Vertailussa Kimmoke-ranneke, Aktiivipassi ja Kaikukortti

31.07.2017
Kimmokelaisia Apteekkimuseon ja Qwenselin talon pihatalkoissa.

Viime vuosina työttömiä ja heikossa taloudellisessa tilanteessa olevia on pyritty aktivoimaan kulttuurin ja liikunnan pariin useilla eri keinoin. Tässä artikkelissa esitellään ja vertaillaan lyhyesti kolmea käytössä olevaa vakiintunutta toimintamallia: Kimmoke-ranneketta, Aktiivipassia ja Kaiku-korttia, jotka tarjoavat vapaa-ajan toimintaa heikommin toimeen tuleville.

Kimmoke-ranneke Turussa

Kimmoke-ranneke on tuonut jo lähes neljän vuoden ajan vauhtia turkulaisten vapaa-aikaan kulttuuri- ja liikuntapalveluiden muodossa. Rannekkeen voivat hankkia itselleen yli 17-vuotiaat turkulaiset, jotka saavat Kelasta tiettyjä etuuksia: peruspäivärahaa, työkyvyttömyyseläkettä, työmarkkinatukea, kuntoutustukea tai perustoimeentulotukea. 39 euron hintainen ranneke on kerrallaan voimassa puoli vuotta. Kimmokelaisille on tarjolla useita rahanarvoisia etuja vuoden ympäri. Kaupungin uimahallien ja kuntosalien lisäksi käyttäjät voivat osallistua lukuisiin kulttuuritapahtumiin.

Kimmoke-rannekkeen käyttäjille on tarjolla monenlaisia kulttuuritapahtumia. Rannekkeen haltija pääsee vierailemaan esimerkiksi kaupungin museoissa ja Turun Filharmonisen orkesterin kenraaliharjoituksissa. Toisinaan tarjolla on maksuttomia lippuja esimerkiksi musikaaliesityksiin. Kimmoke-rannekkeen tapahtumasuunnittelussa on otettu huomioon myös perheen pienimmät, sillä ohjelmistossa on lastenteatteria ja tapahtumia, joihin saa tuoda veloituksetta koko perheen mukaan. Erilaiset tapahtumat esitellään puolivuosittain ilmestyvässä Kimmokkeen kevät- ja syysesitteessä. Esimerkiksi kevätkaudella 2017 järjestettiin ruuanlaitosta kiinnostuneille neljän kerran kokkauskerho ja tekniikasta innostuneille Mobiililaitteiden ABC-kurssi. Opastettuja kierroksia järjestettiin muun muassa Mikaelinkirkossa, Turun automuseossa ja Forum Marinumissa. Lisäksi tarjolla oli infotilaisuus, jossa kerrottiin rannekkeen käytöstä.

Aktiivipassi Tampereella

Vuonna 2015 käyttöön otettu Tampereen Aktiivipassi on perusajatukseltaan hyvin samankaltainen kuin Kimmoke-ranneke: passin haltijat pääsevät vierailemaan rajatuissa kulttuurikohteissa sekä kaupungin uimahalleissa ja kuntosaleilla. Aktiivipassi on Tampereen kaupungin koordinoima 50 euron arvoinen, joukkoliikenteen henkilökohtaiseen matkakorttiin ladattava etuus, joka voidaan myöntää toimeentulotuen saajalle enintään kahdesti vuodessa. Kortille ladattu summa laskee jokaisen käyttökerran myötä toisin kuin Kimmoke-rannekkeessa. Aktiivipassin kulttuuritarjonta on Kimmokkeen tarjontaa suppeampi, sillä passin haltijat pääsevät käymään vain kaupungin kolmessa museossa. Kohteina ovat Museokeskus Vapriikki, Tampereen taidemuseo ja Sara Hildénin taidemuseo.

Kaikukortti Espoossa ja Kainuussa

Espoossa ja Kainuussa käytössä oleva Kaikukortti eroaa edellä mainituista Kimmoke-rannekkeesta ja Aktiivipassista siten, että liikuntapalvelut on jätetty kokonaan kortin palveluiden ulkopuolelle. Kaikukortin saadakseen henkilön on oltava vähintään 16-vuotias Kaikukortti-toiminnassa mukana olevan sosiaali- tai terveysalan toimijan asiakas. Kortti tarjoaa Kimmoke-rannekkeen tavoin käyttäjilleen kulttuuritapahtumia laidasta laitaan. Myös kattavat perhe-edut kuuluvat kortin ominaisuuksiin. Kaikukortti on käyttäjälleen ilmainen ja se on voimassa vuoden.

Kaikukortin saa Kainuun alueelta 41 eri toimipaikasta, esimerkiksi Sotkamon kuntouttavasta työtoiminnasta tai Kajaanin sosiaalitoimistosta ja Espoosta 20 eri toimipaikasta, esimerkiksi Soukan työkeskuksesta tai Espoon kaupungin vammaispalveluista. Kaikukorttia voi pyytää henkilökunnalta, eikä se edellytä todistusta henkilön tuloista tai varallisuudesta. Kainuun Kaikukorttia koordinoivat Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Kainuun sote, Kainuun kunnat ja Kulttuuria kaikille -palvelu. Espoon toimintaa koordinoi Espoon
kaupungin kulttuurin tulosyksikkö yhdessä aikuisten sosiaalipalveluiden kanssa.

Espoossa Kaikukortilla pääsee moniin Espoon kulttuurikohteisiin, kuten konsertteihin, festivaaleille, teattereihin ja museoihin. Mukana on 27 kohdetta ja iso osa kohteiden tarjonnasta. Mukana ovat esimerkiksi Sellosali, Espoon kaupunginteatteri ja lastenkulttuurikeskus Pikku-Aurora. Myös Espoon modernin taiteen museo EMMA on saatu mukaan Kaikukortin toimintaan. Kortin haltijoilla on ilmainen sisäänpääsy Saastamoisen säätiön kokoelmaan ja vaihtuviin kotimaisiin ja kansainvälisiin näyttelyihin. Kaikukortilla voi saada myös kurssipaikkoja Espoon Arbiksen kursseilta.

Kainuun Kaikukortilla on mahdollisuus saada pääsylippuja muun muassa elokuviin ja festivaaleille. Kortti tarjoaa pääsyn moniin museoihin ja kulttuuritaloihin. Tarjolla on myös tanssi- ja teatteriesityksiä. Lisäksi kansalaisopisto järjestää erilaisia kursseja ja kunnat järjestävät vuosittain paljon erilaisia kulttuuritapahtumia, joista tiedotetaan usein myös Kainuun liiton tapahtumakalenterissa.

Oheisessa talulukossa on vertailtu eri palveluiden ominaisuuksia:

  Kimmoke-ranneke Aktiivipassi Kaikukortti
Hinta Lataushinta 39 €

Ranneke ensiostolla 8 €

Omavastuuosuus 5 €
Matkakortti ensiostolla 5 €
Ilmainen
Voimassaoloaika 6 kuukautta latauksesta 50 €:n suuruinen
etuus voidaan myöntää enintään kaksi kertaa vuodessa
12 kuukautta
Hankintapaikkoja 5 kpl 2 kpl Espoo: 20 kpl

Kainuu: 41 kpl

Kenelle myönnetään Tiettyjä Kelan etuuksia saaville henkilöille 18 vuotta täyttäneelle toimeentulotuen saajille Nuorille aikuisille ja perheille, joilla on taloudellisesti vaikeaa
Palvelut Laaja valikoima kulttuurikohteita ja vapaa-ajan tapahtumia sekä kaupungin uimahallit ja kuntosalit Kolme museota sekä kaupungin uimahallit ja kuntosalit Laaja valikoima
kulttuurikohteita
Koordinoija Turun kaupungin
vapaa-aikatoimiala
Tampereen kaupunki Espoo: 2 kpl

Kainuu: 4 kpl

 

Teksti: Liisi Ristimäki ja Ella Samppala

Artikkelin kirjoittajat ovat Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoita. Artikkeli perustuu heidän työparina tekemäänsä opinnäytetyöhön, jonka tarkoituksena oli tehdä vertaileva selvitys Suomessa toimivista järjestelmistä, jotka tarjoavat kulttuuri- ja liikuntapalveluita heikommin toimeen tuleville. Vertailussa olivat mukana Turun Kimmoke-ranneke, Tampereen Aktiivipassi sekä Espoossa ja Kainuussa käytössä oleva Kaikukortti. Opinnäytetyön pääpaino oli Turun Kimmoke-rannekkeessa ja sen kulttuuripalveluissa.

Linkkejä:

Ristimäki, Liisi; Samppala, Ella: Kimmoke-ranneke tukee hyvinvointia kulttuurin ja liikunnan avulla: vertailussa Kimmoke-ranneke, Aktiivipassi ja Kaikukortti. Turun ammattikorkeakoulun sosionomi-opinnäytetyö. Turku 2017.

Lainio-Peltola, Minna: Kimmoke-rannekkeella tuettu liikunta- ja kulttuuripalveluihin osallistuminen hyvinvoinnin edistäjänä: vaikutukset käyttäjien omiin kokemuksiin perustuen Turussa. Pro gradu –tutkielma. Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma. Tampere 2017. 

Kimmoke-rannekkeen verkkosivut

Aktiivipassin verkkosivut

Kaikukortin verkkosivut

Toimintamalli: Kimmoke-ranneke, Turku