Taikusydän-tietokortti: Kulttuuri, taide ja luovuus ikääntyvässä yhteiskunnassa

14.11.2023
Kuva: Leonardo.Ai ja Taru Tähti

 

Väestön vanheneminen on globaali ilmiö. Suomessa väestön ikääntyminen haastaa monin tavoin hyvinvointiyhteiskunnan resursseja ja rakenteita. Ikäihmisillä on suuri kirjo erilaisia tarpeita, taitoja ja mielenkiinnonkohteita, jotka tulisi huomioida rakenteita ja palveluja kehitettäessä. Ikäystävällisessä yhteiskunnassa taide, kulttuuri ja luova toiminta ovat olennainen osa hyvää elämää sekä monialaisia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluja.

Taikusydämen julkaisemassa Kulttuuri, taide ja luovuus ikääntyvässä yhteiskunnassa -tietokortissa tarkastellaan taide- ja kulttuuritoiminnan vaikutuksia ikäihmisten elämänlaatuun ja hyvinvointiin. Voit ladata tietokortin tästä: Taikusydän-tietokortti 1/2023: Kulttuuri, taide ja luovuus ikääntyvässä yhteiskunnassa.

Mahdollisuuksia, aktiivisuutta ja hoivaa

Taide ja kulttuuri tarjoavat monenlaisia mahdollisuuksia luovaan ikääntymiseen. Monet ikäihmiset ovat edelleen aktiivisia taiteen tekijöitä, kulttuuriperinnön siirtäjiä ja yhdistystoimijoita. Kulttuuritoimintaan osallistuminen voi auttaa luomaan vahvempia vuorovaikutussuhteita ja vähentää samalla yksinäisyyden tunnetta. Luovaan toimintaan osallistuminen voi myös tukea ikääntyvien mielenterveyttä, lisätä positiivisten tunteiden kokemista sekä vähentää riskiä sairastua masennukseen. Muistisairautta sairastavan kohdalla esimerkiksi musiikki voi mahdollistaa yhteyden kokemisen toisiin sekä omiin muistoihin, ja vahvistaa näin turvan kokemusta omassa arjessa.

Ikääntyneet huomioidaan taide- ja kulttuurialalla entistä paremmin ja heille tuotetaan aiempaa monipuolisempia palveluita: omatoimisille ikäihmisille kehitetään saavutettavia, ikäystävällisiä kulttuuripalveluja. Kotiin jääviä ikääntyneitä kutsutaan yhteiseen taidetoimintaan etsivän kulttuurisen vanhustyön keinoin. Asumispalveluissa käytetään luovia lähestymistapoja ja kehitetään kulttuurista vanhustyötä monialaisessa yhteistyössä.

Tietokortti jatkaa Taikusydämen tietokorttisarjaa, joka kokoaa tiiviiseen ja helposti saavutettavaan muotoon tietoa kulttuurihyvinvointiin liittyvästä tutkimuksesta ja käytänteistä.

Tutustu Taikusydämen kaikkiin tietokortteihin tästä.