Palvelujärjestelmä ja rakenteet

Etelä-Savon kulttuurihyvinvointisuunnitelma

Etelä-Savon kulttuurihyvinvointisuunnitelma 2019–2021 on strateginen asiakirja, joka ohjaa maakunnan toimijoita kehittämään kulttuurin ja hyvinvoinnin yhdyspinnoilla olevaa toimintaa. Suunnitelma on tarkoitettu kaikille, jotka pohtivat osallisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden tai taiteen ja kulttuurin edistämisen kysymyksiä. Kulttuurihyvinvointisuunnitelma toimeenpanee osaltaan Etelä-Savon maakuntaohjelmaa vuosille 2018–2021.

Lue lisää -> Etelä-Savon kulttuurihyvinvointisuunnitelma

 


Pirkanmaan kulttuurihyvinvointisuunnitelma
Maamme ensimmäinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma on valmistunut laajana yhteistyönä. Sitä olivat vauhdittamassa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Taiteen edistämiskeskus. Jokaiselle pirkanmaalaiselle suositellaan taiteeseen ja kulttuuriin osallistumista vähintään 100 minuutin ajan viikossa. Lue lisää…

 


Hyvinvointia ja onnellisuutta taiteesta ja kulttuurista. Kuopion kaupungin kulttuuriin aktivointisuunnitelma 2015-2020

Kuopion Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen Kulttuuriin aktivointiyksikkö tuottaa kulttuurisia hyvinvointipalveluita räätälöitynä eri kohderyhmille kaupungin strategisten painotusten mukaisesti: lapset, nuoret, lapsiperheet, ikääntyneet ja erityisryhmät. Suunnitelma sisältää Kansalaistoiminnan aktivointiyksikköön kuuluvan Kulttuuriin aktivoinnin toimintojen sisältöjen kuvausta ja tavoitteita tällä hetkellä ja myös tulevaisuuden haasteita.
Lue lisää…