Taikusydämen kahdeksas toimintavuosi keskittyi tiedon levittämiseen kulttuurihyvinvoinnista

23.05.2024
Taikusydän-yhteyspisteen toiminta käynnistyi vuoden 2015 lopulla, joten vuosi 2023 oli jo yhteyspisteen kahdeksas kokonainen toimintavuosi.

Taikusydämen vuoden 2023 toiminnan raportti on valmistunut. Vuoden painopisteitämme olivat muun muassa tiedon levittäminen kulttuurihyvinvoinnista sekä kulttuurihyvinvointialan dokumentointi ja alaa hahmottavan julkaisun tuottaminen kuntien, järjestöjen ja hyvinvointialueiden sekä kulttuurihyvinvointialan ammattilaisten ja opiskelijoiden käyttöön. Kokosimme yhteen joitakin poimintoja vuoden toiminnasta.

Tiedontuotantoa ja viestintää

Vuoden aikana julkaisimme kaksi tietokorttia liittyen ikäihmisten kulttuurihyvinvointiin. Lisäksi tuotimme artikkelin kulttuurihyvinvoinnin historiasta. Aloitimme Kulttuurihyvinvoinnin ABC-julkaisun tekemisen. Julkaisun tavoitteena on hahmottaa ja dokumentoida kulttuurihyvinvointialaa sekä sen keskeistä termistöä ja sanastoa. Julkaisu rakentuu n. 150 termin sanasto-osuudesta, johdantoartikkelista, sanaston käyttöohjeesta sekä lyhyistä kulttuurihyvinvointialan ammattilaisten artikkeleista ja infograafeista. Julkaisu valmistuu alkusyksystä 2024.

Vuoden aikana julkaisimme 11 uutiskirjettä, jolla oli vuoden lopussa 1659 tilaajaa. Verkkosivuillamme vieraili noin 19 000 kävijää, ja päivitimme aktiivisesti verkkosivumme sisältöjä. Olimme mukana tuottamassa Taidetutka-verkkolehteä, jonka sivuilla oli yli 15 000 vierailijaa. Taidetutkan teemana oli ikääntyneet luovina tekijöinä ja kulttuurin uudistajina.

Viestimme suomalaisen kulttuurihyvinvointialan kehityksestä ja politiikkatoimista myös kansainväliselle yleisölle kirjoittamalla artikkelin kokoelmateokseen, jossa käsitellään kulttuurihyvinvointialan politiikkaa ja rakenteita Euroopan maissa.

Toimintamme tunnuslukuja vuodelta 2023 8. toimintavuosi 32 tilaisuutta, 1900 osallistujaa 11 uutiskirjettä 1659 uutiskirjeen tilaajaa 19 000 verkkosivuvierailua 2 tietokorttia 1 Taidetutka-lehden numero 1 NJACH-lehden numero + 5 artikkelia 13 alueverkostoa 1 avoin verkkokurssi 5 tiimin jäsentä 107 000 e vuosibudjetti

Verkostotyötä ja tutkimustiedon tunnetuksi tekemistä

Tutkimuksen asiantuntijapankistamme löytyy 22 kulttuurihyvinvointialan tutkijan esittelyt. Toimitimme pohjoismaista Nordic Journal of Arts, Culture & Health -lehteä, josta julkaistiin yksi kokonainen numero sekä viisi artikkelia. Järjestimme kaksi tutkijaverkostotapaamista. Olimme mukana pohjoismaisissa tutkijaverkostotapaamisissa Malmössä ja Espoossa.

Tuimme parhaamme mukaan 13 alueverkoston toimintaa ja yhden uuden verkoston perustamista. Vastasimme lukuisiin tietopyyntöihin. Neuvoimme ja ohjasimme monenlaisia toimijoita yhteistyössä, kirjoitimme blogeja ja annoimme haastatteluita.

Avasimme kaikille avoimen Kulttuurihyvinvoinnin perusteet -verkkokurssin, jonka suoritti kolmen opintopisteen laajuisena Turun yliopiston ja Turun AMK:n kautta 77 opiskelijaa sekä avoimesta korkeakoulusta että eri oppiaineista.

Tapahtumia ja vaikuttamista

Olimme mukana puheenvuorolla ja/tai järjestämisvastuussa 32 tilaisuudessa ja puheenvuorot tavoittivat etä- tai läsnäosallistujina ja tallenteiden katsojina yli 1900 osallistujaa. Osallistuimme aktiivisesti Kulttuurihyvinvointipoolin toimintaan. Teimme poolin kanssa yhteistyössä eduskuntavaalitavoitteet ja annoimme lausunnon Laatusuosituksesta aktiivisen ja toimintakykyisen ikääntymisen ja kestävien palvelujen turvaamiseksi 2024–2027.

Tiimi ja toimintamenot

Tiimissämme työskenteli vuoden aikana viisi henkilöä: Anna-Mari Rosenlöf erityisasiantuntijana, Taru Tähti asiantuntijana, Helki Kallio viestintäsuunnittelijana, Liisa Laitinen asiantuntijana ja Minna Lehto talousasiantuntijana. Tiimiläisistä kolme oli osa-aikaista ja yksi viiden kuukauden kokoaikainen työsuhde.

Toimintamenomme olivat n. 107 000 euroa ja kyseessä oli kahdeksas kokonainen toimintavuotemme. Toimintaamme tukivat Taiteen edistämiskeskus, Turun kaupunki sekä Turun AMK.