Koulutus

Pohjois-Savo

Parasta Pohjois-Savoon! -hanke kouluttaa sote-yrityksiä taidelähtöisten menetelmien käyttöön (2019-2020)
Savon koulutuskuntayhtymä

Itä-Suomen Hyvinvointivoimala (VOIMALA) -yhteistyön tuloksena käynnistyi tammikuussa 2019 Parasta Pohjois-Savoon! -hanke. Hankkeessa ovat mukana Savon koulutuskuntayhtymä (hallinnoija), Kuopion konservatorion kannatusyhdistys ry, Tri Mathias Ingmanin säätiö ja Savonia ammattikorkeakoulu Oy sekä 15 sote-yritystä Pohjois-Savon alueelta. Koulutusorganisaatioiden 12 asiantuntijaopettajaa kouluttavat hankkeessa mukana olevien yritysten henkilöstöä hyödyntämään työssään taide- ja kulttuurilähtöisiä menetelmiä, omaa harrastuneisuuttaan sekä mahdollista aiempaa koulutustaustaansa. Lue lisää…

Valtakunnallinen

Hyvinvoinnin välitystoimisto (2015-2017)
Humanistinen ammattikorkeakoulu, Turku, Lappeenranta, Jyväskylä

Hyvinvoinnin välitystoimisto on ESR‐rahoitteinen hanke, johon sisältyy koulutusta, neuvontaa ja tutkimusta taiteen hyvinvointivaikutuksista. Hankkeen kärkenä on kehittää alaa tuottajan taitojen avulla ‐ kehittämällä ja tuotteistamalla taiteilijoiden palveluita. Hankkeesta vastaa Humanistinen ammattikorkeakoulu ja partnereita ovat Turun amk, Saimaan amk ja Jyväskylän yliopisto. Mukana ovat myös Taiteen edistämiskeskus ja Turun sekä Jyväskylän kaupungit. Lue lisää…