten kannattaa luoda tietokoneelle uusi kansio, johon voit tallentaa koulutuksen aikana tehdyt harjoitukset ja tehtävät. Voit myös tehdä harjoitukset esimerkiksi muistikirjaan tai vihkoon.

Koulutuksen ensimmäisessä osassa Johdatus kulttuurihyvinvointiin tutustutaan kulttuurihyvinvointiin moninäkökulmaisena ilmiönä, jonka ytimessä on oma taide- ja kulttuurisuhde.

Kulttuurihyvinvoinnissa yhdistyvät kaksi käsitettä: kulttuuri ja hyvinvointi, jotka voidaan määritellä ja käsittää monin eri tavoin. Yhtä oikeaa määritelmää ei ole olemassa, vaan sanojen merkitykset ovat sidoksissa siihen, missä yhteyksissä niitä käytetään. Lisäksi kulttuurihyvinvointiin kuuluu keskeisenä käsitteenä taide, joka on yhtä lailla keskusteltu ja monitulkintainen käsite.

Tutustu halutessasi tarkemmin kulttuurin ja hyvinvoinnin käsitteisiin seuraavassa julkaisussa s. 8-18: Lehikoinen, K. & Vanhanen, E. (toim.) (2017) Taide ja hyvinvointi: Katsauksia kansainväliseen tutkimuk­seen. Kokos 1/2017. Taideyliopisto. Helsinki.

Lämmittelyharjoitus 1

Pohdi hetki, mitä taide ja kulttuuri ovat sinulle. Millainen osa taiteella ja kulttuurilla on omassa elämässäsi? Oletko joskus harrastanut taidetta, käynyt vaikkapa piirustus- tai tanssitunnilla tai soittanut bändissä? Harrastatko lukemista, elokuvia tai musiikin kuuntelua? Missä viimeksi koit taidetta, miltä se tuntui?

Kirjoita vastauksesi ylös. Harjoituksen voi tehdä itsenäisesti tai parin/pienryhmän kanssa. Mikäli teet harjoituksen parin tai ryhmän kanssa, varaa aikaa keskusteluun.
Tehtävän vaatima aika: 5–10 minuuttia itsenäisesti, 10 minuuttia keskusteluun.

Lämmittelyharjoitus 2

Mitkä asiat tuovat sinulle hyvinvointia arjessasi? Miten työssäsi/työ- tai opiskeluyhteisössäsi määritellään hyvinvointi? Miten itse määrittelet hyvinvoinnin?

Kirjoita vastauksesi ylös. Harjoituksen voi tehdä itsenäisesti tai parin/pienryhmän kanssa. Mikäli teet harjoituksen parin tai ryhmän kanssa, varaa aikaa keskusteluun.
Tehtävän vaatima aika: 5–10 minuuttia itsenäisesti, 10 minuuttia keskusteluun.


Mitä on kulttuurihyvinvointi? Katso oheinen video!

Ylläolevalla videolla on kuvattu kulttuurihyvinvointia taiteen ja kulttuurin kokemisen, tekemisen ja harrastamisen eli kokemusten ja elämysten kautta.

Kulttuurihyvinvointi on vahvuuksien löytämistä ja uuden oppimista kulttuurin ja taiteen välityksellä. Se on yhteyden luomista toisiin ihmisiin ja itseen sekä ihmisenä kohtaamista taiteen välityksellä. Kulttuurihyvinvointi on myös nähdyksi ja kuulluksi tulemista taiteen ja kulttuurin kautta sekä osa mielekästä arkea.

 

Kulttuurihyvinvoinnin käsite on suhteellisen uusi. Sen juuret ulottuvat vuosiin 2012–2013, jolloin termi kehitettiin osana Kulttuurihyvinvointia Turussa -verkoston toimintaa ja otettiin käyttöön Turun ammattikorkeakoulussa ja Turun kaupungissa kuvaamaan taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaa. Viime vuosien aikana se on alkanut vakiintua käyttöön laajasti eri puolilla Suomea.

Tutustu keskeisiin käsitteisiin ja kulttuurihyvinvoinnin ulottuvuuksiin:
Lataa diaesitys tästä: Johdatus kulttuurihyvinvointiin_2020.

Harjoitus 1

Valitse esimerkiksi jokin seuraavista musiikkikappaleista:

Voit käyttää myös muuta itse valitsemaasi musiikkia. Tehtävässä toimii paremmin instrumentaalimusiikki (jossa ei lauleta ja jossa ei ole tunnistettavia sanoja.) Harjoitus on erilainen, jos käytät jotain hyvin tuntemaasi kappaletta, varsinkin, jos siinä on sanat.

Ota tyhjä paperi ja kynä valmiiksi. Laita musiikki soimaan ja ala kirjoittaa paperille mitä mieleesi juolahtaa. Voit käyttää aloittamisessa apuna sanoja: Tänään olen… Kirjota koko ajan miettimättä mitä kirjoitat. Älä pysähdy lukemaan välillä, vaan anna musiikin ja kirjoituksen viedä mukanaan, ilman kritisointia ja stilisointia. Kirjoitus on tarkoitettu vain itsellesi. Musiikin loputtua voit jatkaa vielä hetken kirjoittamista. Lue kirjoittamasi teksti itsellesi.

Harjoituksen jatko-osa: Halutessasi voit ympyröidä sieltä tärkeitä sanoja. Voit myös jatkaa tällä tavoin esim. seuraavana päivänä. Poimittuja sanoja voi myös jakaa jonkun kanssa ja keskustella niitten pohjalta, tai muotoilla niistä vaikkapa runon.

 

Jatka eteenpäin koulutuksen seuraavaan osioon: Kulttuurihyvinvointi tutkimustiedon valossa

 

Päivitetty 6.10.2020.