Koulutus

Valtakunnallinen

Hyvinvoinnin välitystoimisto (2015-2017)
Humanistinen ammattikorkeakoulu, Turku, Lappeenranta, Jyväskylä

Hyvinvoinnin välitystoimisto on ESR‐rahoitteinen hanke, johon sisältyy koulutusta, neuvontaa ja tutkimusta taiteen hyvinvointivaikutuksista. Hankkeen kärkenä on kehittää alaa tuottajan taitojen avulla ‐ kehittämällä ja tuotteistamalla taiteilijoiden palveluita. Hankkeesta vastaa Humanistinen ammattikorkeakoulu ja partnereita ovat Turun amk, Saimaan amk ja Jyväskylän yliopisto. Mukana ovat myös Taiteen edistämiskeskus ja Turun sekä Jyväskylän kaupungit. Lue lisää…